İlkay Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık

İlkay Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık
Avukatlık ve Danışmanlık | Avukat Arama sayesinde sizde kendinize uygun ve avukat bulabilirsiniz. Avukat Ankara Barosu na kayıtlı olarak çalışan size hukuksal sorunuzda yardımcı olmaktadır. Ankara çevresinde bulunan Avukat Çankaya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. İlk-Ay avukatlık bürosu olarak avukatlık danışmanlık ve arabuluculuk alanlarında müvekkillerine her zaman...
İlkay Hukuk Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri ceza ve hukuk davalarında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da, yapılacak ilk iş dava konusunda sürecin nasıl olacağı ve süreçte yaşanacak olumlu ve olumsuz hukuki sonuçlar öğrenmek olacaktır. Bu bilgilerin doğru alınması ve o bilgilerin nasıl uygulanacağı da avukat mesleği içinde yer almaktadır. Hukuk alanında departmanlara ayrılmış bölümlerde Avukatlık ve Danışmanlık Sunulan hizmetler şunlardır. [caption id="attachment_13978" align="alignleft" width="500"]Aile Hukuku Avukatları Ankara Aile Hukuku Ve Danışmanlık[/caption]

Aile Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık

Aile hukukunda özellikle de çekişmeli boşanma davaları, velayet davaları, nafaka davaları, babalık, evlat edinme ve soybağı davaları gibi fazlasıyla karmaşık olabilen süreçlerde genel hukuk dalı olan Aile Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık alınması faydalı olurken, özellikle bu konuda avukatın kendi alanındaki konulara hakimiyeti çok önemlidir. Aile hukuku bilgi tecrübe ile başlanılması davaların akıbetini, sonucunu ve dava süresini doğrudan etkileyebilen hususlardır. Avukatlık ve Danışmanlık Sürecinin başarılı geçmesi kurulan iletişimde yaratıcılık, araştırma ve etkili konuşma yeteneği, iyi iletişim kurabilmesi olarak özetlenebilir.

Boşanma Avukatlık Ve Danışmanlık

Boşanma davaları, aile hukuku çalışma alanında yer alan hukuki süreçlerdir. Boşanma talebindeki çiftler, hukuki süreçleri kendileri de yönetebilir ancak özellikle çekişmeli boşanma davalarında Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti çok büyük önem taşır. Boşanmanın ilk adımı olan boşanma dilekçesi hazırlanmasından, boşanma davası sürecinin takip edilmesine kadar her adım avukatlık ve danışmanlık yönlendirmeleri ile çok daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. [caption id="attachment_13972" align="alignleft" width="500"]Boşanma Avukatları ve Boşanma Davaları Boşanma Ve Danışmanlık[/caption] Boşanma davası dilekçesi, çiftlerin birlikte yaşadıkları ya da çiftlerden birisinin ikamet ettiği adresin bağlı bulunduğu aile mahkemelerine açılır. Eğer aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir. Boşanma davalarında bir başka konu ise velayet, nafaka ve tazminat konularıdır. Bunun yanında eşlerin ortak mallarının paylaşılması dava açma süreleri, hak kayıplarını önleyecek önemli bilgi ihtiyaçlarıdır.

İş Hukuku Ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ve Danışmanlık

İş hukukunda arabuluculuk, işçi ile işveren arasındaki iş akdinin ilişkisine bağlı doğan haklardaki uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesini sağlayan bir hukuki sistemdir. İş hukuku tazminat, işe iade konusunda aralarında uyuşmazlık bulunan işçi ile işvereni bir masada buluşturarak, sağlıklı iletişim kurmaları sağlanıyor. Kanunlar çerçevesindeki hakları ve sorumlulukları bir kez daha hatırlatılarak sürecin iş mahkemesine taşınmasına gerek kalmadan sorunun çözümü teşvik ediliyor. 2000’li yılların başından bu yana uygulanan ve tüketici mahkemelerinin yükünü azaltan tüketici hakem heyeti sisteminde olduğu gibi iş hukukunda arabuluculuk sistemi de iş mahkemelerindeki dava sayısını ciddi oranlarda azaltmasıyla, sağlıklı işleyişi sağlanmış oluyor. Bunun yanında 2019 yılında zorunlu hale gelen Ticari Uyuşmazlıklarda dava açılmadan arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu hale gelmiştir.

İş Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık

İşçi ile işveren arasındaki her türlü ilişki iş hukukunun çalışma alanıdır. En başta kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi iş alacakları olmak üzere çeşitli sebeplerle mağduriyet yaşayan çalışanlar hukuki süreçlerini yürütebilmek ve kanunların kendilerine tanıdığı haklar ve sorumluluklar konusunda Avukatlık ve Danışmanlık ihtiyacı duyar. Bir çalışan, avukat ihtiyacı doğduğunda genellikle ilk başvurduğu adres yakın çevresidir. Kendi çevresinde iş hukuku konusunda destek almış kişilerden tavsiye alma eğiliminde olan çalışanlar, doğal olarak bulundukları şehrin avukatlarına yönelir. [caption id="attachment_14405" align="alignleft" width="500"]İlkay Hukuk Avukatlık Ve Danışmanlık Ankara Avukatlık Ve Danışmanlık Ankara[/caption] İş hukuku alanında en önemli konu iş kazası maddi ve manevi tazminat davalarıdır. İş kazalarında dava açma zorunlu SGK başvuru kusur ve tahkikatın sonuçlandırılması, Adli Tıp raporları ile iş göremezlik raporlarının desteklenmesi dikkate alınacak hususlardır. İşçi tazminat ve işe iade konularında arabuluculuk çözüm olmaması durumunda davanın açılma süreleri, haklar tazminat miktarları neler olacağı bilgileri önem kazanacaktır.

Miras Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık

Genel çerçevesi Türk Medeni Kanunu ile şekillendirilmiş olan miras davaları, birçok hukuki süreci kendi içerisinde barındıran, farklı aşamaları olan dava türleridir. Miras hukukunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına, taleplerine göre farklı türde davaların aynı anda ya da sırayla açılması gerekebilir. Miras davalarında hakların ve uyuşmazlıkları etkin bir biçimde giderebilmek için tüm süreçleri dikkatle takip etmelidir.

Miras davaları avukatları hangi, hukuk süreçlerle ilgilenir?

İlk aşamada miras davaları, mirasa konu olan malların, hakların ve borçların (yani terekenin) belirlenmesinden, mirasçıların ve mirasçıların paylarının tayin edilmesine kadar birçok hukuki süreci içerir. Ayrıca mirasın, mirasçının ve mirasçı paylarının kanunlara uygunluğuna yönelik uyuşmazlıklar da dava konusu olabilir. Muris de borç kalması durumunda reddi miras davaları, vasiyetname ile tayin edilen atanmış mirasçıların uygunsuzluğu, mirastan feragat, mirasta istihkak gibi hususlar mahkemeye taşınabilir. Miras davaları yürütülürken Avukatlık Ve Danışmanlık desteği ile kişilerin bilgilenmesi, sorumlulukları ve yükümlülükleri  öğrenmesi ve izlenecek yöntem konusunda önem kazanmaktadır. Miras davaları her hukuk dalındaki davada olduğu gibi profesyonel yaklaşımları ile uyuşmazlık sahibi ile güçlü bir iletişim bağı kurulması başarıya giden yol olacaktır.

Kira Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık

Konut ya da işyeri sahipleri ile kiracıları arasında uyuşmazlık yaşanması durumunda Sulh Hukuk mahkemesine açılan bir dava ile kiracı tahliyesi talep edilebilir. Peki hangi durumlarda mahkemeler kiracı tahliyesi talebini haklı bularak, kiracının evin boşaltılması yönünde karar verebilir? Kiracı tahliyesi için sıralanacak gerekçelerin önemli bir kısmı kira sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanır.  Şimdi kısa kısa bu gerekçeleri sıralayalım… * Kiranın ödenmemesi: Kiracılar kira sözleşmesinde belirtilen kira tutarını yine belirlenen süre içerisinde yatırmalıdır. Aksi halde ev sahibi ödeme emri göndererek kiracı tahliyesi için mahkemeye başvurabilir. * Kiracının evini özensiz kullanması: Bu durumlar kira sözleşmesinde belirtilmemiş olmasına karşın kanunlarla belirlenen kiracı yükümlülükleri arasındadır. Yine benzer şekilde komşuların rahatsız edildiği durumlarda da kiracı tahliyesi talep edilebilir. * Kiralanan konuta ev sahibinin ihtiyacı olması: Yine kanunlarda evinin kiralayanın, kiraladığı eve kendisinin ya da aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu durumlarda, bu durumun ispatlanması kiracının tahliyesi talebini haklı kılar. *Evin yeniden inşa, ağır bakım, onarım gerektiği zamanlarda da ev sahibi hukuki olarak bu durumu açıklayıp ispatlarsa, yine kiracı tahliyesi kararı verilebilir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık

Türkiye’de en geniş kapsamlı hukuk dallarından birisi olan gayrimenkul hukuku, gayrimenkul ve taşınmazların konu olduğu birçok farklı davaların açılabildiği bir hukuk branşıdır. Gayrimenkul hukuk üzerine branşlaşmış bürolardan Avukatlık Ve Danışmanlık hizmeti ile kira tespit davaları, kiracı tahliye davaları, tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları açılabilir. Sadece dava açmak için değil gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili yapacağınız birçok işlemde gayrimenkul hukuku alanında Avukatlık ve  danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Örneğin arsanız için alınmış bir acele kamulaştırma kararına itiraz etmek için, kanunlarla belirlenmiş olan haklarınızı öğrenmek için gayrimenkul hukuku üzerine Avukat desteği alabilirsiniz.

Avukatlık ve Danışmanlık

Avukat Arama sayesinde sizde kendinize uygun ve  avukat bulabilirsiniz. Avukat Ankara Barosu'na kayıtlı olarak çalışan size hukuksal sorunuzda yardımcı olmaktadır. Ankara çevresinde bulunan Avukat Çankaya bölgesinde sizlere hizmet vermektedir. İlkay Avukatlık Bürosu olarak avukatlık danışmanlık ve arabuluculuk alanlarında müvekkillerine her zaman kurumsal hizmeti sunma çalışması içindedir. İlk-Ay Hukuk Bürosu olarak departmanlara ayrılarak organize olmuşlardır. Hukuksal konularınıza göre o bölümde ki avukatlar ile branşlaşmış olduğu konularda sorununuzu çözümü için çalışma içerisinde olacaktır. Yapılan danışmanlık ve konun çözümü için nasıl bir yol izleneceği hakkında size bilgi verilecek ve sizin de görüşleriniz alınacaktır. Sizde kurumsal hizmet ve doğru hukuksal destek almak için bulunduğunuz ilde baroya kayıtlı avukat desteği alabilirsiniz. Avukat portal ortamında referans, yakınlarınızın tavsiyesi ile avukat bulma konularında yardımcı olacaklardır. Avukat Ankara İş İlanları ile sürekli olarak yeni ve kaliteli, ideali olan avukatları ilan faydalı olacaktır.. Ankara’da İyi Avukat denildiği zaman kurumsal hukuk bürosu avukatlık bürosu gelmektedir. Avukat Arayan Şirketler Ankara bölgesinde her zaman tercih etmekte ve çalışmaktadırlar.

Şirket Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Şirketler Hukuku Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri olarak;  Şirket Kuruluşu, Şirket birleşme ve devralmaları,  İflas ve İflasın ertelenmesi,  Yeniden Yapılandırma,  Nevi Değişikliği,  Tasfiye,  Halka arz,  Ticari Sözleşmeler olarak sayabiliriz. Danışmanlığını yaptığımız şirketler için  ofis içinde bağımsız fiziki altyapı ve mekan planlaması yapılmıştır. Ayrıca konusunda uzman ekipler oluşturularak yerinde çözüm aranmaktadır. Çalışanlar arasında iş bölümü ve uzmanlaşma sağlanmış olup, yüksek verimlilik, kaliteli iletişim, iç denetim ve müşteri duyarlılığı sağlanmıştır. Yine Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin Bünyesinde mesai saatleri içinde avukat bulundurma, gerektiğinde diğer uzman avukatlar ile yerinde işbirliği ve çözüm sunmaktadır. Riskli Alacaklar konusunda icra Takibi danışmanlığı, İş Hukuku İş Kazası ve Tazminat Davalarının Takibi ve danışmanlık.

Site Apartman ve Yönetimi Avukat ve Danışmanlık

Büro Olarak Sitede veya Apartmanda yaşarken,  yaşamın doğurduğu anlaşmazlıklara hukuksal çözüm yolları sunmaktadır. Apartman Yönetici ve denetçinin seçilmesi, görev ve sorumlukları ve uyuşmazlıklarında ki danışmanlık*Apartman Karar defterleri ve diğer belgelerin tutulması kayıt aşaması*Demirbaş, genel giderler, en önemlisi Aylık aidatların toplanmasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü Kapıcının, işe alınması, Kapıcı sözleşmesinin hazırlanması. Kapıcının işe alınması çalıştırılması, izin, ücret alacağı ve kıdem ihbar tazminatı, işten çıkarılması konularındaki açılacak davaların takibi,*Site ve Apartman Yöneticiliği ile  Kat malikleri veya kiracıları ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen sorunlar ve karşılıklı dava takibi, hizmetleri sunmaktadır. Ülkemizde hemen her alanda çalışan işçiler bulunmaktadır. Çoğu firma kendi bünyesinde çalışan işçilerin haklarını koruma altına almaz. Özellikle bazı durumlarda işçilere çok fazla haksızlık yapılmakta ve hakları yenmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşan bir işçi ise hakkını İşçi Avukatı aracılığı ile çok rahat bir şekilde arayabilir. İş Avukatı sizin haklarınızı göz önüne alarak hakkınız olanı size vereceklerdir. *İşçi Alacakları Tazminat Davası Nasıl Açılır, Kıdem ve İhbar Tazminat Davası Nasıl Açılır, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama, İş Davası Temyiz Nasıl Yapılır, İş Sözleşmesini Haklı olarak nasıl fesih edilir. 15 Yıl 3600 nedeniyle kıdem tazminatı nasıl alınır.

Boşanma Hukuku Avukat ve Danışmanlık

Boşanma Avukatı, boşanma davalarınızda sizlere yardımcı olan avukatlardır. Özellikle şiddetli geçimsizlik ve buna benzer bazı sebeplerden dolayı eşler birbirleri ile anlaşamaz ve ayrılmak isterler. Böyle bir durum olduğu zaman eşler ilk olarak mahkemeye başvururlar. Ancak bazı durumlarda eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da tazminat, nafaka gibi şeyler istemesi durumda avukat size daha çok yardımcı olabilir. Boşanma Sebebi Boşanma Avukatları tüm bu ve buna benzer konularda sizlere yardım etmek için beklemektedirler. En İyi Boşanma Avukatına sahip avukatlık büromuzda size tüm bu sorunlarınız hakkında yardım etmekteyiz. Özellikle Ankara Sincan Boşanma Avukatı olarak her türlü sorunuza cevap vermekte ve bu durumun içinden nasıl daha iyi bir şekilde çıkabileceğinizi araştırmaktayız. İsteklerinize bağlı olarak tazminat davası açabilir, nafaka alabilir ya da istediğiniz ve yasal olan diğer şeyleri yapabiliriz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Boşanma Avukatı Ankara ofisimize başvurmak olacaktır. Çalışanlarımız ve avukatlarımız size her konuda yardımcı olacak ve her türlü sorunuza cevap vereceklerdir. Sizde bizden memnun kalacaksınız. Boşanma Davası Nasıl Açılır, Boşanma Davasında Mal rejimi nasıl yapılır, Tedbir Nafakası Nasıl bağlanılır, Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Velayetin Alınması, Boşanma Davasında Temyiz Nasıl yapılır, Anlaşmalı boşanma Nasıl Açılır, Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır.

Avukatlık ve Danışmanlık 

BOŞANMA DAVASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - KUSURUN EŞİT OLMASI HALİNDE TAZMİNAT.

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; davacı erkeğin, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı onların yanında tavır aldığı, davalı kadının ve ailesinin de, davacı erkek ile ailesine hakaret ettikleri anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Öyleyse, mahkemece davalıya nazaran, davacı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU. BELGENİN ALDATMA KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TARTIŞILMASIYLA SUÇA İŞTİRAK MÜESSESİNİN KARAR YERİNDE İRDELENMESİ GEREĞİ.

YETERLİ GÖRÜLMEYEN GEREKÇEYE DAYANILARAK SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI TESİS EDİLDİĞİ. ÖZET: Belgenin "aldatma kabiliyeti bulunup bulunmadığının" tartışılması, belgeyi düzenleyen "aile hekimi", düzenlemesini isteyenin "sanık" olduğu dikkate alınıp TCK'nın 40/2 maddesi hükmü gözetilerek "özgü suç" / "özel faillik" hususları ile aynı kanunun "suça iştirak" (özellikle TCK'nın 38 ve 204/2. maddeleri açısından ) müessesinin karar yerinde irdelenmesi, Toplanan deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun ve suç vasfının takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma-kovuşturmayla, oluş ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, CMK'nın 230. maddesi çerçevesinde yeterli görülmeyen gerekçeye dayanılarak sanık hakkında "mahkumiyet" kararı tesisinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara