Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Aldatma boşanma davası ne kadar sürer, dilekçe örneği nedir?

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Aldatma boşanma davası ne kadar sürer, dilekçe örneği nedir?
Zina sebebiyle boşanma davası geçerli boşanma sebeplerinden biridir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumlarında taraflar boşanmak için hukuksal haklarını arayabilir.

Aldatma sebebiyle boşanma davaları, evlilik birliğindeki güvenin temelinden sarsılmasına neden olan ciddi olaylardır. Bu tür davaların süresi, davanın koşullarına ve sağlanan delillere göre değişkenlik göstermektedir. İşte aldatma ile ilgili en sık sorulan sorular ve onların özgün cevapları:

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davaları, genellikle 9 ay ile 15 ay arasında bir süreçte sonuçlanır. Ancak, dava süresi; delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi, itirazlar ve davanın çekişmeli olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boşanma Davasında Aldatma Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında aldatmanın ispatı, her türlü kanıtla mümkündür. Tanık ifadeleri, fotoğraflar, mesaj içerikleri ve ses kayıtları gibi deliller, zina sebebiyle boşanma davasında ispat aracı olarak kabul edilir. Yargı sürecinde, bu delillerin sunulması ve kabul edilmesi kritik öneme sahiptir.

Aldatan Eşe Ne Ceza Verilir?

Türk hukuk sisteminde, aldatmanın bir ceza yaptırımı yoktur. Yani, aldatma fiili, hapis veya para cezası gibi doğrudan cezai sonuçlar doğurmaz. Bu durum, aldatmanın yasal olarak cezalandırılmadığını gösterir.

Aldatılan Eş Ne Zamana Kadar Dava Açabilir?

Aldatılan eş, aldatma olayını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde veya zina olayının gerçekleştiği tarihten itibaren en fazla 5 yıl içinde dava açabilir. Bu süreler, davanın açılmasında belirleyici olup, süre aşımı durumunda dava hakkı kaybedilir.

Boşanma Davası Devam Ederken Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder mi?

Evet, boşanma davası devam ederken eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü devam eder. Eşlerden birinin, dava sürecinde başka biriyle ilişkiye girmesi, sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilir. Ancak, bu durumun mevcut boşanma davasına doğrudan bir etkisi olmayabilir.

Aldatılan Kadın Ne Kadar Nafaka Alır?

Boşanma sebebinde ağır kusuru olan taraf, yani aldatan eş, nafaka veya tazminat talebinde bulunamaz. Nafaka ve tazminat miktarları, davanın özelliklerine ve eşlerin mali durumlarına göre belirlenir.

Boşanma Davasında En Fazla Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Boşanma davalarında tazminat miktarı, her dava için ayrı ayrı değerlendirilir. Hakim, gelir, kusurun ağırlığı ve diğer etkenleri dikkate alarak tazminata karar verir. Genellikle, ödeme yapacak kişinin gelirinin 8 ile 10 katı oranında maddi tazminata hükmedilir.

Telefon Mesajları Aldatma Sayılır mı?

Zina olarak kabul edilebilmesi için cinsel birlikteliğin olması gerekir. Dolayısıyla, cinsel birliktelik olmaksızın yapılan mesajlaşmalar, flört etmeler gibi eylemler zina olarak değerlendirilmez.

Zina Davası İçin Ne Gerekli?

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, zina eyleminin gerçekleşmiş olması gereklidir. Bu, eşlerden birinin evlilik dışında biriyle cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelir.

Aldatma Delilleri Nelerdir?

Aldatma, tanık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları, mesajlaşmalar, sosyal medya içerikleri ve otel kayıtları gibi çeşitli delillerle ispat edilebilir. Bu delillerin hukuka uygun olarak toplanması ve sunulması önemlidir.

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina durumunda, mal paylaşımı konusunda hâkimin takdir yetkisi vardır. Hâkim, eşler arasındaki malları, aldatma eyleminin etkisi altında, eşit olmayan bir oranda paylaştırabilir.

Kadın Aldatırsa Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti, çocuğun menfaatleri gözetilerek kararlaştırılır. Aldatma eylemi, velayetin kimde kalacağı konusunda tek belirleyici olmamakla birlikte, genelde on iki yaş altı çocukların anneye verilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Ancak, her durum ayrı değerlendirilir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina sebebiyle boşanma davası geçerli boşanma sebeplerinden biridir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumlarında taraflar boşanmak için hukuksal haklarını arayabilir.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açacak olan tarafın, aldatmayı kanıtlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şayet mahkemeye aldatmanın delilleri yoksa bu noktada davayı reddedebilir. Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır:

  • Aldatma ya da zina, özel boşanma sebepleri arasındadır. Aldatma ve zina olayları sebebiyle aldatılmış olan eş, diğer eşe aldatma sebepleri ile boşanma davası açabilmektedir. Aldatma olayları sebebiyle dava açılmış olan eşin boşanma nedenlerini öğrenmesi kapsamında altı ay içerisinde boşanma davası açabilir.
  • Boşanma davası açabilmek için öncelikli olarak boşanma için dilekçe hazırlanmalı ve aile mahkemesine teslim edilmelidir.
  • Aldatma sebebiyle boşanma davası açmak isteyen taraflar, bu durumu izah ettikleri bir dilekçe hazırlamalıdır.
  • Aldatma sebepleri ile boşanma davası açılmasında eşlerin uzlaşma durumlarına göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Aldatma Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Zina sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği hazırlarken mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Bu noktada hazırlanan dilekçelerdeki hatalar ya da eksiklikler hak kayıplarının yaşanmasına yol açabilmektedir.

Boşanma davası açacak olan taraf, aldatmayı kanıtlama sorumluluğuna sahiptir. Çeşitli deliller ve tanıklar ile durumu kanıtlamak durumundadır. Kanıt kapsamında otel kayıtları, mesaj kayıtları, telefon görüşmeleri ya da sosyal medya ile yapılan konuşmalar delil olarak kabul edilmektedir.

Aldatma Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Zina davası için açılacak olan davalar anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davaların süresi ise belirsizdir. Dava süresi;

  • Davanın içeriğine,
  • Davada tarafların uzlaştığı konulara,
  • Dava kapsamında davanın içerdiklerine göre değişmektedir.

Dava süresi her dava için farklı olmaktadır. Bundan dolayı avukat ile görüştükten sonra bu konuda sağlıklı bir bilgi almak gerekmektedir. Aldatma sebepleri ile boşanma davalarının açılması durumlarında altı ay içerisinde dava talebi yapılmalıdır. Ancak altı ayın geçmesinden sonra eşin affettiği anlaşılacaktır.

Aldatma olayı, eşin diğer eşe karşı olan sadakat yükümlülüğünü zedelemiş ve eş arasında güven sarsıcı olaya sebebiyet vermiş olmaktadır ki bu durumda boşanma sebebi olup Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açılır.

Aldatma veya zina özel ve bir boşanma sebebidir. Aldatma ve Zina olayından dolayı aldatılan eş diğer eşe Aldatma nedeniyle Boşanma Davası açabilir. Aldatma olayından dolayı dava açma hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Aldatmayı affeden eş dava hakkı yoktur.

Boşanmada Aldatma Sebebi Nedir?

Sorumuz olan Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır cevabını maddelere halinde anlatacak olursak, konunun içeriğine girmiş oluruz. Eşler arasında aldatma, evlilik içerisinde geçerli olan ve eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olması anlamına gelmektedir.

Günümüzde aldatma, boşanma davalarına çok fazla konu olmaktadır. Günümüzde boşanmaların büyük bir çoğunluğu aldatma nedeni ile açılan boşanma davalarıdır. Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen kişilerin bu aldatmayı açacakları boşanma davasında ispat etmek yükümlülüğündedir. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatmanın ispat yükümlülüğü davayı açmış olan tarafa aittir.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik süresi içerisinde eşi tarafından aldatılmış olan kişilerin bu davalar konusunda bazı merak ettikleri konular bulunmaktadır. Bunlardan aldatma nedeni ile boşanma davasının nasıl açılacağı, aldatma nedeni ile boşanma davasının ne kadar süreceği, aldatma nedeni ile boşanma davasında ispatın nasıl yapılacağı,

Aldatılan kişinin boşanma davasına nafaka veya tazminat talepleri, Aldatma durumunda üçüncü kişiden tazminat alınması durumu ve aldatma nedeni ile boşanmada ki hukuki şartların neler olduğu… Gibi konular oldukça merak edilen konulardan bazılarıdır.

Aldatma Nedeni İle Açılacak Boşanma Şartları Nelerdir?

Evlilik birliği içerisinde aldatıldığını öğrenen tarafın aldatma nedeni ile boşanma davası açmak istemesi durumunda, aldatılma olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde aldatılma nedeni ile boşanma davası başvurusu yapması gerekmektedir.

Kanunlarımıza göre aldatıldığını öğrenen eşin, bu durumu öğrenmesinden sonra altı ay içerisinde bir dava açmaması durumunda aldatılan kişinin bu aldatma olayı nedeni ile karşı tarafı affettiği kabul edilecektir. Böylece de aldatma nedeni ile boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Bu sebeple aldatıldığını öğrenen eşin hak mahrumiyeti yaşamaması için dava açma işini ertelememesi gerekmektedir. Aldatma nedeni ile boşanma davasının açılması konusunda şartlardan biriside, aldatma olayının üzerinden 5 yıl geçmemiş olması şartıdır.

Aldatma eyleminin üzerinden beş yıldan fazla bir zaman geçmiş olması durumunda bu sebeple boşanma davası açılamamaktadır. Yani beş yıldan eski bir tarihte aldatıldığını öğrenen eşin aldatma nedeni ile boşanma davası açması mümkün değildir. Bu durumlarda farklı sebepler ile boşanılması mümkün olabilmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aldatılan bir eş davayı açmak için eşi ile son altı aydır oturmakta olduğu yerde bulunan Aile Mahkemesine açabilmektedir.

Bazı ilçelerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Böyle bir durumda aldatma nedeni ile boşanma davası açacak olan eşin bu dava için başvurusunu oturduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine yapması gerekmektedir.

Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen tarafın bu durumu izah eden bir boşanma dilekçesi hazırlayarak yetkili olan mahkemeye sunması gerekmektedir.

Aldatma nedeni ile boşanma davası açılmasında eşlerin bir aralarında bir anlaşmaya varmış olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası açmaları da mümkündür.

Böyle bir durumda eşler arasındaki velayet, nafaka ve tazminat ile mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmalar anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmeli ve mahkemeye sunulmalıdır. Bu şekilde kısa sürede anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir.

Boşanma Davasının Çekişmeli Nasıl Görülür?

Aldatma nedeni ile boşanma davası açmak isteyen tarafın eşi ile anlaşamaması durumunda ise çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir.

Açılacak olan çekişmeli boşanma davalarında davayı açacak olan tarafın mahkemeye sunacağı aldatma olayını ispat etme yükümlülüğü vardır. Aldatmanın somut bir şekilde ispat edilememesi durumunda mahkeme boşanmayı reddedilecektir.

Aldatmanın mahkemeye ispat edilmesi için farklı argümanlar kullanılabilmektedir. Çeşitli deliller ve tanıklar mahkeme sunulabilmektedir.

Buna örnek olarak aldatan eşin bir başkası ile ilişkisinin olduğuna tanıklık etmiş birinin mahkemeye tanık olarak çağrılması, kredi kartı harcamaları, otel kayıtları, fotoğraflar, mesaj kayıtları, telefon görüşmeleri ve sosyal medya aracılığı ile yapılan yazılmalar bu konuda delil olarak mahkemeye sunulabilmektedir. Böylece somut bir şekilde aldatmanın ispat edilmesi mümkün olacaktır.

Boşanma Davasında Avukat Desteği Alınmalı

Aldatma nedeni ile boşanma davasının açılması konusunda uzman bir avukat tutularak hukuki sürecin bu kişi tarafından yönetilmesi ispat konusunda başarı sağlanması ve kısa sürede boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatan taraf boşanma konusunda kusurlu olacaktır. Bunun gerçekleşmesi boşanma sonrasında ortaya çıkacak velayet, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularda önemli bir durum olacaktır. Kusurlu olan taraf tüm bu durumlarda dezavantajlı olacaktır.

Bu sebeple aldatmanın ispat edilerek mahkemenin boşanmaya karar vermesi ve kusur oranını belirlemesi konusunda bir avukat ile bu sürecin yönetilmesi önemlidir. Aksi durumda birçok hak kaybına uğranılması mümkün olabilmektedir.

Evlilik süreci içerisinde aldatıldığı öğrenen bir eşin, bu durumu öğrendikten sonra altı ay içerisinde mahkemeye başvurarak aldatma nedeni ile boşanma davası açması gerekmektedir. Bu altı aylık süre içerisinde davanın açılmamış olmaması yasalarımızca eşin aldatan eşin affettiği yönünde yorumlanacaktır. Bu durum nedeni ile altı ayın sonrasında aldatma nedeni ile boşanma davası açılması mümkün olmayacaktır.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatıldığını öğrenen eşin açacağı aldatma nedeni ile boşanma davasında mahkeme aldatma olayını inceleyecek ve araştıracaktır. Bu konuda gerekli araştırmaların yapılmasını ve varsa tanıkların dinlenmesi ile delillerin doğruluğu konusunda kararın verilmesi bilirkişi raporuna başvurulması gibi işlemleri yerine getirecektir.

Bu gibi birçok hukuki prosedürün uygulanacağı aldatma nedeni ile boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları statüsünde yürütülecektir. Tüm bu işlemler davanın süresinin uzamasına neden olan işlemler olmaktadır.

Bu sürenin azaltılabilmesine için konusunda uzman bir avukattan yardım alınması ve bu hukuki sürecin onun tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca avukat ile yürütülen bu süreçte nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda hak kaybının yaşanmasının da önüne geçilecektir.

Konusunda uzman olan bir boşanma avukatı ile açılacak olan aldatma nedeni ile boşanma davaları ortalama 5 veya 6 celsede sonuçlanabilmektedir. Bu celseleri görülme süreleri ise mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak 10 ay ile bir yıl arasında değişin sürelere denk gelebilmektedir.

Aldatılan Kadın Boşanma Davası

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Evlilik süresi içerisinde eşi tarafından aldatılan bir kadının aldatma nedeni ile boşanma davası açmak istemesi durumunda hukuki olarak haklarını bilmeli ve davayı bu şekilde sürdürmelidir.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatan eş kusurlu olacaktır. Bu durum mahkeme tarafından kabul edildiğinde aldatılan ve davayı açan eşin nafaka ve tazminat gibi hakları ortaya çıkacaktır.

Özellikle yoksulluk nafakası ve maddi tazminatların istenebilmesi için diğer taraftan daha az kusurlu olmak veya kusursuz olmak gerekmektedir. Bu sebeple aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatma olayının mahkemeye iyi anlatılması, etkili bir savunma yapılması ve somut bir şekilde deliller ile mahkemeye aldatma olayının kanıtlanması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Aldatma Nasıl İspat Edilir?

Açılacak olan aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat yükümlülüğünün davayı açan tarafta olması nedeni ile bu tarafın etkili bir şekilde hukuki süreci yönetebilmesi ve aldatma olayını mahkemeye ispat edebilmesi gerekmektedir. Bu davalarda aldatılmanın ispat edilmesi konusunda mahkeme çeşitli argümanlar sunulabilmektedir.

Bunlar tanıklar ve çeşitli deliller olabilmektedir. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında mahkemeye iletilecek olan tanıkların bu aldatmaya birebir olarak şahit olmuş olmaları gerekmektedir. Mahkemeye gelen tanıkların üçüncü kişilerden kulaktan dolma şekilde aldığı bilgiler ile veya dedikodu gibi farklı ortamlardan duydukları bilgiler ile tanıklık yapması mümkün değildir.

Bunlar mahkeme için geçerli sayılmayacaktır. Açılacak aldatma nedeni boşanma davasında mahkemeye sunulacak olan delillerinden hukuki olması gerekmektedir. Hukuka aykırı şekilde toplanmış olan deliller mahkeme tarafından kabul edilmeyecek ve hukuka ayrı bu eylem yüzünden ceza alınması mümkün olabilecektir.

Hukuka uygun bir şekilde toplanabilen ve mahkeme tarafından kabul edilen argümanlardan bazıları ise, çekilen fotoğraflar, sosyal medya iletileri, mesajlaşmalar, telefon konuşmaları, gönderilen mektuplar, whatsapp üzerinden yapılan konuşmalar, kredi kartı ekstreleri, uçak biletleri, otel kayıtları ve seyahat bilgileri gibi birçok farklı argüman sayılabilmektedir.

Bu gibi argümanların hukuka uygun bir şekilde toplanarak mahkemeye sunulması ile mahkemeye aldatmanın somut bir şekilde ispat edilmesi mümkün olacaktır. Bu argümanların toplanmasında hukuka aykırı bir yol ve yöntem izlenmemelidir.

Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatmanın ispatı konusunda eşin başkasından hamile kalması, karşı cinsle yaşadığı ilişkiden kaynaklanan kalıtımsal veya tedavisinin zor olduğu bir hastalığa yakalanması, eşin kendi el yazısı ile ilişkide olduğu kişiye yazdıkları mektuplar, kendi günlüğünde yazmış olduğu ilişkisini anlatan içerikler,

Cep telefonu üzerinden yapılan mesajlaşmalar, İnternet ortamında yapılan yazışmalar, karşı cinsten biri ile aynı otel odasında kaldığını gösteren otel kayıtları, otel faturaları, otelin kamera kayıtları, farklı mekanlarda yakınlaşmayı gösteren fotoğraflar,

Aynı şekilde olan video kayıtları ve ilişkiye tanık olan kişilerin yapacakları tanıklıklar oldukça önemli deliller olmaktadır. Bu gibi birçok argümanın mahkemeye sunulması konusunda delillerin nasıl toplandığı önemlidir. Bu delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanmış olması gerekmektedir.

Gizli bir şekilde ses kaydı almak, cep telefonu veya özel şekilde kullanılan bilgisayarlara farklı programlar yüklenerek bilgi alınması, cep telefonlarına dinleme cihazları veya yazılımları yüklemek,

Elektronik posta hesabının şifresinin kırılması ile bilgi alınması ve gizli kamera kayıtları gibi birçok yöntemle elde edilen deliller hukuka aykırı olacaktır. Bunlar mahkeme tarafından kabul edilmeyeceği gibi bunların toplanmış olması nedeni ile ceza alınması da mümkün olacaktır.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davalarında Güven Sarsıcı Davranışlar Nelerdir?

Aldatma nedeni ile boşanma davalarının açılması konusunda eşlerin sadece fiziksel olarak bir aldatma eylemi içinde olmaları yani zina yapmış olmalarına gerek yoktur.

Eşlerden birisinin bir başkası ile ortada meşru bir neden yokken telefonda konuşması, sosyal medya üzerinden yazışması, İnternet üzerinde görüntülü görüşmeler yapması gibi birçok farklı neden ile eşin zina yapmasına gerek kalmadan aldatma şüphesi oluşturması nedeni ile güven sarsıcı davranış kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Eşler arasında oldukça ciddi bir boşanma sebebi olan aldatma nedeni ile boşanma davalarında, bu davayı açan tarafın aldatmayı mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir. Aldatma konusunda haberdar olduktan sonra aldatma nedeni ile boşanma davası açan tarafın bu aldatmayı

Boşanmada Aldatma Olayı İspat Etmesi İçin Neler Yapmalıdır?

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Aldatmanın mahkemeye ispat edilebilmesi için birçok çeşitli argüman mahkemeye sunulabilmektedir. Aldatma eylemine şahit olan kişilerin ifadeleri ve tanıklıkları ile yapılan telefon görüşmeleri,

Telefondaki mesajlaşma içerikleri, whatsapp uygulaması ile yapılan yazışmalar, sosyal medya üzerinden yapılan yazışmalar ve paylaşımlar ile mektup ve buna benzer farklı argümanlar mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davalarında Tazminat

Aldatma olayına maruz kalan eşlerin açacakları aldatma nedeni ile boşanma davalarında merak ettikleri bir önemli konuda tazminat talepleri olmaktadır. Aldatma nedeni ile boşanma davalarında eşi tarafından aldatılmış olan eşin maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Bu hakların karşı taraftan talep edilebilmesi için boşanmada ki kusur oranının karşı taraftan az olması veya boşanma konusunda kusursuz olunması gerekmektedir. Manevi tazminat talep edilebilmesi içinde eşin kişilik haklarına bir saldırının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Aldatma olayının kişilik haklarına bir saldırı olduğu durumu oldukça açık olduğu için bu konuda bir sorunla karşılaşılması mümkün değildir. Bu konuda önemli olan aldatmanın ispat edilerek karşı tarafın boşanmada yüksek oranda kusurlu olmasının sağlanmasıdır. Bunun içinde etkili bir hukuki süreç yürütülmesi gerekmektedir.

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Nafaka Ödenir Mi?

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Genel olarak boşanma davaların eşlerin birbirlerinde talep edebilecekleri üç farklı nafaka türü bulunmaktadır.

Bunlardan birisi tedbir nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü sırada maddi sıkıntı yaşamakta olan eşe bağlanan bir nafaka türüdür. Diğer nafaka türleri ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bağlanacak olan nafaka türleri olmaktadır.

Bunlardan biri iştirak nafakası olmaktadır. Bu nafaka velayeti alamayan eşin, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi konusundaki masraflarına katkıda bulunması için bağlanmaktadır. İştirak nafakasını velayeti alamayan taraf, velayeti alan tarafa ödemektedir. Diğer bir nafaka türü ile yoksulluk nafakası dır. Bu nafaka boşanma sonrasında yoksul kalacağını belirten tarafa diğer tarafın ödeyeceği nafakadır.

Bu nafakanın bağlanabilmesi için nafakayı talep eden eşin diğer eşten boşanma konusunda kusuru daha az olması gerekmektedir. Boşanmada kusuru diğer eşten fazla olan taraf bu nafakayı talep edemez.

Aldatma Nedeni İle Boşanmada Çocuğun Velayeti

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davalarında velayet konusundaki belirleyici olan unsur çocuğun menfaatidir. Bu durum anne ve babanın çocuğa yarar konusundaki duruma göre hakim tarafından verilecek karar ile belirlenmesine yol açacaktır.

Velayet konusunda hakimlerin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu takdir yetkisini ise her zaman çocuğun menfaati yönünde kullanmaktadırlar.

Aldatma nedeni ile boşanma davalarında çocuğun velayeti aldatma olayından bağımsız bir şekilde değerlendirilmektedir. Aldatma olayından bağımsız olarak çocuğun hangi eşite daha fazla menfaat sağlayabilir olmasına bakılacaktır. Velayetin alınması konusunda aldatan eşlerinde velayet alabilmesi mümkündür.

Aldatma Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma Nedeniyle boşanma davası delillerin incelenmesi, tanık beyanlarını gösteren örnek yargıtay kararı

]Davacı tanığı … duruşmadaki beyanında özetle; kendisinin beraber çalışmalarından dolayı tanıdığını, … ise sadece …'in eşi olduğu için bildiğini, kendisinin tanıdığımda kendilerinin evli olduğunu, kendisinin ayrıldıktan sonra …'in de orada çalışmaya başladığını, …. ile kendisinin eski eşi …. samimi iş arkadaşı olduklarını,

Bir gün kendisinin çarşıdan eve dönerken babası ile …'i konuşurken gördüğünü, kendisinin …'e durumu sorduğunda kendisinin başında bir sıkıntı olduğunu söyleyip telefondaki mesajları gösterdiğini, kendisinin eşinin de isminin geçtiğini söylediğini, kendisinin de o şahsın kendi eşi ile de görüştüğünü konuştuğunu söylediğini,

Kendisine tavsiye olarak iyi bir avukat tutup boşanmasını söylediğini, kendisinin de eşinden aldatma olayından dolayı ayrıldığını beyan etmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte incelenip değerlendirildiğinde; dava dilekçesi, beyan dilekçesi, tanık beyanı, HİS kayıtları ve diğer tüm hususlar incelendiğinde davalı tarafın evlilik birliğinin en temel kutsal yükümlülüğü olan "Sadakat" yükümlülüğünü açık şekilde ihlal ettiğini, bu hususların mesaj ve tanık beyanı ile açıkça anlaşıldığı görülmüş olup,

Evlilik birliğinin sarsılmasında bu fiilleri nedeniyle davalı taraf mahkememizce ağır kusurlu kabul edilmiştir. Davacı taraf müşterek çocuğun velayeti hususunda davalı tarafla anlaşmış ve bu husus mahkememizce de uygun görülmüştür.

Davacı tarafın maddi ve manevi tazminat talebi ise çekmiş olduğu elem, ızdırap ve yaşamış olduğu sadakatsizliği gidermek için ve toplumdaki ahlaki düzeni sağlamak için mahkememizce tam kabul verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

Aldatma nedeniyle boşanma davasında kusurun belirlenmesinde yargıtay kararına karşı diğer üyenin karşı görüşüEvlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” demektedir. Bu hükme göre evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması için taraflardan birisinin tamamen ya da ağırlıklı olarak kusurlu olması zorunlu değildir.

Taraflar arasında duygu, düşünce, eğitim, kültür, dünya görüşü, yaşam biçimi, alışkanlıklar, karakter ve kişilik gibi özellikler arasındaki farklılıklar evlilik birliğini temelinden sarsabilir.

Somut olayda evlilik birliğinin sarsılmasında temel neden davalı kocanın aldatma, hakaret etme, aşağılama, küçümseme, onur kırıcı davranışlarda bulunma, fiziksel ve ruhsal şiddet gösterme şeklindeki alışkanlık haline gelen tutum ve davranışlarıdır.

Aksi halde boşanmak isteyen bir koca, eşine şiddet uygulayarak onun ailevi sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmesine engel olup kusurlu duruma getirebilir.

Uğradığı ağır haksızlıklar ve şiddet karşısında aile birliğinin gerektirdiği bir kısım görevlerini yerine getiremeyen kadının kusurlu görülmesi, kastı veya ağır kusuru ile buna neden olan kocayı ödüllendirmek olacağı gibi kadına karşı da haksızlık olur.

Aldatma ve sadakatsizlik nedir maddi ve manevi tazminat nasıl belirlenir Yargıtay kararı

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, mahkemece, erkeğe kusur olarak yüklenen aldatma vakıasına ilişkin tanık beyanları duyuma yönelik olup, kusur belirlemesinde hükme esas alınamayacağı.

Ancak yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunun ve ortak çocuk...'ın inceleme sırasında ergin olduğunun anlaşılmasına göre, davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır.

Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 731 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara