Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara! Tapu İptal - Kira - Arazi Davaları!

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara! Tapu İptal - Kira - Arazi Davaları!
Gayrimenkul Hukuku emlak veya arazi alım satım ve kiralanması konusunda avukat ve danışmanlık ile kiralama, alım ve satım sözleşmelerin içeriğini kontrol edilir.

Gayrimenkul Avukatı Ankara, Gayrimenkul hukuku geniş konu yelpazesi içerisinde yerini alırken önemini ve konun ciddi yaklaşımı maddi kazanç ve zararlar ile doğru orantılı olmasından kaynaklanmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında görülen davalar öncesinde, dava detayları, kesin süreler ile sürecin doğru yönetilmesi, sözleşmelerin hukuksal boyutu yeniden düzenlenmesi yatırım ve kayıtların incelenmesi açısından gayrimenkul avukatı ve danışmanlık konusunun bu kadar önemli konuda durum vurgusu yapılmasına gerek olmadığını düşünmekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku içerisinde yer alan Mülk satın alma sözleşmesini hazırlanması veya yapılmış sözleşmenin maddeleri veya hükümlerin anlamından emin değil iseniz, Gayrimenkul Hukuku emlak alım sözleşmesinin yasal riskleri hakkında avukat ve danışmanlığı ile profesyonel bilgi edinebilirsiniz. Gayrimenkul hukuku emlak satın alım sözleşmeleri genellikle yasalardan kaynaklı yükümlülükleri ve hakları belirleyen çok sayıda madde içermektedir.

Örneğin, genellikle emlak satışlarında yanlış bilgi ve kirliliği ile olumsuz sözleşmeleri yapabilirler. Mülkün maddi bir kusur içermeyecek şekilde tasarlanması gerektiği için, hakların korunması amacına göre sözleşmeye yapılır.

Gayrimenkul alımında ilerde çıkacak sorunlardan dolayı satıcının sorumlulukları ile alıcının taleplerinin var olup olmadığı sorusu artık bir alıcı olarak ne beklediğinizle değil, iyi bir sözleşmenin hukuksal haklar üzerine kuruludur.

ankara-gayrimenkul-avkati.jpg

Herhangi bir bilinmeyen risklerden kaçınmak için, imzalamadan önce gayrimenkul satın alma sözleşmesinin hükümlerinden haberdar olunması gayrimenkulün yasal kayıtlarının incelenmesi ilerde çıkacak risklere karşı alınan en önemli adımdır.

Bu yapılan kontrol ile avukat gayrimenkul alım sözleşmesini elverişsiz ve etkisiz maddeler açısından kontrol ederek sizin istek ve düşüncelerinizle karşılaştırır ve buna göre size tavsiyelerde bulunur.

Avukat Ve Danışmanlık ile sözleşmelerde sizin için sakıncalı olan maddeleri işaret edecek ve ortaya çıkan riskleri size bildirecektir.

Sözleşmede tavsiye edilen değişiklikleri yeniden düzenlemek veya revize etmek istemeniz halinde, dileklerinize göre mümkün ve yasal açıdan güvenli maddeleri mümkün olduğunca sözleşme yeniden düzenlenecektir. Bunun yanında gayrimenkul yatırım, gayrimenkul kira ve vergi hukuku alanında da bilgiler suna bilmektedirler. Gayrimenkul Hukuku Avukat ve Danışmanlık esnasında, gayrimenkul alım satım veya kiralama sözleşmeleri ve gerekirse ilgili ev gayrimenkul veya arazi kayıt tablolarına ve inceleme için satış rakamlarına ihtiyaç duyar. Bu bilgilerin olmaması halinde araştırmaya katkı sağlayacak bilgilerin olması önemli olmaktadır. Gayrimenkul Hukuku alanında branşlaşma ve tecrübe önemli olup, Gayrimenkul Avukatı Ankara veya diğer avukatlık uzmanlıklarından söz edilemez. Ancak bu durum tecrübe ve etkinliğin bir hukuk alanında daha fazla olmasına engel değildir.

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz Davaları Nelerdir?

Müdahalenin Önlenmesi (Men-i Müdahale) Davası

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara | Gayrimenkul hukuku davaları içerisinde men-i müdahale, diğer bir ismi ile müdahalenin önlenmesi davaları en fazla açılan davalar olmaktadır. Herhangi bir taşınmazdan bir şekilde yararlanmak için, taşınmazın sahibi olmak veya taşınmazın sahibinden icazet almak gerekmektedir. Taşınmazın sahibinden izin ve onay alınmadan, kullanılması ve fayda sağlanması hukuka aykırı bir durumdur.

gayrimenkul-hukuku-avukatlari-ankara.jpg

Taşınmazın sahibinin onayı ve izni olmadan kullanılması, sahibinin mahkemeye men-i müdahale veya diğer adıyla müdahalenin önlenmesi davası açma hakkı vermektedir. Taşınmazın sahibi açacağı müdahalenin önlenmesi davası ile taşınmazına yapılan saldırıyı önlemekte ve ortadan kaldırmaktadır.

Taşınmazın hak sahibi olmayan bir kişinin taşınmazdan yararlanması durumunda taşınmazdan çıkartılmaktadır. Hatta taşınmazın sahibi haksız bir işgal olduğu gerekçesi ile işgalciye tazminat davası açabilmektedir. Bu konuda birbiri ile bağlantılı olan birçok talep deneyimli bir avukat tarafından düzenlenerek sistemli bir şekilde dava açılarak haklar talep edilebilmektedir. bu şekilde hakkı gasp edilen taşınmaz sahibinin hakkına kavuşması sağlanabilmektedir.

Mirasta Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara | Bir taşınmaza birden fazla kişinin sahip olması halinde İzale-i Şuyu veya diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davası açılabilmektedir.

Paylı bir mülkiyette, pay sahipleri paylarının oranı ve paylaşılması konusunda anlaşmazlığa düşebilmektedirler. Bu durumda pay sahipleri ortaklığın giderilmesi yani izale-i şuyu davası açabilmektedirler. Bu davada tapu kaydının incelenmesi ile dava, tüm pay sahiplerine yönetilmektedir.

Taşınmazın birden fazla pay sahibinin hepsinin bu davaya dahil edilmesi ile dava sonuçlanabilmektedir. Pay sahiplerinin tamamının davaya dahil edilememesi durumunda bu dava sonuçlanmayacaktır.

İzale-i şuyu veya diğer adı ile ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmazın paylaştırılması aynı şekilde mümkün olacak ise yapılmaktadır. Aynı şekilde paylaştırma mümkün olmayacak ise taşınmaz icra dairesi marifeti ile satılarak bedeli paydaşlar arasında paylaştırılır.

gayrimenkul-avukatlari-ankara.jpg

Tapu İptali ve Tapu Sicil Davaları

Taşınmaz davaları içerisinde tapu iptali ve tescili konulu davalar birçok farklı neden ile açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesine dayanak olacak nedenlerin somutlaştırılması sonrasında tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir. Açılacak tapu iptali ve tescil davalarının farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Kamulaştırmaya Dair Tapu İptali Davası

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı Ankara | Kamulaştırma işlemi, kamunun yararının gözetilmesi ile herhangi bir kişiye ait olan bir taşınmazın mülkiyetinin tek taraflı bir şekilde idari işlem yolu ile kamuya geçirilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Bu konuda idare, kamu yararı konusunda bir karar alması ile herhangi bir kişiye ait taşınmazı kamulaştırma bilmektedir. Kamulaştırma işleminin tamamlanması için idare adli yargıda taşınmazın mülk sahibi aleyhine bir tapu iptal ve tescil davası açması gerekmektedir. İdarenin açacağı bu davada avukatlar davalı tarafta taşınmazın sahibinin haklarını korumaktadır. İdarenin aldığı kamu yararı kararının yerinde olmadığı düşünülürse, bu konuda karşı bir dava yargıda açılabilmektedir.

Açılacak olan tapu iptali ve tescil davası, idari yargıda açılacak olan kamulaştırma kararının iptali davasından etkilenecektir. Açılacak bu davada mahkeme kamulaştırma kararını iptal etmesi durumunda, tapu iptal ve tescil davası da taşınmazın sahibi lehine sonuçlanacaktır. Gayrimenkul Avukatı birbiri ile bağlantılı şekilde yürütülmesi gereken bu davalarda taşınmazın sahibinin haklarının korunmasını sağlayarak kararın taşınmaz sahibi lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır (Gayrimenkul Avukatı Ankara).

Kadastro İşlemi İle Verilen Tapunun İptali ve Tescil Davası

Yapılan kadastro işlemi, bir bölgede bulunan arazilerin devlet tarafından kayıt altına alınması, arazi özelliklerinin devlet kayıtlarında ve haritalarda belirtilmesi ve tapu kaydına tescilini sağlayan ve devlet tarafından yapılan bir işlemdir.

Bir arazide kadastro işlemi yapılırken arazinin boyutları, sınırları veya hak sahibinin kim olduğu konusunda bazı hatalar ve yanlışlıklar yapılabilmektedir.

Bu konuda Gayrimenkul Avukatı Ankara tapu kayıtlarını hazırlanan kadastro tespiti tutanaklarını inceleyerek, taşınmaz sahibi açısından bir hak kaybı olup olmadığını incelemektedir. Bu şekilde herhangi bir hak kaybının tespit edilmesi ile tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir.

gayrimenkul-avukati-ankara.jpg

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz vaadi sözleşmeleri birçok farklı sebep ile yapılabilmektedir. bu konuda en sık bu sözleşmenin yapılış nedeni, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı bir taşınmazın satımı işlemi olmaktadır. Kat karşılığı satış sözleşmesi uzun bir süre içerisinde yerine getirilen bir sözleşme olmaktadır.

Aynı zamanda sözleşme iki tarafa da hak ve borçlar yüklemektedir. Yapılan bu sözleşmede arazinin sahibi, arazisi üzerine sözleşmeden belirtildiği gibi bir taşınmazın inşa edilmesi üzerinde bu taşınmaz üzerinden bir bölümünü inşaatı yapana vereceğini belirtmektedir. Bu sözleşmelerin başarılı ve sorunsuz bir şekilde oluşturulması için bir avukat ile yapılması gerekmektedir.

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptali Davası

Taşınmazın sahibinin ölümü durumunda miras hukukundan kaynaklanan bazı durumlar ile bir takım anlaşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu konuda birçok örnek oluşabilmektedir. Örneğin, ölen kişinin yasal mirasçılarından birisinin kendi saklı payına tecavüz edildiği veya muvazaalı bir satış işlemi yapıldığı yönünde bir iddia ortaya atabilmektedir.

Bu sebeple oluşacak mirasta mal paylaşım davaları, tapu iptal ve tescil davalarına dönüşebilmektedir. Miras hukukunun kendine özgü normları göz önüne alınarak, taşınmazın hak sahibi için tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir. Açılacak tapu iptal ve tescil davalarının miras sebebi ile açılmasında çok sayıda tarafın bulunması bu davaların daha uzun sürmesine neden olabilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ve Danışmanlık Konuları

Gayrimenkul Hukuku Alanında, Gayrimenkul Hukuku Taşınmaza Müdahalenin Meni Davası, Gayrimenkul Hukuku Cebri Tescil Davası, Gayrimenkul Hukuku Ecrimisil Davası, Gayrimenkul Hukuku Ön Alım Şüfa Davası, Gayrimenkul Hukuku Tapuda İsim Düzeltilmesi, Gayrimenkul Hukuku Tapu İptali Davası. Gayrimenkul Hukuku Tapu Kaydının Düzeltilmesi, Gayrimenkul Hukuku Tescile İtiraz Davası, Gayrimenkul Hukuku Zorunlu Geçit Hakkı Kurulması, Gayrimenkul Hukukunda Mülkiyet Hakkı Nedir, Gayrimenkul Hukuku Davaları Ankara, Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz Davaları sıralayabiliriz.

Gayrimenkul Hukuku Sözleşme Kira Ve Yatırım Avukatlık Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Hukukunda aşağıda anlatılan konu başlıkları altında davaların açılması avukatlık ve hukuki danışmalık hizmetleri ile birlikte müvekkillere karşı çözüm yolları sunulmaktadır. Gayrimenkul hukuku davalarında zaman aşım ve dava ara kararlarında verilen kesin sürelere riayet edilmemesi durumunda hak kaybına sebep olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Avukatı ile takip edilmesi, Gayrimenkul Hukuku Davalarında dilekçelerin hazırlanması, Gayrimenkul Hukuku Davalarında dava değerlerinin yüksek olması, davanın ret olması durumunda karşı Gayrimenkul Avukatı Ankara avukat vekalet ücreti ödemek zorunda kalınabilir.

Gayrimenkul hukuku alanında merak edilen ve büromuz danışmanlığında en çok konu edilen; gayrimenkul hukuku arsa tapulu daire alımı, gayrimenkul hukuku arsa karşılığı daire, gayrimenkul hukuku danışmanlığı, gayrimenkul hukuku ecrimisil ihbarnamesi, gayrimenkul hukuku hisseli arsa satışı.

Gayrimenkul hukuku intifa hakkı, gayrimenkul hukuku ölüm halinde mal paylaşımı, gayrimenkul hukuku şufa hakkı, gayrimenkul hukuku avukatı kiracı hakları, gayrimenkul hukuku ile ilgili makaleler, Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası, gayrimenkul hukuku izale i şuyu, gayrimenkul hukuku kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul hukuku mahkeme kararı ve gayrimenkul hukuku ile ilgili sorular sorulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ankara

Taşınmaz davaları içerisinde tapu iptali ve tescili konulu davalar birçok farklı neden ile açılabilmektedir. Tapunun iptal edilmesine dayanak olacak nedenlerin somutlaştırılması sonrasında tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir. Açılacak tapu iptali ve tescil davalarının farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Muvazaaya dayalı tapu iptal davaları birçok sebebe dayalı olarak açılabilmektedir. Miras hukuku, İcra hukuku ve aile hukukunda mal kaçırma, saklı pay ihlali bir kaç neden olarak sayıla bilinir. Örneğin Kardeşin taşınmaz üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmamış olması taşınmazın alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla kardeşe devredildiği hususunu daha aşikar hale getirmektedir; çünkü mal edinen şahsın ilgili taşınmaz üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmaması hayatın olağan akışına uygun düşmeyecektir.

Avukatlar ülkemizde her davaya girebilmekte ve iş takip yetkisini yasal olarak alabilmektedir. Yasal olarak belirli bir branşı seçerek sadece o branştaki davalara bakılması gibi bir zorunluluk ve uygulama yoktur. Ancak hukukun daha fazla yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile uzmanlaşmalar kaçınılmaz duruma gelmektedir. Bu sebeple yargısal olarak taşınmazların konu edildiği davaları daha sıklıkla alan ve bu davalar konusunda deneyimi daha fazla olan avukatlara gayrimenkul avukatı denmektedir. Bu tabir halk arasında kullanılan bir tabir olmakta ve yasal olarak bir karşılığı bulunmamaktadır.

ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI DAVASI. TARAF TEŞKİLİNİN EKSİK BIRAKILDIĞI. TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMADAN ESASLA İLGİLİ HÜKÜM KURULAMAYACAĞI.

ÖZET: Mahkemece çekişmeli taşınmazda mahkeme kararı ile lehine kullanım şerhi verilen ...’nun davaya dahil edilmesi gerektiği düşünülmemiş ve taraf teşkili eksik bırakılmıştır.

Taraf teşkili sağlanmadan davanın esası girilerek hüküm kurulması mümkün değildir. O halde; çekişmeli taşınmazda mahkeme kararı ile lehine kullanıcı şerhi verilen ...’nun davaya dahil edilmesi için davacı tarafa süre verilmeli.

Davacı tarafından taraf teşkilinin sağlanması için gerekli usuli işlemlerin yapılması halinde, dahili davalıya delil göstermesi için imkan tanınmalı ve delil listesi sunması halinde göstereceği tüm deliller toplanmalı, bundan sonra toplanmış ya da toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan işin esasına girilerek hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - ÇEKİŞME KONUSU TAŞINMAZIN TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE DAVALIYA SATILDIĞI. PAYDAŞLARDAN SADECE DAVACI TARAFINDAN ELDEKİ DAVANIN AÇILDIĞI. HATA OLGUSUNUN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ.

ÖZET: Çekişme konusu 170 parsel sayılı taşınmaz, 1/7'şer pay ile davacı ve dava dışı 6 kardeşi ile birlikte davalıya satılmış olup, paydaşlardan sadece davacı tarafından eldeki davanın açıldığı gözetildiğinde ve toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde hata olgusunun varlığından söz edilemez.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Mal varlığına ilişkin davalar ile

Gayrimenkul Davalarında Avukat Bulundurmak Zorunlu Mu? Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuatlara ve yasalara göre, ceza avukatları ile sanığın temsil edilmesi gereken bazı davalar dışındaki tüm davalarda gayrimenkul avukatı Ankara bulundurulması zorunlu değildir.

Bu sebeple gayrimenkul ile alakalı olan davalarda da gayrimenkul avukatı bulundurulmasının yasal olarak bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar kendileri dilekçeler hazırlayarak mahkemelere başvurup dava açabilmekte ve kendi davalarının tüm takip işlemlerini kendileri yapabilmektedir. Ancak özellikle taşınmazların konu edildiği bu davalar birçok teknik detayı içinde barındırmaktadır.

Bu sebeple usul yönünden hiçbir hatanın yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca ilgili kanunlar ve yasalar ile mahkeme şekilde ve usulünün iyi derecede bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak hatalar davanın uzaması veya kaybedilmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple davaların kısa sürede ve istenilen şekilde sonuçlanması ile hak kaybının yaşanmaması için deneyimli bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir.

Avukatlar bu konuda eğitimli oldukları, yasaları ve kanunları çok iyi şekilde bildikleri, özellikle taşınmazlar konusundaki davaların usul kurallarını ve mahkemenin kurallarını iyi bildikleri için, sorunsuz bir şekilde davaların yönetilmesini sağlayabilmektedir.

Ankara Gayrimenkul Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Gayrimenkul Hukuku, Arabulucu, Uzlaşma, Kira Davaları, Arazi Davaları, Sözleşmeler, Dilekçeler

Bu haber toplam 677 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara