Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali

Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali
Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali | Günümüzde borca ilişkin olarak maaş haczi uygulamaları bulunuyor. Ancak söz konusu haciz işlemlerinde maaşın tümüne yönelik olarak bir haciz işleminin gerçekleştirilebilmesi söz konusu olmuyor. Yine de maaşın hem kendisi hem de ailesinin geçimi açısından yeterlilik teşkil etmiyor veya geçim problemleri yaşanmasına neden olmasına...
Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali. Günümüzde borca ilişkin olarak maaş haczi uygulamaları bulunuyor. Ancak söz konusu haciz işlemlerinde maaşın tümüne yönelik olarak bir haciz işleminin gerçekleştirilebilmesi söz konusu olmuyor. Yine de maaşın hem kendisi hem de ailesinin geçimi açısından yeterlilik teşkil etmiyor veya geçim problemleri yaşanmasına neden olmasına karşın maaşının 4/1 oranında  haciz işlemi uygulanmış olması durumunda haciz işlemine yönelik olarak herhangi bir yaptırımın uygulanıp, uygulanamayacağı merak edilir. Borçlu ile ilgili olarak icra takibi ardından borcun ödenmemesi üzerine kişinin araç, taşınmaz ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) bilgileri araştırması gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar sonucunda sigortalı çalışan işçi veya memurun mevcut olan maaşının 4/1 oranına yönelik olarak İcra ve İflas Kanunu'nun 83.  Maddesinin 2.fıkrası çerçevesinde kesinti uygulanarak icra dosyasına yatırılması sağlanıyor.

Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali Nasıl Yapılır?

Günümüz Türkiye'sinde son birkaç yıl içerisinde borçluların, borçları dolayısı ile temel yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara yol açılmaması adına önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu düzenlemeler kapsamında Borçlar Kanunu dahilinde icraya konu olan borç için emekli maaşına haciz uygulanamaması, temel ev ürünlerinin haczedilememesi gibi vatandaşın asgari geçim koşullarını koruma altına almayı hedefler niteliktedir. İpoteğin paraya dönüştürülmesi takibi haricinde söz konusu haciz uygulanmış olan evin borçlu yasal süresinde meskeniyet davası ile ev üzerinde mevcut olan haczi kaldırabiliyor. Nafaka borcu haricinde maaş hacizlerinden Borçlar Kanunu'nun 410. Maddesi, İş Kanunu'nun 35.maddesi ve daha da önem taşıyanı olan uluslararası sözleşmeler kapsamı dahilinde kurtulmak veya iç hukuk yollarının tamamlanmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru gerçekleştirilerek, tazminat alma olanağı bulunuyor. Esas usulde borçlu ve ailesinin temel ihtiyaçları için gerekli olan tutarın ayrılmasında sonra geriye kalan miktar üzerinde haciz işlemi uygulaması gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunur. Ancak günümüzdeki mevcut uygulamalar çerçevesinde her durum çerçevesinde maaşın 4/1 oranı haciz konulabiliyor. | Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali

Emekli Maaş Haczi Muvafakat iptali İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Anayasa'nın 90.maddesi çerçevesinde milletlerarası antlaşmalar kapsamında kanunların aynı konuya ilişkin olarak farklı hükümler oluşturması halinde meydana gelebilecek uyuşmazlıkların milletlerarası antlaşma hükümleri baz alınıyor. Her bireyin yaşama, maddi ve manevi koruma  ve geliştirme hakkı bulunur. Aynı konuya ilişkin düzenleme sağlayan 24.10.1960 tarihinde 109 sayılı kanun ile uygun bulunan Ücretin Korunması Milletlerarası Sözleşmenin 10.maddesinin uygulanması gerekliliği bulunur. Çalışanın ve ailesinin geçimini karşılayabilmesi için gerekli miktar temel hak ve özgürlüklerden mülkiyet hakkı, yaşam hakkı ve sosyal güvenlik hakkı kapsamı içerisinde bulunur. Bu sebep ile aynı konuya ilişkin olarak uluslararası sözleşmeler içerisinde düzenleme bulunuyor ise uluslararası sözleşme hükmü esas alınıyor. Bu halde de sigortalı ve ailesinin geçimine yönelik olarak gerekli yoksulluk sınırı altında kalan maaşı üzerine haciz işleminin uygulanması söz konusu olamıyor. İç hukuk kanalları içerisinde herhangi bir olumlu sonuç elde edilememesi durumunda AİHM başvurusu gerçekleştirilerek söz konusu durumdan doğan hak ihlali nedeni ile lehe tazminat talebi gerçekleştirilir. Emekli Maaş Haczi Muvafakat İptali

Bu haber toplam 770 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara