Miras Avukatı - Avukat İlkay Uyar Kaba

Miras Avukatı - Avukat İlkay Uyar Kaba
Miras Avukatı İlkay Uyar Kaba, miras hukuku konusunda Vasiyetnameler, miras paylaşımı, saklı pay ihlalleri ve mirasçılık hakları gibi konularda danışmanlık sunar. Müvekkillerine, miras süreçlerinin adil ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesi...

Menkul ve gayrimenkul sahibi olan kişilerin vefat etmeleri durumunda geride kalan yasal hak sahiplerine. Bu varlıkların Miras Hukuku çerçevesinde devri söz konusu olur.

Bu doğrultuda Miras Hukuku'nda miras bırakan kişi muris, mirası alma hakkı bulunan kişi mirasçı olarak nitelendirilmektedir. Hem birden fazla miras bırakma ve pay edimi yöntemi bulunması hem de ciddi bir ekonomik etki teşkil ediyor.

Dolayısı ile Miras Hukuku. Modern Türk hukuk sisteminin meşguliyetinin en önemli konularından birisidir. Miras Hukuku'nda özellikle yaygın şekilde meydana gelen anlaşmazlıklar göze çarparken, miras hukukundan kaynaklı veraset ilamı, mirasın reddi, miras paylaşımı, muris muvazaası, saklı pay ve daha pek çok mevcut haklar için açılabilecek miras hukuku davaları bulunmaktadır. | Miras Hukuku Davaları

Miras Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Miras Hukuku kapsamında mevcut olan en etkin vergi uygulamalarının başında miras vergisi yani veraset ve intikal vergisi bulunmaktadır. Söz konusu olan bu veraset ve intikal vergisi, murisin vefatından sonra mevcut olan mirasın, mirasçı veya mirasçılara devri ve pay edilişi sırasında gündeme gelir. Veraset ve intikal vergisi her yıl Maliye Bakanlığı yetkisi altında belirlenir.

Miras devri ve miras paylaşımı noktasında söz konusu olan veraset ve intikal vergisinin miktar belirlenmesinde matrah miktarı, veraset yoluyla gelen intikal ve ivazsız intikallerde değişen oranlarda belirlenen yüzde değer üzerinden miras vergisi hesaplaması gerçekleştirilir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras pay edimi noktasında tercih edilebilecek birden fazla yöntem bulunduğu gibi söz konusu mirasın. Pay edilişi noktasında mirasçılar arasındaki anlaşma ve anlaşmazlıklarda pay edimin yöntemi ve uygulanışı açısından önemli bir etken teşkil eder.

Bu doğrultuda miras paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar halinde mirasın pay edilmesi mahkeme aracılığı ile sağlanır. Miras paylaşımı çerçevesinde mevcut olan kanuni paylar oranında paylaşımın gerçekleştirilmesi yasal zorunluluğu bulunur.

Miras paylaşımında mevcut olan anlaşmazlık durumunda mirasın paylaşılması açısından Ortaklığın Giderilmesi için mahkeme başvuru ile mirasta ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekir.

Söz konusu mirasçılar arasında anlaşma ile de paylaşım gerçekleştirilebilir. Fakat hukuki yönden aykırılık teşkil etmeyecek bir miras paylaşımının mümkün olması açısından murisin vefatının ardından her bir mirasçının bir araya gelerek, söz konusu terekeyi kendi aralarında pay etmeleri ve yazılı biçimde oluşturarak, her birinin imzası ile onay vermesi gerekir.

Muris Muvazaası Davası

Miras Hukukunda Miras bırakan kişinin mirasçısı veya mirasçılarından mirasını yoksun kılmak hedefi ile miras kaçırma eyleminde bulunabilir. Bu eylemde muvazaalı sözleşme yolu ile yapılmış olabilir ki mirastan haksız şekilde yoksun kalan mirasçı veya mirasçılar tarafından muris muvazaası davası açılabilmektedir.

Murisin, mirasa konu olan varlıklarını başka bir mirasçısına devrini yapmış olması halinde hak sahibi olan diğer mirasçılar. Miras Hukukunda Miras bırakan kişinin mirasçısı veya mirasçılarından mirasını yoksun kılmak hedefi ile miras kaçırma eyleminde bulunabilir.

Bu eylemde muvazaalı sözleşme yolu ile yapılmış olabilir ki mirastan haksız şekilde yoksun kalan mirasçı veya mirasçılar tarafından muris muvazaası davası açılabilmektedir. Murisin, mirasa konu olan varlıklarını başka bir mirasçısına devrini yapmış olması halinde hak sahibi olan diğer mirasçılar. | Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları Avukat ve Danışmanlık

Miras hukuku davaları tüm briylerin ortak sorunlarından biridir. Miras hukuku avukatı ve danışmanlık, Mirasın başlangıcı, mirasın paylaşımı, miras konularında husumetler olarak ortaya çıkmaktadır.

En sık karşılaşılan sorunlardan ise miras mallarının paylaşılamaması, yada miras bırakana yakın olan mirasçının miras mallarını üzerine geçirmesi gibi olabilmektedir. Miras bırakılması veya mirasın paylaşılması, mirasta saklı pay, muvazaa, tapu iptal gibi kelimeler ise en çok telefuz edilen kelimeler olarak ortaya çıkmaktadır. Miras hukuku ve diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Miras Hukuku Davaları | Sıkça Sorulan Sorular

MURİS MUVAZAASI - DAVALININ MİRAS BIRAKANLARINA ON BEŞ YIL BOYUNCA BAKTIĞI

Durumu yakından bilen davalı tanık beyanlarından davalının miras bırakan babasına ve annesine 15 yıl boyunca baktığı, bunun ötesinde temlik tarihinde bankadan 15.000,00 TL kredi temin ettiği anlaşılmaktadır. O halde; açıklanan olgular yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, miras bırakanın yapmış olduğu temlikle ilgili olarak gerçek amaç ve iradesinin mirasçıdan mal kaçırmak olmadığı ve bu amaçla temlikin gerçekleştirilmediği, miras bırakana ve eşine davalı tarafından bakılması nedeniyle düşük bedelle satış yapıldığı kabul edilmelidir. Hal böyle olunca; davanın da reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

EYLEMİN HAKSIZ TAHRİK ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ CEZA DOSYASINDA MADDİ VAKIA OLARAK BELİRLENDİĞİ

Şu halde; davalıların müteveffa ...'e yönelik eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği ceza dosyasında maddi vakıa olarak belirlendiğinden, hukuk hakimi de bu tespit ile bağlı olup ... mirasçıları davacılar ... ve ... (...) yararına hükmedilen manevi tazminat yönünden de matematiksel oranda olmamak üzere uygun bir indirim yapılması gerekirken manevi tazminat isteminin tümden kabulü usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

DAVANIN TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLDUĞU - DAVACININ ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARDA MİRAS BIRAKANINDAN KENDİSİNE İNTİKAL EDEN PAYLAR YÖNÜNDEN DAVA AÇTIĞI

Davanın taşınmazın aynına ilişkin olduğu ve davacının çekişmeli taşınmazlarda miras bırakanından kendisine intikal eden 1/5’er paylar yönünden dava açtığı gözetilerek anılan payların dava tarihindeki değeri üzerinden harç ve vekalet ücretinin hesaplanması gerekirken çekişmeli taşınmazların tamamının değeri üzerinden fazla harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır.

MİRAS BIRAKANIN TEMLİKİ SAKLI PAY KURALLARINI ETKİSİZ KILMAK AMACIYLA YAPTIĞININ KANITLANAMADIĞI

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden mirasbırakanın temliki, saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı kanıtlanmış değildir. Dolayısıyla tenkis koşullarının oluştuğundan söz etme olanağı yoktur. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

MURİS MUVAZAASI - DAVALININ MİRAS BIRAKANLARINA ON BEŞ YIL BOYUNCA BAKTIĞI

Durumu yakından bilen davalı tanık beyanlarından davalının miras bırakan babasına ve annesine 15 yıl boyunca baktığı, bunun ötesinde temlik tarihinde bankadan 15.000,00 TL kredi temin ettiği anlaşılmaktadır. O halde; açıklanan olgular yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, miras bırakanın yapmış olduğu temlikle ilgili olarak gerçek amaç ve iradesinin mirasçıdan mal kaçırmak olmadığı ve bu amaçla temlikin gerçekleştirilmediği, miras bırakana ve eşine davalı tarafından bakılması nedeniyle düşük bedelle satış yapıldığı kabul edilmelidir. Hal böyle olunca; davanın da reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Bu haber toplam 334 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara