Kötü Niyet Tazminatı Şartları ve Hesaplanması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Kötü Niyet Tazminatı Şartları ve Hesaplanması

Kötü Niyet Tazminatı Şartları ve Hesaplanması

Kötü Niyet Tazminatı Şartları ve Hesaplanması

Kötü Niyet Tazminatı Şartları Ve Hesaplanması

İcra kanununda kötü niyet tazminatı yeniden düzenlenmiş ve yüzde yermi olarak tazminat oranı belirlenmiştir. İlgili kanun  ilgili maddesinde alacaklı yararına öngörülen tazminat, alacaklının bir icra takibi yapmış olması sonucu yapılan itirazlarda ortaya çıkmaktadır.

Verilen örnek kararda aslında kötü niyet tazminatının ana kuralı ve şartını yargıtay kararında belirtilmiştir. Kararda İİK’nun 67. maddesinin ikinci fıkrası gereğince davacı alacaklının inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için, icra takibinde haksız olmasının yanında kötüniyetli olması da gereklidir.

Somut olayda davacıların kötüniyetli olduğunun ispat edilemediği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacılar aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilemez. Mahkemece değinilen bu yön göz ardı edilerek davalı … lehine yazılı şekilde tazminata hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Yargıtay Kararı – Kötü Niyet Tazminatı Hesaplanması Şartları

MENFİ TESPİT DAVASI – ALACAKLININ İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLEBİLMESİ İÇİN BORÇLUYU MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAYA ZORLAYAN İCRA TAKİBİNİN HAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLE YAPILMIŞ OLMASI GEREKTİĞİ – İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: İcra İflas Kanununun ilgili maddesi gereğince menfi tespit davasında alacaklının inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için, borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan icra takibinin haksız ve kötü niyetle yapılmış olması gereklidir.

Dava konusu olayda davalı alacaklının, takipte kötü niyetli olduğu, davacıyı zarara uğratmak kastıyla hareket ettiği ispat edilemediğine göre davacının inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacı borçlu yararına inkar tazminatına hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

İcra İflas Kanununun 72. maddesinin 5. fıkrası gereğince menfi tespit davasında alacaklının inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için, borçluyu borçlu olmadığını tespiti için menfi tespit davası açmasına sebebiyet vermesi icra takibinin haksız ve kötü niyete daynaması olması gereklidir.

Yargıtay Kararı – Kötü Niyet Tazminatı  Kararı

icra takibine davalı borçlunun itiraz ederek takibin durmasına neden olduğunu, davalının itirazının haksız, mesnetsiz ve kötü niyetli olup takibi sürüncemede bırakma amacı taşıdığını,

Bu nedenle iptali gerektiğini belirterek, açıklanan nedenlerle haksız itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamına ve kötü niyetli davalının alacağın en az %20’si oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak