İflasın Ertelenmesi Davası | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın Ertelenmesi Davası

İflasın Ertelenmesi Davası, Gemisinin batması nedeniyle ipotek alacaklısı olarak müvekkili bankaya ödenecek olan sigorta tazmin bedelinin ödenmesinin beklemesi gerektiği istinaf sebebi olarak ileri sürülmüş ise de; iflas erteleme davasının, yasal prosedürün ne zaman gerçekleşip sonuç alınacağı belli olmayan bir sürece bağlanamayacağı, ilk derece mahkemesinin bu husustaki gerekçesinin de yerinde olduğu,

Sonuç olarak; ilk derece mahkemesinin, alınan bilirkişi raporları, mali tabloları ve aktifleri gösteren veriler, müdahillerin dilekçeleri, şirketin içinde bulunduğu durumun bilirkişi heyeti ve kayyım raporları ile tespit olunan durumları birlikte değerlendirildiğinde; şirketin yargılama süresinde geçen süreye rağmen borca batık durumundan kurtulamadığı, iyileştirme projesinde belirtmiş olduğu kârları elde edemediği, borca batıklığının dava süresi boyunca aynı seviyede kaldığı ve kâr elde ederek borca batıklıktan kurtulabileceği nitelikte bir iş yapamadığı, bu halde davacı şirketin borca batıklıktan kurtulabileceği yolunda her hangi bir emare kalmadığı gibi borca batıklık durumunun olumsuz olarak arttığı,

Sermaye artırımı gibi somut öneriler  getirilmediği, kârlılığı artıracak işler yapılmadığı, şirketin borca batıklıktan kurtulmadığı nazara alınarak iflas ertelemenin yasal şartları oluşmadığından davacı şirketin iflası yönündeki takdir ve kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Müdahil vekilinin istinaf taleplerinin reddine karar vermek gerekmektedir.

Yargıtay Kararı – İflasın Ertelenmesi Davası

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI – ŞİRKETİN BORCA BATIKLIK DURUMUNUN TEREDDÜDE YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENMESİ – DOSYANIN UZMAN BİR HEYETE TEVDİİYLE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE VARILACAK UYGUN SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Olayda, mahkemece davacı şirketin borca batıklık durumunun tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi ve projenin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı ve süreç içindeki uygulamaların projede gösterilen iyileştirme unsurlarına uygun bulunup bulunmadığı hususunda somut verilere dayalı, teknik, denetime elverişli ve detaylı bir inceleme için, dosyanın oluşturulacak uzman bir heyete tevdiiyle dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmek gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir.

Yargıtay Kararı – İflasın Ertelenmesi Davası

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI – UYGULAMALARIN PROJEDE GÖSTERİLEN İYİLEŞTİRME UNSURLARINA UYGUN BULUNUP BULUNMADIĞI – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE VARILACAK UYGUN SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece projenin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı ve süreç içindeki uygulamaların projede gösterilen iyileştirme unsurlarına uygun bulunup bulunmadığı hususunda somut verilere dayalı, teknik, denetime elverişli ve detaylı bir inceleme için, dosyanın yeniden oluşturulacak uzman bir heyete tevdiiyle dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması ve varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve hatalı değerlendirmelerle karar verilmesi doğru değildir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri