Atla

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır


İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır

İhtiyati Haciz Kararı Nedir

İhtiyati haciz,para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibinin sonucunun  güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır.

İhtiyati haciz,genel olarak takip hukuku içerisinde para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olarak,örneğin iflas ve tasarrufun iptali davaları çerçevesinde de uygulama alanı bulmasına rağmen,ağırlıklı olarak icra hukuku içerisinde ve ona bağlı olarak uygulama alanı bulduğundan bu bölüm altında incelenmiştir.

İhtiyati haciz de bir geçici hukuki koruma olmakla birlikte ihtiyati tedbir değildir.İhtiyati hacizle ihtiyati tedbirin konusu,şartları ve sonuçları,icrası birbirinden tamamen farklıdır.Sadece her ikisi de geçici hukuki koruma ana başlığı altında değerlendirilebilir.

Hukuki koruma,genel olarak nihai hukuki koruma ve geçici hukuki koruma şeklinde iki ana başlığa ayrılabilir.

Dava,bir nihai hukuki koruma kararı sağlar ve dava sonunda kesim hüküm verilir.Oysa geçici hukuki korumalar,kural olarak nihai hukuki korumanın gerekmediği veya nihai hukuki koruma yoluna başvurmanın istenen sonucu sağlamadığı,gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda,en azından nihai hukuki koruma sağlayıncaya kadar bir geçici koruma sağlamaktır.

 

  İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır

  Geçici hukuki korumanın temeli iki türü,kaynağı ve sebebi ne olursa olsun para alacakları için kural olarak ihtiyati haciz ve para alacağı dışında özellikle doğrudan uyuşmazlık konusuna yönelik olan ihtiyati tedbirdir.

  Bunun dışında,örneğin delillere yönelik geçici hukuki koruma olarak delil tespiti ve kanunlarda özel olarak yer verilen geçici düzenlemeler de bulunmaktadır.Nitekim,Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 406.maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.
   

  İhtiyati Haciz Kararı İçin Dava Nasıl Açılır

  • Hacizden farklı olarak ihtiyati haciz talebi icra dairesinden değil, borçlunun kaçması ihtimalinin bulunduğu durumlarda mahkemeden istenebilir.
  • Bu durumda borçluya tebligat yapılmaz.
  • Her alacağa ihtiyati haciz yapılmaz.
  • Belgeye veya ilama dayanan alacaklarda mahkeme ihtiyati haciz kararı verir.
  • Borçlunun mallarına gelebilecek zararların tazmini için alacaklı %15 teminatı mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.
  • İhtiyati haciz süresi içinde icrai (esas) hacize dönüştürülmezse düşer.

   

   İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır - Nasıl Yapılır

   Mahkemeden alınan ihtyati haciz kararına istinaden icra müdürlüğüne müracaat edilerek karar işlem konur. İşlemle birlikte borçlu veya borçlular hakkında vergi numarası veya TC. numarası ile mal varlıkları sorgulanır.

   İhtiyati Haciz Kararı Nedir Nasıl Alınır

    

   • Borçlu üzerinde mal varlıkları varsa bunlara haciz işlemi uygulanır. Daha sonrada belirlenen adreslere haciz yapılır.
   • İhtiyati haciz işleminde diğer  yapılan  haciz işleminden farklı olarak borçluya, borcunu ödemesi için süre verilmemektedir.. Borcun tahsili kararın alındığında haciz işlemlerine hemen başlanabilir.İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır.

   İhtiyati Haciz Kararı Ortadan Nasıl Ne Zaman Kalkar

   Haciz konusu olan mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor.

   Haczedilen menkul malın satışı 1 yıl içince talep edilmezise,

   Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşer.

    İcra İflas Kanunun 261. maddesince 10 gün içerisinde yargı çevresindeki icra dairesinden infazının istenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

   SIKÇA SORULAN SORULAR

   BİZE YAZIN

   Av. İlkay Uyar Kaba
   Av. İlkay Uyar Kaba

   2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

   İLGİLİ KONULAR
   YORUMLAR
   • İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır - Yorum
    HAMİT BOZDEMİR -
    16 Ağustos 2016

    İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

    Cevapla
   Yorum Bırak