İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu

İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu
İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu, İş hukuku alanı içerisinde en çok açılan davalar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası tazminatı, işe iade davası, hizmet tespit davası, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, olarak sıralayabiliriz. İş hukuku kanununda belirtilen bu davaların açılması sonuçlanması işçinin mağduriyetinin giderilmesi...
İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu, İş hukuku alanı içerisinde en çok açılan davalar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş kazası tazminatı, işe iade davası, hizmet tespit davası, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, olarak sıralayabiliriz. İş hukuku kanununda belirtilen bu davaların açılması sonuçlanması işçinin mağduriyetinin giderilmesi açısında hukuki bilgi ve tecrübenin olması gerekmektedir. Bu açıdan bu saydığımız davalar için iş hukuku konusunda tecrübeli avukatlardan avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. İş hukuku davaları esnasında işçi dava açmadan bilmesi gereken önemli konuların yanı sıra sıkça sorulan soruların bazılarını cevaplamaya çalıştık. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

İş Hukuku Kıdem tazminatının hesaplanmasında ücretlere hangi ödemeler dahil edilmemektedir?

Kıdem Tazminatında hesaplanmayacak olan ödemeler; İzin harçlığı, İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri, Ölüm yardımı, Bir defalık verilen ikramiyeler, Doğum yardımı, İş arama yardımı- Harcırah ve Genel tatil ücreti. Ayrıca; Fazla çalışma ücreti, Hastalık yardımı, Devamlılık göstermeyen primler, Bayram harçlığı, Seyahat primleri, Hafta tatil ücreti, jübile ikramiyesi, Evlenme yardımı, Teşvik ikramiyesi ve primleri, Yıllık izin ücreti ve Jestiyon ödemeleri.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında ücretlere hangi ödemeler dahil edilmektedir?

Kıdem Tazminatında hesaplanacak ödemeler; Aile yardımı, Devamlı ödenen primler, Unvan tazminatı, Çıplak ücret, Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, Mali sorumluluk tazminatı, Erzak yardımı, Sağlık yardımı, Giyecek yardımı, Kalifiye-Nitelik zammı ve Konut yardımı olmaktadır. Bunların yanında; Yıpranma tazminatı, Eğitim yardımı, Taşıt yardımı, Yakacak yardımı, Gıda yardımı, Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), Kasa tazminatı, Temettü, Yemek yardımı ve Çocuk yardımı olmaktadır.

İş Hukuku Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

Ödenecek kıdem tazminatından sadece dam vergisi kesilir. Bunun dışında bir kesinti yapılması mümkün değildir.

Kıdem tazminatında bir zamanaşımı var mıdır?

818 sayılı Borçlar Kanununda bulunan 125. Madde uyarında kıdem tazminatında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak belirtilmektedir.

Eşim öldü kıdem tazminatı alabilir miyim?

Bu konuda 1475 sayılı İş Kanununda bulunan 14. Madde uyarında işçinin ölümü ile ortaya çıkacak olan tazminat hakları ve tutarı kanuni mirasçılarına ödenecektir diye belirtilmektedir. Bu sebeple kıdem tazminatı alınabilmektedir.

Kıdem tazminatında ödeme yapılacak olan her yıl için belirlenen 30 günlük süre artabilir mi?

Kıdem tazminatında 1475 sayılı İş Kanunda bulunan 14. Madde içerisinde işçi lehine olduğu sürece bu 30 günlük sürenin artabileceği belirtilmektedir. Bu sebeple 30 günlük süre artabilmektedir.

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için faiz istenir mi?

Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduatlara uygulanan en yüksek faiz oranından hesaplanarak ödenmesini belirtmektedir. Bu sebeple ödenmeyen kıdem tazminatları faizi ile ödenecektir.

Hizmetimden dolayı kıdem tazminatı aldığım iş yerinde yeniden çalışmaya devam ettiğimde daha önceki hizmetim içinde kıdem tazminatı alabilir miyim?

İş Hukuku Kıdem tazminatının alınması konusunda 1475 sayılı İş Kanunda belirtilen hükümler uyarında bir hizmet için bir sefer kıdem tazminatı alınması mümkün olabilmektedir. Bu sebeple aynı işyerinde ikinci sefer aynı hizmet üzerinden kıdem tazminatı alınamamaktadır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

10.000 TL net ücret almaktayım, kıdem tazminatına esas ücretim ne kadar olmaktadır?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunda belirtilen hükümler uyarınca bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtilmiştir. Bu sebeple dönem kıdem tazminatı tavan miktarı dikkate alınacaktır. Çalıştığım kamu kurumundan kıdem tazminatımı aldım. Sonrasında tekrar farklı bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Kıdem tazminatına esas süre nedir? İş Hukuku Kıdem tazminatının alındığı ilk hizmet süresi hesaplanmayarak, ikinci kamu kurumundaki hizmet süresi üzerinden kıdem tazminatı alınacaktır. Yaşlılık, malullük aylığı, toptan ödeme veya emeklilik ödemesi için işten ayrıldığımda kıdem tazminatı almam için ne yapmam gerekmektedir? Kendinize aylık veya toptan ödeme yapılması için hak kazanılmış olduğunuzu ve bağlı bulunduğunuz kuruma veya sandığa müracaat ettiğinizi belgelemeniz gerekmektedir. İşyerinde 10 yıldır çalışmaktayım, kıdem tazminatım ne kadar ücret tutarında ödenecektir? Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunda bulunan 14. Madde hükümlerinde işe başlama tarihi itibari ile ve hizmet sözleşmesinin devamı süresi içerisinde her yıl için iş verenin işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu hükümlere göre her yıl için 30 günlük ücret, yani 10 yıl için 300 günlük ücret kıdem tazminatı olarak ödenecektir. Bu da 10 aylık ücret anlamına gelmektedir. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) Eşim 01 Mayıs 2010 tarihinde öldü ve 10 senedir çalışmaktaydı, işyerinden İş Hukuku kıdem tazminatı alabilir miyim? Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunda 14. Madde hükümleri eşin ölümü sebebi ile iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda hak edilen kıdem tazminatının yasal mirasçılara ödeneceğini belirtmektedir. Bu sebeple eşinizin kıdem tazminatını alabilirsiniz. Bir yıl iki ay önce evlendim, iş yerinden ayrılırsam kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir miyim? Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunda 14. Madde açık bir şekilde evlenen kadınların evlilik tarihinden itibaren bir sene içerisinde işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı belirtilmektedir. Bu sebeple kıdem tazminatı alamazsınız. 10 ay önce evlendim, iş yerinden ayrılmam gerekiyor. Ayrıldığımda kıdem tazminatı alabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanununda 14. Madde kadın işçilerin evlendikleri tarihten itibaren bir sene içerisinde işlerinden ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanacakları belirtilmektedir. Bu sebeple kıdem tazminatı alabilirsiniz. 5510 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde yaşlılık aylığı alabilmek için yaş haddi dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamak şartı ile işten ayrılmam durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır mıyım? Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde yaşlılık aylığı almak için sigorta süresi ve prim ödeme gün sayısının doldurulması ile yaş haddini beklemeden kendi isteği ile işten ayrılan kişilerin kıdem tazminatı almaya hak kazanacakları belirtilmektedir. Bu sebeple kıdem tazminatı alabilirsiniz. Toptan ödeme alabilmek için işyerinden ayrılacağım, bu şekilde kıdem tazminatı alabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanunda 14. Madde hükümlerinde toptan ödeme almak amacı ile işten ayrılmak durumunda kıdem tazminatının alınması mümkün olmaktadır. bu sebeple kıdem tazminatı almaya hak kazanacaksınız. Malullük aylığı almak için işten ayrılıyorum, bu durumda kıdem tazminatı alabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanunda belirtilen kıdem tazminatı almaya hak kazanılan durumlar içerisinde malullük aylığı almak için işten çıkmak yer almaktadır. Bu sebeple kıdem tazminatı alabilirsiniz. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) Emeklilik nedeni ile işten ayrılacağım, kıdem tazminatı alabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanunda 14 maddede belirtilen kıdem tazminatı almaya hak kazanılan durumlar arasında emeklilik nedeni ile işten bulunmaktadır. Bu sebeple kıdem tazminatı alınması için hak kazanırsınız. Yaşlılık aylığı almak için işten ayrılıyorum, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir miyim? 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde yaşlılık aylığı için işten ayrılmak kıdem tazminatının alınmasını gerektiren durumlar arasında bulunmaktadır. Bu sebeple kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Üç yıldır bir iş yerinde çalışmaktayım, askere gideceğim için işten ayrılacağım, kıdem tazminatı alabilir miyim? Kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. 1475 sayılı iş Kanununda 14. Madde hükümlerinde askerlik için işten ayrılmak kıdem tazminatının alınması durumları arasında yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanununda bulunan 24. Madde uyarında iş sözleşmemi feshetmem durumunda kıdem tazminatı alabilir miyim? Bu durumda kıdem tazminatı alınabilmektedir. 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde işçi tarafından İş Kanunun 16. Maddesi (5847 sayılı Kanunun 24. maddesi) uyarında iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Çalıştığım iş yerinde iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu 25/2 maddesi uyarınca feshedildi, kıdem tazminatı alabilir miyim? Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız. 1475 sayılı iş Kanununda 14. Madde hükümlerinde aynı kanunun 17. (4857 sayılı kanunun 25.) maddesinin 2. bendinde belirtilen sebepler nedeni ile bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) Bir iş yerinde 1,5 yıldan beri çıraklık yapmaktayım, iş veren beni işten çıkartıyor, kıdem tazminatı alabilir miyim? Kıdem tazminatının alınması için 1475 sayılı İş Kanuna tabi şekilde işçi olmak gerekmektedir. Bu sebeple kıdem tazminatı alamazsınız. İş yerinde on bir ay ve 15 günlük hizmetim var, işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız. 1475 sayılı iş Kanununda 14. Madde hükümlerinde kıdem tazminatı alınması şartları içerisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartı bulunmaktadır. Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıl hizmet süresi sonrasında istifa ile işten ayrılması sonucunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır? Kıdem tazminatı alınması konusunda yapılan yasal düzenlemeler gereğince iş sözleşmesini kendi isteği ile istifa ederek sonlandıran kişilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunmamaktadır. Bir spor kulübünde profesyonel şekilde 2 senedir çalıştım. İş Kanununa göre kıdem tazminatı alabilir miyim? Sporcular 1475 sayılı İş Kanuna tabi işçiler değillerdir. Bu sebeple kıdem tazminatı alma hakları bulunmamaktadır. Herhangi bir geçerli sebep olmadan iş sözleşmesine aykırı şekilde işveren tarafından çalışma koşullarının değiştirilmesi ve işçinin bu değişiklikleri kabul etmemesi üzerinde iş sözleşmesinin fesh edilmesi işçi ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğurur mu? İş yerinde işverenin haklı bir gerekçesi olmadan ve iş sözleşmesine aykırı şekilde çalışma koşullarını değiştirmesi ve bu değişikliğin işçi tarafından kabul edilmemesi üzerine işçinin iş sözleşmesini fesh etmesi durumunda işçi ihbar ve kıdem tazminatı hakları bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununa göre bir işçinin kıdem tazminatını hak etmesi için o iş yerinde kaç yıl çalışmış olması gerekmektedir? İş hukuku Kıdem tazminatının hak edilmesi için bir yıl çalışmış olmak yeterli olmaktadır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) İşçilerin iş sözleşmesinin feshi işleminde ihbar süresi kıdem süresi içinde değerlendiril mi? İş yerinin ihbar süresine ait ödenen ücretin peşin ödenmesi durumunda sayılmamaktadır. Ancak ihbar süre olarak verilmiş ise sayılmaktadır. İş sözleşmesi feshedilecek olan işçinin kıdem tazminatı ne olacaktır? Yürürlükte olmayan 1475 sayılı kanunun 14. Maddesi ve 4857 sayılı kanunun 120. Maddeleri gereğince her tam yıl için o yılın bir aylık bürüt ücreti üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Ev işlerinde çalışanların kıdem tazminatı ve ihbar hakları var mıdır? Bu çalışmalar İş Kanundaki 4. Madde uyarında istisna olarak değerlendirilmektedir ve bu çalışanlar için kıdem tazminatı ve ihbar hakları verilmemektedir. İş yerinde çalışma süresinin bir kısmını kısmi süreli olarak ve bir kısmını tam süreli olarak çalışan birinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanmaktadır? Bu işçinin kısmi süreli çalışmaları tam süreye çevrilerek iş hukuku kıdem tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir. İşe iade davasında işçinin altı aylık kıdemi nasıl hesaplanmaktadır? Bu durumlarda işçilerin altı aylık olan kıdemleri, aynı işyerinde iş başlaması ile geçen hizmet süresi veya farklı bir iş yerine başlaması ile geçen sürelerin birleştirilmesi ile hesaplanmaktadır. İş Hukuku Kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi ile işten çıkarılan bir işçinin işe iade davasını kazanması durumunda ne olur? İşçi ise başlatıldığında peşin olarak ödenmiş olan kıdem tazminatı ve bildirim süresine ait olan ücretler yasal hükümler gereğince yapılacak olan ödemelerden mahsup edilecektir. İşçinin iş yerinde çalışırken, iş yerinden kaynaklı sebepler nedeni ile bir hastalığa yakalanması ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminata almaya hak kazanabilir mi? Çalışan iş yerinde iş sözleşmesinin konusu olarak iş yapılması ve işin niteliği nedeni ile oluşacak bir sebep ile işçinin hasta olması veya yaşayışı için bu durumun tehlikeli olması durumunda iş sözleşmesini feshederek iş hukuku kıdem tazminatı alabilmektedir. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

İş Hukuku Kıdem Tazminatı Kimlere Ödenir?

İş Kanununda belirtilen 25. Maddedeki, işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar nedeni dışındaki sebepler ile iş sözleşmesi feshedilen kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca işçiler için ahlak kurallarına uymayan ve zorlayıcı sebepler nedeni ile, sağlık sebepleri nedeni ile, askerlik hizmeti nedeni ile, emeklilik nedeni ile, malullük veya toptan ödeme almak nedeni ile, yaşlılık aylığı aşmak nedeni ile, kadının evlendiği tarihten bir sene içerisinde işten ayrılması ile ve işçinin ölümü sebebi ile kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklardır. Ödenecek İş Hukuku kıdem tazminatı miktarı ne kadardır? İş Kanunda belirtilen hükümler gereğince, işçinin iş sözleşmesinin başladığı ve sürdüğü süre itibari ile her geçen yıl için işveren tarafından 30 günlük ücreti tutarında iş hukuku kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır. Belirtilen 30 günlük süreler, toplu iş sözleşmeleri veya işçinin iş sözleşmesi ile işçi lehine artırılabilmektedir.(İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) İş yerinin devri ve el değiştirmesi durumunda kıdem tazminatından kim sorumludur? İş yerinin devri durumunda işçilerin iş hukuku kıdem tazminatlarından her iki işverende sorumlu olmaktadır. Ancak iş yerini devreden işveren işçiyi çalıştırdığı süre kadar bir dönem için sorumlu olmaktadır. İş Hukuku Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi? Kıdem tazminatlarının iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak işçi ile işverenin aralarında bu konuda anlaşmaları durumunda taksitli bir şekilde ödenmesi de mümkün olabilmektedir. Kendi isteği ile işyerinden ayrılan bir işçi iş hukuku kıdem tazminatı alabilir mi? Kendi isteği ile işyerinden ayrılan bir iş kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) Emekli olduktan sonra çalışan bir işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olan bir işçinin yeniden çalışmaya başlaması durumunda işten ayrılma durumunun kıdem tazminatı alamaya uygun olması şartı ile iş hukuku kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir. İşçinin ölmesi halinde kıdem tazminatını mirasçıları alabilir mi? İşçinin ölmesi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda iş hukuku kıdem tazminatını yasal mirasçıları alabilmektedir. İş Hukuku Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda ne olur? Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenmesi gerekmektedir. Bu tarihte ödenmeyen iş hukuku kıdem tazminatları için açılacak davalarda mahkeme ödenmeye süreye ilişkin bankaların mevduat faizlerinin en yüksek oranında bir faiz işlemi yapabilmektedir. İş Hukuku Kıdem tazminatı ve ihbar için zaman aşım süresi ne kadardır? Yasalarda tüm tazminatlar için zaman aşım süresi 10 sene olarak belirtilmiştir. Bu sebeple iş hukuku kıdem tazminatı veya ihbar için zaman aşım süresi de 10 yıl olmaktadır. Gazeteciler ne kadar sürede kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir? Gazetecilerin en az beş yıl çalışmış olması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler. Bu süre mesleğe başladıkları tarihten itibaren hesaplanmaktadır. İş Hukuku Kıdem tazminatı için farklı gazetelerde çalışmalar toplanır mı? iş hukuku Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk girdiği yıldan itibaren hesaplanmaktadır. Aynı süreler için gazeteciler birden fazla iş hukuku kıdem tazminatı alabilir mi? Bir defa İş Hukuku kıdem tazminatı alan gazeteciler yeni hizmetlerine başlangıç tarihinden itibaren hesaplanacak şekilde kıdem tazminatı alabilirler. Basın İş Kanununa göre iş hukuku kıdem hakkı ne zamandan itibaren başlar? Mesleğe ilk giriş yapılan tarihten itibaren başlamaktadır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

İş Hukuku Kıdem Tazminatı - İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukatı

Konu tartışmalı olmakla birlikte bu sürelerin iş hukuku kıdem tazminatında dikkate alınmayacağı Yargıtay tarafından ortaya konulmaktadır. İşçinin raporlu olduğu sürenin iş hukuku kıdem tazminatına etkisi İşçinin raporlu olduğu sürede iş sözleşmesi askıda kalmaktadır. İş sözleşmesi ancak bu süre bittiğinde sona erdirilebilir. Şayet bu süre içinde sözleşme ile yapılması gereken bir zam varsa iş hukuku kıdem tazminatı raporun bittiği tarihte ve zamlı ücret üzerinden hesaplanır. İşçinin ücretsiz izin kullandığı dönemler iş hukuku kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz İşçinin hak kazanıp kullanmadığı ücretli izinler, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte ücret olarak ödenmelidir. İş hukuku Kıdem tazminatı nakden ödenmelidir. şçiyle anlaşılması halinde kıdem tazminatı taksitler halinde ödenebilir. İş Hukuku Kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi halinde, geçen süre için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

Yargıtay Kararı - İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu

İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukatı İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINDAN YAPILAN İNDİRİM NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLEN MİKTAR BAKIMINDAN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN DAVALI YARARINA AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ. Makalemizde İş Hukuku Kıdem Tazminatı  konusu işlenmiştir. Diğer makalelerimiz için Sigorta bölümünde okuyabilirsiniz. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu)

İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu | Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı hakkında örnek yargı kararı Bu açıklamalardan sonra somut olayda davacıdan tahsil edilen işçilik alacakları, dava dışı işçinin 26/10/2000 ila 23/10/2009 yılları nezdindeki çalışmasını kapsamaktadır. Davalı son işveren olup 1/1/2009 tarihinde davacı ile imzaladığı 24 ay süreli sözleşme döneminde dava dışı işçiyi bünyesinde çalıştırmıştır. İşçi Önceki dönemlerde başka alt işverenlerin bünyesinde çalışmıştır. Bu noktada, çalışmış olduğu her bir alt işveren dönemine isabet eden işçilik alacaklarından, ilgili olan alt işveren sorumlu olacağından, davalı alt işverenlerin sorumluluğu da sadece kendi dönemiyle sınırlı olmalıdır. (İş Kanunu Danışma - İş Hukuku Arabulucu) O halde mahkemece, son işveren olan davalının, kıdem tazminatına dair işçilik alacaklarından, kendi dönemine isabet eden miktarlar üzerinden sorumlu olduğu, her işverenin kendi süresiyle sınırlı sorumlu olduğu hususunda araştırma yapılıp konusunda uzman bilirkişiden bu doğrultuda ek rapor alınmak suretiyle sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz ardı edilerek, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Kıdem tazminat davası dava dilekçesinde talepler nelerdir Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı işyerinde 01/04/2004 tarihinde çalışmaya başladığını, son olarak aylık net 2.700,00 TL ücret aldığını, SGK primlerinin gerçek ücreti üzerinden yatırılmaması nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak 07/11/2015 tarihinde feshettiğini, İşyerinde fazla çalışma yaptığını, hafta tatilleri ile ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmaya devam ettiğini, hak kazandığı yıllık izinlerinin kullandırılmadığım ve aile yardımı, çocuk yardımı ve asgari geçim indirim alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Kıdem tazminatı dava dilekçesinde talepler Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının Ç. A.Ş. hazır beton işi ile iştigal ettiğini, taşıma işini ise taşeronlara verdiğini, taşeronun ise  Tic. Ltd. Şti. olduğunu, müvekkilinin taşeron firmalara bağlı olarak davalı Ç.'da 1981 yılında çalışmaya başladığını sigortasının uzun zaman sonra yapıldığını, Müvekkilinin emekli olması nedeniyle iş akdinin sona erdirildiğini, müvekkilinin sürekli olarak Ç.'nın işini yaptığını, müvekkilinin iş yerinde en son formen olarak net 1.000.00 TL maaşla çalıştığını, maaşının tamamını elden aldığını, müvekkilinin işten çıkarıldıktan sonra hiç bir hakkının ödenmediğini, Müvekkilinin maaşlarının eksik ve düzensiz yatırıldığını, alacağının bulunduğunu, müvekkilinin 7 gün boyunca çalıştığını dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde de çalıştırıldığını, yıllık izinlerinin verilmediğini, ayrıca bu ücretlerinin ödenmediğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ödenmeyen kıdem tazminatı ve yıllık izin alacağının faizleri ile birlikle davalıdan tahsiline dair karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsil edilmesi talebi Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalı şirketin yurtdışı Libya şantiyesinde 06.12.2013-08.08.2014 tarihleri arasında aylık net 1700 USD ücret ile çalıştığını, iş sözleşmesinin Libya'da yaşanan iç karışıklık nedeni ile işveren tarafından feshedildiğini, Fazla çalışma ücretleri ile 2014 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ücret alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmak gerekir Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 3 yıldır davalı işyerinde çalıştığını kendisine mobbing uygulaması nedeniyle iş akdini haklı ve geçerli sebeple feshettiğini, Daha sonrada işverence haksız ve kötü niyetli olarak feshedildiğini haklarının ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı, UBGT, fazla mesai, yıllık izin ücreti ile mobbing tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Bu haber toplam 320 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara