Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? Kapıcı sözleşmesi nasıl feshedilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? Kapıcı sözleşmesi nasıl feshedilir?
Kapıcı daireyi boşaltmaması halinde Site yöneticisi veya kat maliklerinden herhangi birisi bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına yada valiliği başvuru yaparak kapıcının dairesinden çıkarılması yada tahliyesi için başvuru yapabilmektedir.

Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır.

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Konut tahsisisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir.

Site - apartman kat malikleri kurulu yada kurulunca atanmış Yönetici verilen yetki ile çeşitli sebeplerden dolayı kapıcı veya diğer görevlilerin İş sözleşmesi feshi edilmiş olabileceği gibi, iş sözleşmesi sona ermiş olabilmektedir.

Bu durumda İş sözleşmesi sona eren kapıcıların oturduğu kapıcı dairesinin nasıl boşaltılması gerekeceği sorusu akıllara gelmektedir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Boşaltılma İşlemleri

Kat malikleri kurulunca yada kurulca atanmış yönetici kendisine görev yaptığı süre içerisinde verilen dairenin boşaltılması için yazılı bildirim yapması gerekmektedir. Kapıcının kendisine tahsis edilen daireyi tebliğ edilen tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde tahliye yani boşaltması gerekmektedir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kapıcı dairesinin boşaltılması için kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde boşaltılmaması halinde ne yapılmalıdır. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse Kat Mülkiyet Kanununa eklenen 2 madde uygulanması gerekmektedir. Kat mülkiyet kanunun 2. maddesine göre, kapıcının sözleşmesi sona ermiş yada işine son verilmiş ise kapıcının tahliyesi konuttan çıkarılması idari yoldan yapılması gerekmektedir.

Kapıcı dairesinin idari yoldan tahliyesi ve başvurusu şu şekilde yapılmaktadır. Kapıcı daireyi boşaltmaması halinde Site yöneticisi veya kat maliklerinden herhangi birisi bağlı bulunduğu ilçe kaymakamlığına yada valiliği başvuru yaparak kapıcının dairesinden çıkarılması yada tahliyesi için başvuru yapabilmektedir.

Eğer site ve apartman yönetimi dilerse bu başvuru ve tahliye işlemlerini site yönetim avukat ve danışmanlığı ile de yapabilmektedir. Yapılan başvuruda başkaca bildirim yada tebligata ihtiyaç duyulmadan mülki amirinin kararı gereği 7 günlük süre içinde zabıta marifetiyle tahliye işlemi yerine getirtilir.

Kapıcının bu tahliye işlemine karşı başka bir dava açması, kararın yerine getirilmesine engel bir durum değildir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

Tahliye işlemlerin başlatılması için idareye yapılacak başvuru dilekçesine, yönetici veya kat maliki olduğunu gösterir belge ile kapıcının iş sözleşmesine son verildiğine dair alınan karar örneği ve bu konuda ki karar defterindeki yetkileri gösteren belgeler eklenmelidir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

İş Sözleşmesi Sona Eren Kapıcının Kıdem ve Diğer Tazminat Hakları Nelerdir?

İş sözleşmesi Site ve Apartman Yönetimi tarafından sona erdirilmiş ise kapıcının iş kanundan kaynaklanan işçilik haklarının da ödenmesi gerekmektedir.

Kapıcı kıdem tazminatının hesaplanmasında ki ince ayrıntı dikkate alınarak hesaplatılmalı ve kendisine ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminata esas kazanç veya gelir hesaplanırken kapıcı dairesi kirası ve diğer giderler aylık maaşa dahil edilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesinden kaynaklanan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ve fazla mesai ücret alacakları varsa ödenmeli ve kendisinden ibra alınmalıdır. Kapıcı iş kanundan kaynaklı alacağı tazminatları doğru hesaplanması üzerine almamakta ısrar etmesi halinde hesabına açıklamalı olarak bankaya yatırılması gerekmektedir.

Kapıcı ise işçi alacaklarından kaynaklı ödenmeyen bir tutar var ise bunun için ihtar çekebilir yada iş davalarında zorunlu arabuluculuk kanunu gereği arabulucuya başvuru yaparak ödenmeyen tazminatları için talepte bulunabilir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Ülkemizde toplu yaşama alanlarının artması, site anlayışının gelişmesi ile birlikte, yeni yapılan projelerde kapıcılar içinde daire planı yapılmakta dolayısıyla apartman ve site içlerinde var olan daireler kapıcıya veya bina görevlisine konut tahsisi yapılmaktadır.

Konut tahsisi sadece bina görevlisine değil, apartman ve sitede görevleri nedeniyle bahçıvan, güvenlik görevlisi veya diğer hizmetliler içinde bu tahsis yapıla bilmektedir. Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir?

Kapıcı Dairesi Nasıl Tahliye Edilir? | Sıkça Sorulan Sorular

Mahkemece; davalının, davacının yer aldığı binada kapıcı dairesinde ikamet ettiği, mevzu bahis binanın F3-A bloğunda bulunduğu ve mevzu bahis bloğun kapıcı daireli bulunduğu fakat mevzu bahis bina idaresi ile davalı arasındaki görev sözleşmesinin sona erdiği ve usulünemakul davalıya tebliğ edildiği, tarafların bu konuda herhangi biri tirazlarının bulunmadığı, somut olarak kapıcının F4 ve F5 bloklarına görev verdiği; fakat F3-A bloğunda oturduğu, F3-A bloğunun kapıcı dairesinde oturması hasebiyle mevzubahis bloğa yeni kapıcı alınamadığı ve hizmetlerinin görülemediği,

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesi gereği kapıcı konutunun boşaltılmasında Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesinin uygulanması gerektiği, kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilen yönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya da sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri on beş gün içinde boşaltmak mecburiyetinde bulunduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde;

davalının görev görmediği ve iş akdinin feshedildiği F3-A sayılı taşınmazdan tahliyesine hüküm verilmiş, karar davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2. maddesi uyarınca, kat malikleri kurulunca ya da bu kurulca yetki verilenyönetici doğrulusunda sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen ya dasona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri bundan dolayı bir yer tahsis edilmiş ise bu yerleri on beş gün içinde boşaltmak mecburiyetinde çoğu, F3-A blokidaresinin meşru idare bulunduğu ve davalının iş akdinin feshedildiğiberaber değerlendirildiğinde; davanın kabulü ile birlikte tahliyeye hüküm verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna makul olan kararın ONANMASINA,

TESPİT DAVASI - DAVAYA KONU APARTMANA YAKIN BAKKAL VE APARTMAN YÖNETİCİLERİNİ ŞAHİT OLARAK DİNLEMEK GEREĞİ

Dava, davacının ... seneleri arasında davalı apartman işyerinde kapıcı olarak çalıştığının belirlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş, komşu apartman kapıcıları, davaya mevzu apartmana yakın bakkal ve apartman yöneticilerini tanık olarak dinleyerek, ... tarihinden ardından davacının davalı apartman işyerinde çalışıp çalışmadığını saptanmak, çalıştığının anlaşılması durumunda gerektiğinde eksper fikrine de başvurulmak suretiyle davacının gün içerisinde kaç saat çalışmış olabileceği belirlenmek, Gittikçe haftalık vemaaş çalışma sürelerini belirlemek, İş Kanunu'nun maddesi gereğince yedi buçuk saat çalışma bir günlük çalışma hesabı ile kaç iş gücüne mukabil bulunduğu konusu açıkça saptanmak ve çıkacak neticeye göre hüküm vermekten ibarettir.

Bu haber toplam 1903 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara