Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?
Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır? | Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde karar verilebilir. Manevi tazminat irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara...
Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır? Tazminat hesaplanmasının nasıl yapılacağı iş ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda ve iş kazası sebebiyle oluşacak maddi ve manevi zarar durumlarında söz konusu olmaktadır. İş kanunu iş akdinin haksız yere sona erdirilmesi veya işçinin haklı bir sebebe dayanarak işi bırakması halinde çalıştığı günler için kıdem ve ihbar tazminatı gibi birtakım haklar elde etmesini hükme bağlamıştır. Aynı zamanda iş kazası nedeniyle meydana gelen iş kayıplarında veya ölümlü iş kazalarında işçinin yakınlarının destekten yoksun kalması durumlarında tazminatın nasıl hesaplanacağı birtakım kriterlere göre belirlenmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminat hesaplama – tazminat nasıl hesaplanır konusunda en çok merak edilen konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. Kıdem tazminatını hak etmek için aynı işyerinde en az 1 yıllık çalışmak gerekmektedir. Kıdem tazminatı işverenin iş sözleşmesini haksız yere feshetmesi nedeniyle alınabileceği gibi askere gitme, işin işçinin sağlığını olumsuz etkilemesi gibi haklı sebeplerle olması halinde de alınabilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplama 2019 işçinin son olarak aldığı brüt ücretinin üzerinden hesaplanmakta ve maaşın yanında ödenen yol, yemek, ikramiye, prim gibi ücretler normal ücretin üzerine giydirilerek kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Örneğin giydirilmiş brüt ücreti işten ayrıldığında 4.000 TL olan bir işçinin 5 yıl 6 aylık kıdem tazminatı yaklaşık 22.000 TL’dir. Bu ücret son alınan brüt ücret ile çalışma süresinin çarpımıyla bulunur. Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi alınmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

İş kanununa göre ihbar tazminatı işveren veya işçi işten çıkmadan ya da çıkarılmadan belli süre önce birbirine haber vermemesi halinde ödenen tazminata verilen isimdir. İşçi veya işverenin;
  • 6 aydan az çalışılan işlerde 2 hafta öncesinden karşı tarafa bildirim yapmaması halinde 2 haftalık brüt ücret,
  • 6 ay ve 1,5 yıl arasında çalışılan bir işte 4 hafta öncesinden karşı tarafa bildirim yapmaması halinde 4 haftalık brüt ücret,
  • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışılan işerde 6 hafta öncesinden karşı tarafa bildirim yapmaması halinde 6 haftalık brüt ücret,
  • 3 yıl ve üzerinde çalışılan bir işte 8 hafta öncesinden karşı tarafa bildirim yapmaması halinde 8 haftalık brüt ücret,
Bildirimde bulunmayan tarafça karşı tarafa ödenmek zorundadır. Örneğin ihbar süresi başlamadan işten çıkarılan bir işçi işyerinde 1 yıldır çalışmakta 2.500 TL aylık brüt ücret alıyor olsun. Bu durumda günlük brüt ücret 75,00 TL olarak hesap edilmekte ve 1 yıl çalışan işçi 4 hafta yani 28 günlük ihbar tazminatı almayı hak etmektedir. Bu işçinin 28 günlük ihbar tazminatı ise 2100 TL olacaktır. Ancak bu ücret üzerinden %20 gelir vergisi kesintisi, 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi düşüleceğinden net ihbar tazminatı 1.664,07 TL olarak hesaplanmaktadır.

İş Kazası Sebebiyle Tazminat Nasıl Hesaplanır?

İş kazası sebebiyle tazminat davası açabilmek için iş kazasının işçide kalıcı veya geçici bir zarara yol açması ve işverenin bu kazada haksız fiil sebebiyle kusurunun bulunması gerekmektedir. İş kazası nedeniyle açılacak davalar maddi veya manevi tazminat davası şeklinde olabilmektedir. İş kazası tazminat hesaplama 2019 işçinin yaralanması veya ölümü nedeniyle gerçekleşen hastane ve cenaze masrafları, ameliyat giderleri gibi maddi giderler ile iş kazası sonucunda meydana gelen iş gücü kaybının hesap edilmesiyle ortaya çıkmaktadır. İş kazasında iş gücü kaybı hesaplanırken işverenin kusur durumu, maluliyet oranı, kişinin yaşı, mesleği ve en son çalışırken alması gereken ücret bilirkişi raporlarıyla tespit edilmekte ve zarara uğrayan kişiye yönelik tazminat miktarı belirlenmektedir. Aynı şekilde ölümle sonuçlanan iş kazalarında destekten yoksun kalan yakınlar işveren aleyhine dava açarak işçinin sağladıkları desteğin sona ermesi nedeniyle tazminat talep edebilirler. Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde karar verilebilir. Manevi tazminat irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. | Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama - Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

İş Hukukunda işçi alacaklarının başında gelen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı miktarının hesaplanması önemli olmaktadır. Özellikle 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk nedeniyle yapalıcak başvuruda ne kadar tazminat alacağını bilmesi ne kadar talep edeceği konusunda önemli olmaktadır. | Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik Kazası Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat Hesaplama

Trafik kazalarında her geçen gün hızlı bir artış yaşanıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’ de de sadece bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarından binlerce kişi hayatını kaybediyor, yüz binlerce kişi de yaralanıyor. Son derece karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına yol açan trafik kazası raporlarına ilaveten trafik kazası ardından hastanede veya sonrasında hayatını kaybeden kişilerde eklendiğinde, ortaya çıkan tablo çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Günümüz Türk hukuk sisteminde söz konusu ölümlü trafik kazalarına ilişkin olarak, pek çok yasal uygulama bulunuyor ki bunlar arasından ölümlü trafik kazalarında tazminat hakkı öne çıkıyor. Genel kapsamda Türk modern hukuk sisteminde ölümlü trafik kazalarında maddi ve manevi şeklinde 2 tür zarar tazmini söz konusu olmaktadır. | Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat Hesaplama

Türk hukuk sisteminde Borçlar Kanunu’nun 54.maddesi çerçevesinde bedensel zararlar nedeniyle tazminat nasıl alınır sorusuna ilişkin kapsamlı bir açıklama bulunmaktadır. Buna göre günümüz Türkiye’ sinde meydana gelen trafik kazasında bedensel zarar gören tarafın, kazada kusurlu olan karşı taraftan tazminat talebinde bulunabilirken, bu kapsama giren hususlar ise tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün düşmesi veya yok olması nedeniyle oluşan kayıplar ve ekonomik gelecek yönden sarsılmasından kaynaklanan kayıplar şeklindedir. Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Ölümlü trafik kazalarında maddi tazminat kaza nedeni ile meydana gelen ya da meydana gelmesi olası olan somut zararları kapsamına alırken, manevi tazminat ise vefat sebebi ile vefat eden kişinin yakınlarının karşı karşıya kaldıkları acı, kader, keder, ızdırap, öfke ve elemden dolayı meydana gelen zararın bir nebze de olsa giderilebilmesi hedefi ile vefat eden kişinin yakınlarına ödenmesini kapsamına almaktadır. Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Araç Değer Kaybı Tazminatı Hesaplama - Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybının hesaplanması özel olarak yönetmelikle yayınlanmış formül dahilinde hesap yapılmaktadır. Makalemizde Tazminat Hesaplama - Tazminat Nasıl Hesaplanır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 211 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara