Sigorta tahkim komisyonu başvuru formu nasıl doldurulur?

Sigorta tahkim komisyonu başvuru formu nasıl doldurulur?
Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir role sahiptir. Bu mekanizma, taraflara hızlı ve etkili bir çözüm sunarken, mahkemeler üzerindeki yükü de azaltmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortalılar, sigorta şirketleri ve diğer ilgili taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için başvurulabilecek bir mekanizmadır.

Bu komisyon, özellikle sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların adil ve etkin bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olur. İşte Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruyla ilgili temel bilgiler:

Sigorta Tahkim Komisyonuna Hangi Hallerde Başvurulur?

Sigorta Tahkim Komisyonu'na, sigorta poliçelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için başvurulabilir. Bu, sigortalıların, sigortadan yararlanan kişilerin veya riski taşıyan sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkları kapsar.

Sigorta Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek online bir başvuru sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi zorunludur.

Değer Kaybı Davasında Sigortaya Başvuru Zorunlu mu?

Evet, araç değer kaybı taleplerinde, zarar gören tarafın doğrudan kusurlu tarafın trafik sigortasını yapan sigorta şirketine başvurması gerekmektedir. Bu talepler yazılı olarak sigorta şirketine sunulmalıdır.

Tahkim Kararı Bağlayıcı mıdır?

Evet, tahkim kararları taraflar için bağlayıcıdır ve mahkeme kararları gibi yürürlüğe girer. Kararı yerine getirmeyen taraf aleyhine ilamlı icra takibi başlatılabilir.

Sigorta Tahkimden Sonra Dava Açılabilir mi?

Sigorta Tahkim Komisyonu'nda verilen ve kesinleşen bir kararın ardından tarafların mahkemeye başvurması mümkün değildir. Bu nedenle tahkim kararı, uyuşmazlığın nihai çözümünü temsil eder.

Sigorta Tahkim Komisyonu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Komisyon, başvurunun alınmasından itibaren genellikle 4 ay içinde bir karara varır ve tarafları karardan haberdar eder.

Tahkim İçin Arabuluculuk Şart mı?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için öncelikle arabuluculuk şartı aranmaz. Ancak, özel kanunlarda belirtilen durumlar dışında, tarafların arabuluculuk yoluna gitmesi de mümkündür.

Sigorta Tahkim Temyiz İcrayı Durdurur mu?

5 bin TL ve üzeri uyuşmazlıklarda, sigorta şirketinin itiraz hakkı bulunmaktadır ve bu itiraz, icra takibini durdurabilir.

Tahkim Kararı İstinafa Gider mi?

15.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda, belirlenen süre içinde itiraz edilmediği takdirde hakem kararları kesinleşir. Ancak, 238.731 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda verilen kararlar için temyiz yoluna gidilebilir.

Tahkim Süreci Ne Kadar Sürer?

Tahkim süreci, genellikle tarafların anlaşmasına veya yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Kanunlar genelde bir yıllık bir süre öngörse de, bu süre taraflarca kısaltılabilir veya uzatılabilir.

Tahkim Masraflarını Kim Öder?

Tahkim sürecinde genel kural, kaybeden tarafın tüm masrafları karşılamasıdır. Uyuşmazlık lehine sonuçlanan tarafın masrafları, kaybeden tarafça tazmin edilir.

Trafik Kazasında Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu ve sigortacılık kanunda yapılan son düzenlemelerle birlikte sigortacılık kanunu kapsamında sigortalı; sigorta ettirdiği riskten veya trafik kazasıyla meydana gelen zararları sigorta şirketinden talep etme hakkına sahiptir.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacılık kanunu kapsamında sigortalı veya trafik kazası sonrası zarara uğramış bireyle sigorta şirketleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan arabulucu bir hakem heyetidir. Sigorta Tahkim Komisyonu amacı menfaati zedelenen sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki uyuşmazlığı dava yoluna gitmeden hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları?

Trafik kazalarıyla meydana gelen zararları tazmin edebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunda yapılan son değişiklikler birlikte zarar görenlerin dava aça bilmek için veya sigorta tahkim komisyonuna gidebilmek için öncelikli şart olarak trafik sigortasına başvuru yapılmasını zorunlu kılıyor. İlgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor.

Sigorta Tahkim Komisyonuna sigortalı veya trafik kazasıyla zarar uğrayan bireyler, sigorta şirketiyle uyuşmazlığı sebebiyle, anlaşmazlığın sonuca kavuşturulması için komisyona başvuru yapabilirler. Zarar görenlerin tahkim komisyonuna başvurulabilmesi için poliçe satın alına şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olması gerekmektedir. Ancak zorunlu yapılması gereken sigortalar için bu şart aranmaz.

Trafik kazası sonrası zarar gören bireyler diğer şartları yerine getirdiğinde tahkim komisyonuna başvuru yapabilirler. İlgili trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor. Ancak zarar gören kişi dava açtığında veya hakem heyetine müracaat ettiğinde tahkim komisyonuna başvuru yapamaz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Süresi

Trafik kazasıyla meydana gelen zarara uğrayan bireyin trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde sigorta şirketinden cevap vermediğinde veya talepleri karşılamadığında zarar gören; dava açma veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkına sahip oluyor.

Sigorta tahkim komisyonu kanuni düzenlemesinden en son tahkim komisyonuna başvuru süresi belirlenmemiş olup komisyona başvuru yapabilmek için dava açılmamış ve hakem heyetine başvurulmamış olma şartı aranmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Evrakları

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış sigorta tahkim komisyonu başvuru formu, sigorta şirketinden başvuruya karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı veya taleplerinizin tam karşılanmadığı sigorta şirket yazısı veya sigorta şirketinin on beş gün içerisinden hiç cevap vermediğini ispatlar evrak, Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, sigorta şirketine ilk başvuru sırasında hazırladığınız evraklar ve meydana gelen zararın tespitini kolaylaştıran diğer evraklarla birlikte komisyona başvurabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır?

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış sigorta tahkim komisyonu başvuru formu, sigorta şirketinden başvuruya karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı veya taleplerinizin tam karşılanmadığı. Sigorta şirket yazısı veya sigorta şirketinin on beş gün içerisinden hiç cevap vermediğini ispatlar evrak, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, Sigorta şirketine ilk başvuru sırasında hazırladığınız evraklar ve meydana gelen zararın tespitini kolaylaştıran diğer evraklarla birlikte şahsen yayada posta ile komisyona başvurabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Aşamaları ve Süreci

Sigorta şirketine yapılan başvuruyla ortaya çıkan uyuşmazlık çözüme kavuşturulmak için sigorta tahkim komisyonuna itiraz edilen başvurular öncelikle sonuçlandırmak amacıyla komisyondaki raportörler tarafından incelenmekte ve sigorta poliçesiyle zarar görenin talepleri karşılaştırılmaktadır.

Raportörler ön incelemeyi on beş çalışma günü içerisinde tamamlarlar talebin bağımsız sigorta hakemlerine bildirilip bildirilmeyeceğine karar verirler. Eğer başvuru sigorta hakemlerine bildirilmesine karar verirlerse sigorta hakemleri başvuruyu en geç 4 ay içerisinde inceleyerek husumetli taraflarına kararı bildirirler.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Aşamaları

5.000 TL ve üzerindeki anlaşmazlıklara komisyon kararlarına taraflar bir defa itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulup ve ilk başvuru ücreti kadar itiraz başvuru ücretinin Ziraat Bankası’na yatırıldığına dair dekontla ile birlikte kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla itiraz edilebilmektedir.

İtirazların değerlendirilme süreci ise en az iki ay içerisinde tahkim komisyonu tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Sonuçlanan itiraz başvurusu en geç üç gün içerisinde taraflara tebliğ edilmektedir.

Sigorta Tahkim Süreci Avukat ve Danışmanlık

Meydana gelen trafik kazasında zarar gören veya mirasçılar tazminat nedeniyle dava açmadan önce sırasıyla sigorta şirketine başvuru, Beklentiler süresinde karşılanmadığı takdirde sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapılmalıdır.

Bu süreç avukat desteği ve danışmanlığı ile sürdürülmesinde fayda bulunmaktadır. Bu tarz davalarda açılan ceza davaların tazminat davalarına etkisi olmaması sebebiyle ceza davasınında avukat ile takip edilmesinde fayda vardır.

Bu haber toplam 535 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara