Nafaka Davası Avukatı Ankara - Nafakanın Kaldırılması, Nafakanın Artırılması Davaları

Nafaka Davası Avukatı Ankara - Nafakanın Kaldırılması, Nafakanın Artırılması Davaları
Nafaka Davası Avukatı ile boşanma davası esnasında yada boşanma sonrasında nafakanın ödenmemesi, nafakanın kaldırılması, nafakanın artırılması konularında destek alabilirsiniz.

Nafaka, boşanma ve ayrılık gibi hukuki süreçler sonucunda, ekonomik dengeyi korumak ve mağdur tarafın yaşam standartlarının olumsuz etkilenmemesini sağlamak amacıyla bir tarafa ödenmesi gereken maddi destektir.

Ankara gibi büyük şehirlerde, nafaka talebi, nafakanın kaldırılması ve artırılması gibi konular, boşanma ve aile hukuku ile ilgili davaların en sık rastlanan konularındandır. Bu makalede, nafaka talebi ve nafakanın kaldırılması ya da artırılması süreçlerine dair önemli bilgiler sunulacaktır.

Nafaka Nasıl Talep Edilir?

Nafaka talebi, genellikle boşanma davalarında gündeme gelir ve ekonomik olarak daha zayıf durumda olan eşin veya çocukların korunması amacı taşır. Nafaka, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakası olmak üzere çeşitlere ayrılır. Yoksulluk nafakası, boşanma sonucunda ekonomik durumu olumsuz etkilenen eşe; iştirak nafakası, velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuklarına yönelik mali destek; tedbir nafakası ise boşanma davası sürecinde geçici olarak sağlanan mali destektir.

Nafakanın Kaldırılması Nasıl Olur?

Nafakanın kaldırılması talebi, nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi amacıyla yapılır. Nafaka yükümlülüğü, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi, evlenmesi ya da ölmesi gibi durumlar sonucunda sona erebilir. Nafakanın kaldırılması için yargı mercilerine başvurulması gerekir ve bu süreç, ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilir.

Nafakanın Artırılması Nasıl Olur?

Nafakanın artırılması talebi, nafaka alacaklısının yaşam maliyetindeki artışlar veya alacaklının ekonomik durumunun kötüleşmesi gibi nedenlerle nafaka miktarının yetersiz kalması durumunda yapılabilir. Nafakanın artırılması için, değişen koşulları ve bu koşulların nafaka miktarını artırmayı gerektirdiğini kanıtlayacak belgelerle birlikte mahkemeye başvurulması gerekir.

Nafaka Davalarında Avukatın Rolü Neden Önemli?

Ankara gibi büyük şehirlerde nafaka davası avukatları, müvekkillerini nafaka talebi, nafakanın kaldırılması veya artırılması gibi konularda temsil eder.

Bu süreçler, karmaşık hukuki prosedürler içerebileceğinden, bir avukatın rehberliği, doğru belgelerin hazırlanması, etkili bir dava stratejisinin belirlenmesi ve müvekkillerin haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Avukatlar, müvekkillerinin menfaatlerini koruyacak şekilde nafaka miktarının adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davasının devam ettiği süre içerisinde veya sonuçlanmasından sonra alınabilecek üç farklı türde nafaka bulunmaktadır.

Bu nafakalarından tedbir nafakasından bahsedecek olursak. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken eşlerden birisinin maddi zorluğa düşmesi durumunda bağlanacak nafakadır. Boşanma davası süresi içerisinde taraflardan birisinin hakime maddi zorluğa düşeceğini belirtmesi ve bu nafakanın bağlanmasını talep etmesi mümkündür.

Aile Mahkemesi tarafından yapılan bu başvuru incelenir ve gerekli görülürse boşanma davası süresi içerisinde bu nafakanın bağlanmasına karar verebilir. Bu nafaka sadece boşanma davası süresi içerisinde ödenecek bir nafaka türüdür. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra bu nafaka ortadan kalkar.

İştirak Nafakası Nedir?

Boşanma davasının sona ermesinden sonra alınabilecek iki farklı türde nafaka bulunmaktadır. Bunlardan birisi iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası çocuk bakımı için bağlanan nafakadır.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Diğer nafaka türü ise yoksulluk nafakasıdır. Boşanma sonrasında alınabilecek bu iki tür nafaka içinde nafakanın şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda nafaka davaları ayrıntıları ile nafaka talebi, nafakanın kaldırılması, nafakanın ödenmemesi nedeniyle ceza davası gibi konularda neler yapılması gerektiği ve şartları açıklanmıştır.

Boşanma davalarının sorunsuz olarak yürütülmesi ve talep edilen nafakanın alınması konusunda davaları nafaka davası avukatı ve danışmanlığı ile yönetilmesi önemlidir. Bu şekilde talep edilen nafakanın alınması sorunsuz olarak sağlanabilmektedir.

Tedbir Nafakası Nedir? Boşanmada Tedbir Nafakası Nasıl İstenir?

Tedbir nafakası boşanma davası sürerken taraflardan birisinin yoksulluğa düşecek olması durumunda bağlanacak bir nafaka türüdür. Bu nafakanın alınabilmesi için boşanma davası süresinde hayat standardı belirli ölçülerde düşecek olan tarafın mahkemeden tedbir nafakası talep etmesi mümkündür.

Uygulama içerisinde bu nafakanın çoğunlukla kadınlar tarafından talep edildiği görülmektedir. Kadın eşin boşanma süreci içerisinde çalışmıyor olması nedeni ile geçimini sağlamak için bu nafakayı mahkemeden talep edebilmektedir.

Tedbir nafakası geçici bir nafakadır ve sadece boşanma davası süresi içerisinde ödenecek bir nafaka türüdür. Boşanma davasının kesinleşmesi ile bu nafakanın ödenmesi konusundaki zorunlulukta ortadan kalkacaktır. Yardım nafakası nafakanın alınması konusunda davaları nafaka davası avukatı ve danışmanlığı ile yönetilmesi önemlidir.

Yoksulluk Nafakası Nedir - Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

Tarafların boşanma sonrasında alınabilecek nafaka türlerinden biriside yoksulluk nafakası olmaktadır. Bu nafakanın ödenmesindeki amaç taraflardan birisinin maddi bir gelire sahip olması ve boşanma sonrasında bu maddi olanaktan mahrum kalması ve yoksulluğa düşmesi olmaktadır.

Yoksulluk nafakası alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi boşanmaya neden olan olaylarda eşinden daha az kusura sahip olunması veya kusursuz olunması gerekmektedir.

Bu nafakanın talep edilmesi ve alınması ancak bu şart ile mümkün olabilmektedir. Boşanmaya neden olan olaylar nedeni ile karşı tarafından daha fazla kusuru olan eşlerin bu nafakayı alması mümkün değildir.

Örnek olarak aldatma nedeni ile boşanma davalarında aldatan eşin bu nafakayı alması mümkün değildir. Boşanma davalarında eşinden nafaka almak isteyen kişilerin boşanma davasını doğru yürütmeleri gerekmektedir.

Davaların doğru şekilde yürütülmemesi durumunda bu gelirden yoksun kalmaları mümkün olacaktır. Aynı şekilde nafaka ödemek istemeyen kişiler de boşanma davasını doğru şekilde yürütmektedirler. Bunun yapılmaması durumunda nafaka ödemek zorunda kalabilmektedirler.

Boşanma davalarında bazı durumlarda mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu olarak görebilmektedir. Bu durumlarda nafakaya hükmedecek olan mahkeme incelemeyi yaparak nafakanın ödenip ödenmemesi noktasında karar verebilmektedir. Eşit kusur durumunda eşlerden birisinin yoksulluğa düşeceği belirlenmiş ise yoksulluk nafakası alması mümkündür.

Yoksulluk nafakası herhangi bir süreye tabi olmadan ödenmektedir. Nafakanın ödendiği süre içerisinde kadının evlenmesi durumunda erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını talep edebilmektedir.

Bunun dışında zaman içerisinde değişen şartlar nedeni ile nafaka üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması da talep edilebilmektedir. Örnek olarak nafaka ödeyenin maddi gücünün azalması ile nafakanın indirilmesi talep edilebilmektedir. Aksi şekilde gelir artışı olması durumunda nafaka alacaklısı nafakanın arttırılmasını isteyebilmektedir. Nafaka Davası Avukatı Ankara ile boşanma sonrası nafakanın nasıl hangi şartlarda artırılması için dava açılacağı bilgisine ulaşabilirsiniz.

İştirak Nafakası Nedir - İştirak Nafakası Kim İçin İstenir?

Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra alınabilecek olan nafaka türlerinden birisi olan iştirak nafakası çocuğun bakımının yapılabilmesi ve çocuğun bakımı için gerekli olan mali desteği sağlanması adına ödenen nafaka türü olmaktadır.

İştirak nafakası halk arasında çocuk bakım nafakası olarak da bilinmektedir. İştirak nafakası almak için tek şart çocuğun velayetinin alınmış olmasıdır.

Çocuğun velayetini almış olan tarafa mahkeme çocuğun temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile iştirak nafakası ödenmesine hükmedecektir. Nafaka Davası Avukatı Ankara ile boşanma esnasında nafaka talep edilmesi, nafaka miktarının belirlenmesi konusunda bilgi alabilirsiniz.

Nafaka Artırma Davası - Nafakanın Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Boşanma davalarında nafaka ile alakalı olarak verilen kararların kesin hüküm niteliği bulunmamaktadır. Anlatılan bu durum değişen hayat koşullarına bağlı olarak nafakada artırım veya indirim yapılabilmektedir. Hayat standartlarında yaşanabilecek değişikliğe göre bireyler nafakanın artırılması davası açılabilmektedir.

Örnek olarak çocuğun okula başlaması ile nafakanın artırılması mümkün olabilmektedir. Çocuğun masraflarının artması çocuk için alınan nafakanın da arttırılmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumda nafakayı arttırma davası açılması mümkün olmaktadır. Bunun yanında geçen yıllar içerisinde enflasyona bağlı olarak kira giderlerinin ve diğer giderlerin artması durumu da hakimin hükmettiği nafakanın miktarı geçim şartlarına göre azalabilmektedir.

Böyle bir durumda da nafaka artırımı için dava açılabilmektedir. Ayrıca mahkemeden nafakanın her yıl enflasyon oranında artırılması da talep edilebilmektedir. Bu durumda mahkeme nafakanın tefe ve tüfe oranında artırılmasına kara verebilmektedir.

Nafaka Davası Avukatı Ankara ile eğitim gören 18 yaşını bitirmiş çocuğun nafaka hakkı ve eğitim giderlerinin karşılanması kanusunda nasıl dava açılacağı bilgisini alabilirsiniz.

Nafaka İndirilmesi Davası - Nafaka Avukat ve Danışmanlık

Nafaka tutarının indirilmesi durumu da değişen hayat koşullarına bağlı olarak mahkemeden talep edilebilmektedir.

Örnek olarak nafaka borçlusu olan tarafın yaşam standartlarında bir düşüş olması, maaş azalması, iş değişikliği ve bu gibi gelir azalışı gibi nedenler nafakanın azaltılması konusunda dava açılmasına neden olabilmektedir.

Nafaka Davası Avukatı Ankara ödenmeyen birikmiş nafakanın nasıl alınacağı konusunda izlenecek yol hakkında bilgi alabilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması veya İptal Edilmesi Davası

Nafakanın kaldırılması da gerekli durumlar nedeni ile mümkün olabilmektedir. Nafakanın alacaklısının nafakayı alabilmek için gerekli şartları yerine getirmediği durumların tespit edilmesi ile nafakanın borçlusu nafakanın iptali için mahkemeye başvurabilmektedir.

Örnek olarak nafaka ödenen eşin bir gelire sahip olması, yeni bir işe başlaması ve bir başkası ile evlenmesi gibi durumlarda nafakanın iptali istenebilmektedir. Nafaka Davası Avukatı Ankara ile nafakanın kaldırılması hakkında nasıl dava açılacağı ve dava açma şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir? Nafaka Dava Avukatı Danışmanlık

Mahkeme tarafından karar verilen nafakanın ödemesini gerçekleştirecek olan nafaka borçlusu bu ödemeyi her ay yapmalıdır.

Nafakanın ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısı icra yolu ile nafakanın tahsilini isteyebilmektedir. Nafaka ödememenin cezası ise 3 ay tazyik hapsi olmaktadır.

Nafaka borçlusunun nafakayı ödememesi durumunda 3 aylık bir hapis cezası alması mümkündür.

Verilen bu hapis cezasından sonra nafaka ödemesinin yapılması ile ceza ortadan kalkacaktır. Makalemizde Nafaka Davası Avukatı Ankara konularına yer verilmiştir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI YARGITAY KARARI

Yapılan bu açıklamalar ışığında yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka yükümlüsüne göre ekonomik yönden güçsüz olan nafaka alacaklısı tarafından açılan nafaka bağlanması veya bağlanan nafakanın değişen şartlar nedeniyle artırılması istemli davaların kısmen kabul edilmesi halinde. Yargılama giderlerinin (ve bu giderlere dahil olan vekalet ücretinin) davalı tarafa yükletileceği, ayrıca davanın reddedilen kısmı nedeniyle davalı lehine yargılama giderine (ve vekalet ücretine ) hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir. Ancak, ekonomik yönden daha güçlü olan nafaka yükümlüsü tarafından nafaka alacaklısı aleyhine açılan nafakanın kaldırılması veya indirilmesi istemli davalarda ise, HMK’nun 326. maddesinin uygulanması gerekmektedir.

NAFAKA DAVASI - DAVALININ MADDİ DURUMU - NAFAKANIN BELİRLENMESİ

Tarafların maddi durumuna yönelik olarak yapılan araştırma sonucunda toplanan kanıtlara göre, davalının maddi durumu dikkate alınarak küçükler yararına hükmedilen her çocuk için aylık iki yüz elli TL nafakanın günün ekonomik durumu dikkate alındığında yeterli olmadığı açıktır.

Mahkemece, nafaka talebi tekrar değerlendirilerek yeterli bir miktarda nafakaya hükmedilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI YADA AZALTILMASI ŞARTLARI YARGITAY KARARI

TMK’nun 176/3. maddesine göre; irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; Alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

TMK.nun 176/4. maddesine göre; yoksulluğun ortadan kalkması halinde mahkemece nafaka kaldırılabileceği gibi, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına da karar verilebilir.

Davacı; davalının yoksulluğunun zail olduğu iddiasıyla nafakanın kaldırılmasını veya indirilmesini istemektedir. Bu durumda, öncelikle yoksulluk kavramı üzerinde durmak gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararında da kabul edildiği gibi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI - NAFAKANIN ALACAKLI TARAFIN YENİDEN EVLENMESİ HALİNDE KENDİLİĞİNDEN KALKACAĞI

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi halinde kendiliğinden kalkar ve dava konusuz kaldığından hakim, tarafların davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre, yargılama ve vekalet ücreti giderlerini takdir ve hükmeder. Buna göre, mahkemece davacının dava dilekçesinde davalının başka biriyle evliymiş gibi yaşamını sürdürdüğünü ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmiş olduğu göz önünde bulundurularak, Davacının bu hususta tanıkları da dinlenilerek varılacak sonuca göre davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini ve vekalet ücretini takdir ve hükmetmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm tesisi yerinde görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI - DAVACININ İŞ YERİ DEVRİNİN MUVAZAALI OLDUĞUNUN TANIK BEYANLARI İLE ANLAŞILDIĞI

Her ne kadar davacı, boşanma davasından sonra kendisine ait iş yerini devrettiği ve bu iş yerinde asgari ücretle çalışmaya başladığını bu şekilde ekonomik durumunda olumsuz değişiklikler olduğunu iddia etmiş ise de; Dosyada dinlenen tanık beyanları ile davacının halen bahsi geçen iş yerinde kendi tabelası altında çalıştığı ve patron olarak hareket ettiği, dolayısıyla iş yeri devrinin de muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. O halde mahkemece; davacının boşanma davasından sonra sosyal ve ekonomik durumunun zayıfladığı iddiasını ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar vermek gerekirken, yukarıdaki gerekçe ve yanılgılı değerlendirme ile davanın kısmen kabulü doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Makalede Nafaka Davası Avukatı Ankara hakkında bilgiler yer verilmiştir. Daha fazla bilgi için ankara avukat davasını takip edebilirsiniz.

Bu haber toplam 539 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara