Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Davası Nasıl Açılır?
Nafaka Davası Nasıl Açılır? | Nafaka Nedir? Boşanma davasının sürdüğü sırada veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluk yaşayacak kişinin talep edeceği ve bu kişiye bağlanacak olan ve her ödenmesi gereken paraya nafaka denmektedir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir. Bu şartların yerine gelmiş olması durumunda nafaka alınması...
Nafaka Davası Nasıl Açılır veya Nafaka Nedir konusu Boşanma davasının sürdüğü sırada veya boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluk yaşayacak kişinin talep edeceği ve bu kişiye bağlanacak olan ve her ödenmesi gereken paraya nafaka denmektedir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekmektedir. Bu şartların yerine gelmiş olması durumunda nafaka alınması mümkün olabilmektedir. https://youtu.be/TlQhDxv88SE

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Davası nasıl açılır konusu nafaka davalarında çeşitli konularının olması sebebiyle dava çeşidi fazladır. Nafaka davaları genelde boşanma sonrası ortaya çıkan konudur. Örneğin Nafakanın kaldırılması davası nasıl açılır sorusu merak edilirken, nafakanın kaldırılması şartlarının bilinerek davanın açılması önemlidir. Yada nafakanın artırılması davası nasıl açılır sorusu merak edilirken, nafakanın artırılması şartları, dava açılırken sunulan evraklar, nafakanın artmasının nedenleri nasıl ispat edileceği önemli hususlardır. Genel anlamda nafaka davasının nasıl açılır konusu ise, mahkemenin boşanma davası sırasında veya boşanma sonrasında ekonomik durumunun boşanma nedeni ile kötüleşmekte olan tarafın, ekonomik durumu daha iyi olan taraftan alacağı mali güçle yaşamına devam etmesi nafaka ile mümkün olabilmektedir. Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak üç farklı türde nafaka bulunması mümkündür. Bu farklı türlerdeki nafakanın kazanılması konusunda gerekli şartların varlığı gerekmektedir. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü sırada eşlerden ekonomik olarak sorun yaşayan tarafın talep ettiği ve ona verilecek olan mali destek anlamına gelmektedir. Tedbir nafakası alınması için nafaka isteyen tarafın bunu mahkemeden talep etmesi gerekmektedir. Alınacak olan tedbir nafakası geçici bir nafakadır. Tedbir nafakası ödenme süresi boşanma sürecinin bitmesi ile sona ermektedir. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında alınabilecek olan nafaka çeşididir. Bundaki amaç evlilik içinde belirli bir mali gelire sahip olmakta olan tarafın boşanma sonrasında bu mali olanaklarını kaybetmesi ve yoksulluğa düşmesinin önlenmesidir. Boşanma konusunda eşinden daha fazla kusura sahip olan tarafın yoksulluk nafakası alması mümkün değildir. Örnek olarak eşini aldatan bir tarafın yoksulluk nafakası olması mümkün değildir. [caption id="attachment_14028" align="aligncenter" width="500"]Tedbir Nafaka Davası Nasıl Açılır Nafaka Davası Nasıl Açılır[/caption] İştirak nafakası ise çocuğun bakımı için gerekli olan mali desteğin verilmesi için ödenen bir nafaka türü olmaktadır. İştirak nafakası alabilmek için tek şart velayeti almış olan tarafın bunu talep etmesidir. Mahkeme çocuğun velayetini alan tarafa iştirak nafakası ödenmesine hükmetmektedir. Nafaka talepleri konusunda talepte bulunulması ve davaların avukatlar ile yürütülmesi sonucun alınmasında oldukça önemlidir. Nafaka Hukuku ve Nafaka Davası Nasıl Açılır konusunda avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Nafaka Türleri Nelerdir - Nafaka Davası Nasıl Açılır

Boşanma davaları sonrasında ve boşanma davalarının sürdüğü süre içerisinde alınabilecek farklı türde nafaka bulunabilmektedir. Bunlardan birisi tedbir nafakası olmaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının sürdüğü süre içerisinde eşlerden birisinin maddi anlamda zor durumda olmasının ve durumun giderilmesi için mahkeme tarafından hükmedilecek bir nafakadır. Bu nafaka boşanma davasının sürdüğü süre boyunca ödenecektir. Tedbir nafakası sadece boşanma davasının süresi boyunca alınabilmektedir. Davanın sonlanması ile bu nafakanın ödenmesi de bitecektir. Boşanma davasının sona ermesinden sonra alınabilecek olan iki farklı nafaka türü de bulunabilmektedir. Bunlardan birisi iştirak nafakası olmaktadır. Bir diğeri ise yoksulluk nafakası olmaktadır. Bu iki nafakanın alınabilmesi için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. [caption id="attachment_14029" align="aligncenter" width="500"]İştirak Tedbir Nafaka Davası Nasıl Açılır Nafaka Davası Nasıl Açılır[/caption]

Tedbir Nafaka Davası Nasıl Açılır

Tedbir nafakası boşanma davası sürerken eşlerden birisinin yoksulluğa düşecek olması durumunda verilecek olan nafaka türüdür. Tedbir nafakasının alınabilmesi için boşanma davası sürecinde hayat standardının belirli ölçüde düşmesi gerekmektedir. Bu nafaka türü genel olarak kadınlar tarafından talep edilen ve alınan bir nafakadır. Kadının çalışmıyor ve ev işleri ile uğraşıyor olması nedeni ile boşanma sürecinde eşinden gelen maddi olanaklardan mahrum kalması nedeni ile bu yardımın devam ettirilmesi için bu nafaka ödenmesine mahkeme yapılan talebe göre karar vermektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir - Nafaka Davası Nasıl Açılır

Talep edilen nafaka türlerinden birisi olan yoksulluk nafakası boşanma sonrasında alınabilecek olan bir nafaka türü olmaktadır. Yoksulluk nafakasının ödenmesi konusunda amaç evlilik içerisinde maddi bir gelire sahip olan tarafın, boşanma sonrasında bu maddi gelirden mahrum kalması ve yoksulluğa düşmesinin önlenmesidir. Yoksulluk nafakası alabilmek için kanunda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi boşanmayı gerektiren olaylarda nafaka talep eden tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olmasıdır. Boşanma konusunda diğer taraftan daha fazla kusuru olan tarafın yoksulluk nafakası talep etmesi mümkün değildir. Bu konuya örnek verme gerekirse; aldatma nedeni ile açılmış olan bir boşanma davasında mahkemenin kararı ile boşanmanın gerçekleşmesi ve aldatmanın kabulü ile aldatan eşin yoksulluk nafakası alması mümkün değildir. Yoksulluk nafakasının alınabilmesi konusunda dava sürecinin daha başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bunun yanında nafaka talebine maruz kalan ve eşine nafaka ödemek istemeyen kişilerinde boşanma davasını doğru şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Bazı durumlarda mahkeme boşanma davasında iki tarafı da eşit kusurlu olarak görebilmektedir. Bu durumda nafakaya hükmedecek olan hakim incelemeyi yaparak nafakanın ödenip ödenmeyeceği konusunda bir karar vermektedir. Eğer iki eşit kusur durumunda eşlerden birisinin yoksulluğa düşeceği belirlenmiş ise bu nafakanın verilmesi mümkün olabilmektedir.

İştirak Nafaka Davası Nasıl Açılır

Boşanma sonrasında velayeti alan tarafın çocuğun bakımı konusunda diğer taraftan alacağı nafakaya iştirak nafakası denmektedir. Bu nafaka türü halk arasında çocuk bakım nafakası olarak bilinmektedir. İştirak nafakasının alınmasındaki tek şart ise velayetin alınmış olmasıdır. Çocuğun velayetini alan kişiye hakim çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda iştirak nafakası ödenmesine hükmetmektedir. Boşanma davası konusunu okuyabilirsiniz.

Kimler Nafaka Davası Açabilir

Boşanma süresi içerisinde ve boşanma davasının sonrasında nafaka alabilecek olan kişiler; Düşük gelire sahip veya geliri olmayan kişiler, İş sözleşmesinin sona erdirilmiş yani işinden kovulmuş veya işten çıkartılmış olan kişiler, Ev hanımları, Asgari ücret ile çalışmakta olan kişiler, Geçici bir şekilde çalışan ve düzenli bir işi veya geliri olmayan kişiler nafaka talebinde bulunabilmektedir. [caption id="attachment_14030" align="aligncenter" width="500"]Nafaka Davası Nerede Açılır Nafaka Davası Nasıl Açılır[/caption]

Kimler Nafaka Alamaz?

Boşanma sonrasında özellikle yoksulluk nafakası alamayacak olan kişiler; Resmi bir şekilde evli olmasa bile fiili olarak başkası ile evli gibi yaşayan kişiler, Belirli bir gelire sahip olan ve boşanma sonrasında yoksulluk çekmeyecek olan kişiler, Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yıllık maaşı ve buna benzer düzenli bir geliri olan kişiler, Yeterli oranda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurt dışından gelire sahip olan, işsizlik maaşı alan kişiler, Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazancı olan kişiler, Memurlar, Bankada belirli bir miktarda parası olan ve faiz gelirine sahip olan kişiler, Bir mesleğe veya bir yeteneğe sahip olan ancak bunu kullanmaktan bilerek imtina eden kişiler, Kumar bağımlısı olan kişiler, Eşi ile aynı gelire sahip olan kişiler, Eşi yoksul olan kişiler yoksulluk nafakası alamazlar. Nafaka Hukuku ve Nafaka Davası Nasıl Açılır konusunda avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Nafaka Artırma - Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararlar kesin hüküm niteliğinde kararlar değildir. Bu durum şu anlama gelmektedir. Değişen hayat şartları ile nafaka tutarında bir artırım veya indirim yapılması mümkün olabilmektedir. İki tarafında hayat standartlarında yaşayacakları değişimler ile nafakanın artırılması mümkün olabilmektedir. Velayeti alınan çocuğun masraflarının artması iştirak nafakasının da artmasına gerek duyulmasını ortaya çıkartmaktadır. Böyle durumlarda nafaka artırımı için dava açılabilmektedir. Bunun yanında yıllar içinde hayat pahalılığı ve enflasyona bağlı olarak kira giderleri ve diğer giderlerin artması durumu da nafaka miktarının artırılmasına neden olabilmektedir. Nafaka artırımı konusunda dava açılması bu mağduriyetlerin giderilmesine neden olabilmektedir. Ayrıca nafaka artırımı konusunda açılacak davalarda mahkemeden enflasyona bağlı olarak her yıl nafakanın artırılması talebinde de bulunulması mümkün olabilmektedir. Bu şekilde sürekli dav açılmasına gerek kalmadan nafakanın artırılması sağlanmış olabilmektedir.

Nafakanın İndirilmesi - Nafaka Davası Nasıl Açılır

Nafakanın ödenecek tutarında indirim yapılması yine değişen hayat koşulları ile mümkün olabilmektedir. Bu konuda genel olarak nafaka borçlusunun yaşam standartlarında bir düşüş, maaşının azalması, iş değişikliği ve işsiz kalması gibi durumlar nedeni ile nafakanın azaltılması talebinde bulunması mümkün olabilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması - Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın tutarının azaltılması ve artırılmasının mümkün olabileceği gibi nafakanın kaldırılması da mümkün olabilmektedir. Nafakanın alacaklısının nafakayı alabilmek için ortaya koyduğu gerekçelerin ve şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda nafaka borçlusunun nafakayı iptal etmesi mümkün olabilmektedir. Bu konuda örnek olarak nafaka ödenen eski eşin belirli bir gelire sahip olması, yeni bir işe girmesi, başkası ile evlenmesi veya evli gibi yaşaması durumları nafakanın iptal edilmesini sağlayabilmektedir.

Geçmişe Dönük Nafaka Davası Nasıl Açılır

Geçmişe dönük olarak nafaka borcunun nafaka borçlusundan icra yolu ile alınması mümkündür. Nafaka borçlusunun nafakayı düzenli bir şekilde ödememesinden veya hiçbir şekilde ödememesinden kaynaklanan durumlar nedeni ile geçmişe dönük olarak nafakanın türüne göre ilamlı veya ilamsız olarak icra takibi başlatılması ve alacağın tahsil edilmesi mümkündür.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Nafaka borçlusu olan kişinin her ay düzenli olarak nafakayı ödemesi gerekmektedir. Burada nafakanın ödenmemesi durumunda alacaklı olan kişinin icra yolu ile nafakayı tahsil etmesi mümkün olmaktadır. [caption id="attachment_14031" align="aligncenter" width="500"]Nafaka Nasıl Alınır Nafaka Davası Nasıl Açılır[/caption] Nafakanın aylık olarak düzenli bir şekilde ödenmemesinin cezası ise üç ay tazyik hapsi olmaktadır. Nafaka borçlusunun nafakayı ödememesi durumunda ise üç ay hapis cezası alması mümkündür. Üç ay tazyik hapis cezasına mahkum edilen kişinin hapse girdikten sonra nafakayı ödeyerek hapis cezasını ortadan kaldırması mümkün olabilmektedir. Üç aylık hapis cezasının yatılması durumunda ise nafakanın ortadan kalması söz konusu değildir. Nafakanın borçlusu hapis yatmış olsa bile nafakayı ödemekle yükümlü olmaktadır. Burada nafakanın borçlusu nafakayı ödeyemeyecek maddi durumda ise nafakanın azaltılması veya nafaka kaldırılması konusunda dava açabilmektedir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır Avukat Ve Danışmanlık 

Nafakaya ilişkin olarak yaşanan sorunların çözümü konusunda bireyler nafaka davası avukatı ile iletişime geçerek yaşadıkları anlaşmazlıklar konusunda hukuki olarak yardım alabilmektedir. Nafaka davası avukatları nafakanın artırılması veya indirilmesi ile nafakanın kaldırılması konularında yardımda bulunabilmektedirler.

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?

Boşanma ile nafaka alınması konusunda hangi türde nafakanın talep edileceği oldukça önemlidir. Talep edilecek olan nafaka türüne göre gerekli olan şartların yerine getirilmesi durumunda nafaka alınması mümkün olabilmektedir. Yoksulluk nafakası için nafaka talep edilen eşten daha fazla kusurlu olmamak gerekmektedir. Bunun sağlanması ve maddi olanaksızlığın olması ile bu nafaka alınabilmektedir. [caption id="attachment_14032" align="aligncenter" width="500"]Nafakanın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır Nafaka Davası Nasıl Açılır[/caption]

Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Asgari ücret ile çalışmakta olan eşler boşanma davası sonrasında yoksulluk nafakası alabilmektedirler. Burada nafaka verecek eşinde maddi durumu oldukça önemlidir.

Kusurlu Eş Nafaka Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakasının alınması konusunda nafaka talep edecek tarafın diğer taraftan az kusurlu olması şartı vardır. Ayrıca çocuk bakımı için alınacak nafakada velayetin alınmış olması yeterlidir. Nafaka Hukuku ve Nafaka Davası Nasıl Açılır konusunda avukat ve danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Nafaka Ödemezsem Ne Olur?

Nafaka ödenmemesi durumunda öncelikle icra takibi ile karşılaşılması mümkündür. Buna rağmen ödeme yapılmaz ise tazyik hapsi cezası alınması mümkündür. Nafakanın ödeme güçlüğü nedeni ile ödenememesi durumunda nafakanın indirilmesi ve kaldırılması konusunda dava açılması gerekmektedir. Ödenemeyecek tutarda olan nafakalar mahkeme tarafından ödenecek tutara indirilmekte veya kaldırılmaktadır. Bu sebeple bir nafaka avukatı ile bu davaların açılması ve nafaka konusundaki ödemelerin düzenli olarak yapılması sağlanabilmektedir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara