Boşanma Davası Velayet

Boşanma Davası Velayet
Boşanma Davası Velayet | Boşanma davasında velayet konusu, Medeni kanununumuzda özel olarak düzenlenmiştir. Çocuğun velayetine ilişkin talepler kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle, aile hakiminin talepler dışında kendiliğinden araştırma ilkesi bulunmaktadır. Velayet davalarının yargılama usulü olarak basit yargılamaya tabi olması, dava aşamasında delil toplanmayacağı...
Boşanma Davası Velayet | Boşanma davasında velayet konusu, Medeni kanunumuzda özel olarak düzenlenmiştir. Çocuğun velayetine ilişkin talepler kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle, aile hakiminin talepler dışında kendiliğinden araştırma ilkesi bulunmaktadır. Velayet davalarının yargılama usulü olarak basit yargılamaya tabi olması, dava aşamasında delil toplanmayacağı anlamına gelmez. Davada taraflar velayet konusunda tanık deliline dayanmış ise, tanıklar dinlenilir. Usul olarak tanık dinmesinden açıkça vazgeçilmemiş ise bu hak verilmesi gerekir. | Boşanma Davası Velayet

Boşanma Davasında Velayet Nedir?

Boşanma evlilik gibi eşlerin kanuni olarak hakkı olmakla birlikte. Önceden kurularak birlikte yaşamak üzerine inşa edilmiş bir yaşamın sonuçları olan çocuklar için, yaşamlarını olumsuz olarak etkileyen bir psikolojik sürecin oluşmasına neden olur. Boşanmanın zaruri olduğu durumlarda bile varsa çocuklar bu olaydan en fazla etkilenen taraflar olur. Velayet, 18 yaşın altında ve kısıtlı olan eşlerin çocuklarının, kanuni temsilcisinin. Boşanmadan önce anne ve babanın birlikte sürdürdüğü temsilciliğinin, boşanmanın sonrasında anne veya babaya verilmesidir. Velayet hakkının kimde kalacağına ilişkin davalarda mahkemeler tarafından basit yargılama usullerine uyularak bir süreç yürütülür. | Boşanma Davası Velayet

Boşanma Davası Velayet Konusu

Velayet haklarına ilişkin davalarda görevli mahkeme statüsüne sahip olan mahkemeler aile mahkemeleri olmaktadır. Eğer kişilerin bulunduğu yerleşim yerinde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemelerinin aile mahkemesi adına davaları görmesi söz konusu olabilmektedir. Velayet haklarına ilişkin davalarda yetkili mahkemelerde. Eşlerin son altı aylık dönemde birlikte oturmakta olduğu yerlerdeki ya da eşlerden birinin bulunduğu yerdeki mahkememin yetkili mahkeme olarak belirlenmesi sağlanır. Kişiler bu yerleşim yeri mahkemelerinde boşanma davası açma haklarını kullanabilirler. Velayet davası ve  alınması ile ilgili hususlar boşanma davaları içinde karara bağlanan durumlardan olduğu için davalar harç ücretlerinin karşılanması ile açılmaktadır. Buna ek olarak avukatların tutulması halinde vekalet ücretlerinin verilmesi de söz konusu olabiliyor. | Boşanma Davası Velayet

Bu haber toplam 231 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara