Miras Davası | Ankara Avukat

Miras Davası

Miras Davası

Miras davası, miras hukuku içerisinde yer alan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır.

Miras uyuşmazlıklarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların başın da mirasın reddi, vasiyetname, bağış, tasarrufun iptali, tapu iptal davaları ve mirasın paylaşım davalarını sıralayabiliriz.

Miras Nedir

Miras anlam olarak geniş tanımlar içerisinde yer alırken, diğer hukuk dalları ile de bağlantılıdır. Miras anlam olarak belli kurallara bağlanmış bir ilişki olarak tanımlayabiliriz.

Miras kavramı olarak içerisinde, vefat eden kimse, geride kalanlar, bırakılan mallar, haklar ve borçlar girer. Miras bu kavramları içerisinde yer alan uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras davası nedir

Miras davası, murisin ölümü ile kanuni olarak kalan haklar ve borçlar hususlarında kanuni mirasçılar arasın da yaşanan uyuşmazlıkların çözümü nedeniyle açılan davalardır. Miras davası olarak en çok konu edilen davalardan bahsedecek olursak şöyledir.

Miras davası nasıl açılır konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras davaları Nasıl Açılır

Miras davası Nasıl Açılır

Miras davası Türleri

Tenkis Davası 

Tenkis miras bırakanın tasarruf yetkisini aşması halinde açılan dava çeşididir. Tenkis davası miras hukukunda yenilik doğuran bir dava olup, tenkis davasını açan kişi bu haklardan değişmesi halinde yararlanır.

Mirasın Reddi Davası

Mirasçılar tarafından miras bırakanın ölüm tarihini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içinde, sulh mahkemesine verilecek dilekçe ile mirası ret eder. Mirasın retti noter aracığı ile de yapılabilir.

Mirasın reddi hakkında konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras paylaşım davası

Bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geride bıraktığı mal varlığı, mirasçıların arasında yapılacak olan bir anlaşma ile yapılabilir.

Miras hukuku alanında ihtisaslaşmış bir avukat gözetiminde yapılmasından fayda olan miras paylaşımı (diğer adıyla miras taksimi), mirasçılar arasında anlaşma yoluyla serbestçe yapılabilir. Ancak miras taksimi sürecinin sağlıklı yapılabilmesi için tüm mirasçıların sürecin içerisinde olması ve miras paylaşımı hususunda herhangi bir uyuşmazlık olmaması gerekir.

Miras taksimi sırasında, bir ya da daha fazla mirasçının sürece dahil edilmemesi veya miras taksiminde uyuşmazlık olması durumunda miras paylaşım davası açılma hakkı doğar.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Yasal mirasçı konumunda olan kişi, diğer mirasçılar tarafından terekeye ait bir malı haksız bir şekilde sahip olmuşlar ise istihkak davası açarak geri isteme hakkına sahiptir.

İstihkaka davası haksız olan her mala açılabilir. Dava hak sahibi mirasçılar tarafından açılır. İspat yükü dava açan davacı tarafa aittir.

Mirasta Denkleştirme

Mirasta denkleştirme işlemi mirasın paylaştırılmasında bir eşitleme aracıdır. Miras bırakan ölümünden önce, mirasçılardan birine veya bir kaçına ölümünde iade edilmek üzere bazı kandırmalar olması halinde denkleştirme davası ile geri istenebilir.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Yasal mirasçı tarafından Asliye hukuk mahkemesine, vasiyetten faydalanan kişilere karşı açtığı davadır. İptal davası 1 yıl, 10 yıl ve 20 yıl içinde açılması gerekmektedir.

Vasiyetin İptali Davası konusu hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ölünceye Kadar bakma sözleşmesi ve İptali

Bakım sözleşmesi birinin diğerine ölünceye kadar bakma, kendisini görüp, gözetme koşuyla, mal varlığının bir veya tamamının devri borcu doğuran sözleşmelerdir.Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, resmi vasiyet şeklinde düzenlenir.

Bu sözleşmenin usullerine göre yapılmaması durumunda bakım sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Ölünceye kadar bakım sözleşmesi iptal davası hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras tapu iptal davası

Miras davalarından çok sık karşılaşan durumlardan birisi de muris muvazaası olarak bilinen, miras bırakanın mirasını yasal mirasçılardan kaçırmak için yaptığı hileli, danışıklı işlemlerdir.

Miras tapu iptal davası için gerekçelerden birisi de muris muvazaası olarak ön plana çıkmaktadır. Muris, bir yasal mirasçısını mirasından yoksun bırakmak istediği durumlarda yapılan danışıklı satış ya da bağışlama işlemlerdir.

Birçok sosyolojik, ailevi nedenlerle karşımıza çıkan mirastan yoksun bırakma işlemi için muris muvazaası, erkek çocuklarını üstün gören murislerin kız çocuklarını mirasından yoksun bırakmak istediği durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman üvey anne ile çocuklar arasındaki uyuşmazlıklarda da yaşanabiliyor.

Miras Nedir

Miras Hukuku, Miras davası, Miras Nedir

Miras davası avukat ücreti

Miras davası açma ücreti yanında, açacağı miras davaları avukat yardımı ile takip edilmesi istenmesi halinde, baro başkanlığınca düzenlenen 2019 yılı için miras davalarında ödenmesi gereken tavsiye niteliğindeki ücretler her yılın başında belirler.

Miras davalarında avukat ücretlerinin belirlenmesinde, davanın önemi, davanın değeri ve dava için harcanacak mesai gözetilerek avukatlık ücreti belirlenir.

Miras avukat ücretleri 2019 için sayfamızda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Miras hukuku soruları

Miras hukuku davaları, çeşitli durumlarda farklı haklar ve sorumlulukların belirlenmesi, savunulması ya da geri alınması amacıyla açılabilir.

Miras hakkının olduğunu ispatlayan mirasçılık belgesi diğer adıyla veraset ilamının alınması sürecinden başlayan miras hukuku davaları, aynı zamanda terekenin ve miras paylarının belirlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi gibi hakların belirlenmesi için açılır.

Hakların belirlenmesi dışında miras konusunda birçok uyuşmazlık, hak ihlali gibi durumlarda da miras hukuk davaları söz konusu olabilir.

Miras davaları miras hukuku içerisinde yer alan, uyuşmazlıklar olarak yer alır. Sorular içerisinde, Anne ölmeden miras, Miras hakkını vermemek cezası var mı, Mirasçılardan biri imza vermezse, Baba sağ iken miras davası açılır mı, Yaşayan babaya miras davası açılır mı şeklindedir.  hemen belirtmekte fada bulunuyor sağ olan anne ve babaya miras davası açılamaz.

Uyuşmazlık ve hak ihlali nedeniyle açılan miras hukuku davalarına birkaç örnek verecek olursak; miras sebebiyle istihkak, vasiyetnamenin iptali, muris muvazaası nedeniyle tasarruf iptali, saklı paya tecavüz eden tasarrufun tenkisi, mirasçılıktan çıkarmanın iptali gibi hukuki süreçlerden bahsedebiliriz.

Miras hukuku ve miras davaları hakkında avukat ve danışmanlık konuları hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri