Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi
Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi | Alacak verecek davalarında birçok farklı vaka yaşanabiliyor.  Örneğin alacaklı kişiler, alacağına karşılık haciz aşamasına geldiğinde borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, alacak ya da haklarına haciz işlemi uygulanmasını talep edebilir. Nasıl mı?
Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi Nedir? Alacak verecek davalarında birçok farklı vaka yaşanabiliyor.  Örneğin alacaklı kişiler, alacağına karşılık haciz aşamasına geldiğinde borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, alacak ya da haklarına haciz işlemi uygulanmasını talep edebilir. Nasıl mı? İcra İflas Kanununu 89. maddesinde yer alan hükümler gereğince herhangi bir sözleşme veya kıymetli evraka bağlanmama, bir başka deyişli hamiline yazılmamış, cirosu bir senede bağlanmamış alacak ve hakların haczine ilişkin esasları açıklamaktadır. Bu duruma konu olabilecek alacaklara borçlunun bankada bulunan mevduat hesapları, hayat sigortasından doğan tazminatlar, kira gelirleri, maaş ödemeleri bir başka şahsa verilmiş olan alacaklar gibi birçok örnek verilebilir. Normal şartlarda prosedür gereği ileride doğabilecek olan haklar haciz konusu edilemez. Çünkü ileride doğacak olan hakların bilinmesi mümkün değildir ve haciz ihbarnamesine de dahil değildir.

Yargıtayın birçok uygulaması mevcut!

İcra İflas Kanununun 89. maddesinde üçüncü kişiler haciz ihbarnamesi gönderebilmek için üçüncü şahıslarda borçlu kişinin bir alacağı bulunması şarttır. Bu hususta Yargıtay'ın emsal niteliğinde birçok uygulaması mevcuttur. Borçlunun alacaklarının bulunduğu bir tüzel kişi ya da bir kurum veya kuruluşa ihbarnamenin tebliğ edilmesi gerekir. Bu ihbarname müessesenin ilgili şube ya da genel merkezine de gönderilebilir. Eğer borçlunun alacağı bulunan 3. kişiler, borcu olmadığına, hacze konu malın borçluya ait olmadığına ya da ödemenin haciz ihbarnamesinden önce yapıldığına dair bir durum varsa ihbarname kendisine ulaştıktan sonra 7 gün içerisinde bu iddiasını ilgili icra dairesine bildirmek durumundadır. Bildirimler yazılı veya sözlü olarak yapılmalıdır. Eğer bu süre zarfında itiraza yönelik başvuru yapılmazsa ikinci bir ihbarname ile hacze konu borç ya da malı icra dairesine ödemesi gerekir. Fakat bu ikinci 7 günlük süre içerisinde de herhangi bir ödeme işlemi yapılmazsa üçüncü kişiye bir 15 günlük süre daha verilir. Bu süre içerisinde ödemez, malın teslimi yapmazsa haciz işlemi uygulanır. Borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açması gerekir. Menfi tespit davası da açılmazsa ilgili malın zorla teslimi yapılacağı ya da ödemeye zorlanacağı kanuni işlemler uygulanır.

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi

Takip borçlusuna bir borcu olmadığı ispatlanmalı Üçüncü Kişi Borçlu olmadığını menfi tespit davası açarak, ilgili ilamı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren teminat alınması ile tüm süreç menfi tespit davası sonuçlanana kadar durdurulur. Üçüncü şahıslar açılan menfi tespit davasında takip borçlusuna karşı bir borcu olmadığına ya da borçlunun malın sahibi olmadığını ispatlamak durumundadır. Eğer bu ispat yapılmazsa mahkeme söz konusu malın ya da ödemenin yüzde 20'sinden az olmamak üzere tazminat ödenmesine de karar verebilir.

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara