Boşanmada Velayet Neye Göre Verilir?

Boşanmada Velayet Neye Göre Verilir?
Boşanmada Velayet Neye Göre Verilir, Boşanmada Velayet Kararını Etkilemeyen Unsurlar, Boşanmada Çocuğun Velayetinin Kime verilir, Boşanmada Çocuğun Velayeti hakkında bilgiler.

Boşanmada Velayet Neye Göre Verilir? Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından velayetin neye göre verileceği sık sık velayet davasına taraf olan kişilerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Boşanmada velayet kararını etkileyen unsurlar birden fazla olduğu için şöyle sıralanabilir:

  • Velayet hakkına sahip anne veya babanın müşterek çocuklarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin gerçekleşip gerçekleşmediği
  • Velayete konu olan çocuğun yaşına göre (0-3 yaş arası genellikle anneye)
  • İdrak yaşına gelmiş olan çocuğun beyanına
  • Çocuğun yüksek menfaatlerinin, velayet hakkını elinde bulunduran bireyin çıkarları ile çatışıp çatışmamasına
  • Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde açıkça belirtilen; haysiyetsiz yaşam sürdürme, yüz kızartıcı suç işleme, alkol ve kumar problemlerine sahip olma gibi hükümlere göre
  • Tarafların önceden kendi aralarında bir anlaşma söz konusuysa bu sözleşmeye göre

Boşanmada Velayet Kararını Etkilemeyen Unsurlar

Tüm bunların yanında evlilik birliğini sonlandıran aile bireylerinin ekonomik durumları ve sosyal statüleri aile mahkemesi tarafından verilen velayet kararında etkili olmamaktadır.

Dolayısıyla boşanmada velayet neye göre verilir sorusunun bir yanıtı olarak ekonomik durum ve sosyal statü velayet kararında göz önünde bulundurulmaz.

Yargıtay ve İstinaf Kararlarına göre Velayet Neye Göre Verilir

Boşanma davasında ortak çocuğun 22 aylık olduğunu, velayetinin anneye verilmesi gerektiğini, kadına şiddet uygulayan, birlik vazifelerini yerine getirmeyen, müvekkilini ailesiyle yaşamaya zorlayan şikayetçi erkeğin hatalı olduğunu.

Şikayetçinin müvekkiline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, konutu terke zorladığını, müvekkilinin ailesinin yanında olduğunu, kısa bir müddet kız dostunun yanında kaldığını, şikayetçinin fiziksel şiddet uyguladığı.

ilk derece duruşmasınca ispatların noksan bir araya geldiğini, müvekkilinin başka birisiyle beraber olduğu iddiasının gerçek olmayıp, ispatta edilemediği.

Aile Mahkemesince tarafların en azından eşit kusurlu ve hatalı kabul edilmesi gerektiğini, ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

İstinaf Kararlarına göre Velayet Neye Göre Verilir

Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf ekonomik olanakları miktarında ortak çocuğun giderlerine katılmakla mükelleftir.

İştirak nafakası takdir edilirken tarafların ekonomik ve sosyal vaziyetleri, çocuğun yaşı, gereksinimleri, eğitim gidişatı beraber değerlendirilip, hakkaniyete uygun velayet ve nafakaya karar verilmelidir.

Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal vaziyetleri, ortak çocuğun yaşı ve gereksinimleri nazara alındığında, ilk derece mahkeme duruşmasınca hükmedilen yardım ve iştirak nafakası hakkaniyete uygundur. 

Velayetin Değiştirilmesinde Velayet Neye Göre Verilir?

Boşanma kararının verilmesi ile eldeki davanın açıldığı tarih arasında geçen vakit içerisinde velayetin değiştirilmesini gerektiren bir vaziyet, vaka, hal ve koşullarda farklılık veya şikayetçi birleşen davalı annenin velayet hakkını yerine getirmediği ve kötüye kullandığı hususları kanıtlanamamıştır.

Şahsi ilişkinin davalıdan kaynaklı sebeplerle şahsi ilişkinin icra yolu ile kurulduğu ispatlanamamıştır.

Pedagog bilirkişi tarafından sunulan raporda da ortak çocuğun velayetinin annesinde kalmasının uygun olacağı doğrultusunda görüş bildirilmiştir. Dosya kapsamında uzman görüşünden bölmeyi gerektirir bir gidişat da bulunmamaktadır.

Bu sebeplerle tarafların ortak çocuğunun anne yanında kalmasının çocuğun vücudu, düşüncesi, ahlaki büyümesine mani olacağı doğrultusunda ciddi ve inandırıcı ispatlar bulunmadığı ve gelecek riskin varlığı da kanıt edilmediği anlaşılmakla birleşen davanın reddine karar verilmesinde bir yanlışlık görülmemiştir.

Boşanma kararının verilmesi ile eldeki davanın açıldığı tarih arasında geçen süre içerisinde velayetin değiştirilmesini gerektiren bir durum, olay, hal ve şartlarda değişiklik veya davacı birleşen davalı annenin velayet görevini yerine getirmediği ve kötüye kullandığı hususları ispatlanamamıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin: Velayet Avukat ve Danışma Konuları

Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara