Anlaşmalı Boşanma Davası! Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer, Ücret Ne Kadar?

Anlaşmalı Boşanma Davası! Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer, Ücret Ne Kadar?
Anlaşmalı Boşanma, Türk medeni kanununun ilgili maddesi gereği şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan davalardır. Peki, Anlaşmalı Boşanma Davası! Dava Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer, Ücret Ne Kadar?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Anlaşmalı olarak açılan boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3 fıkrasına göre düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin 1 yılını doldurmuş olması gerekir.

Evlilik eğer bir yıldan az sürmüş ise bu noktada eşler anlaşmış olsa bile anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Anlaşmalı boşanma davası için şartlar ise:

  • Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin mahkemeye beraber başvurması gerekir,
  • Hakim, iki tarafı da dinledikten sonra özgür iradeleri ile durumu açıkladıklarına kanaat getirmelidir,
  • Tarafların boşanma taleplerinde tamamen anlaşmış olması gerekmektedir,
  • Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili ortak karara varılmalıdır,
  • Bu şartların tamamının yerine getirilmesi durumunda evlilik anlaşmalı olarak kısa sürede sonlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli belgeler avukat desteği ile hazırlanmalıdır. Bu noktada evliliğin süresi, iki tarafın ekonomik durumları ve çocuk gibi unsurlar değerlendirilir.

Bu noktada çiftin mal varlıklarının toplam değerleri de göz önünde bulundurularak boşanma hakları değerlendirilir. Ardından iki tarafın da imzası ile boşanma protokolü hazırlanır.

Boşanma davalarında anlaşma sağlanma halinde davalar kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ancak herhangi ir talepte anlaşmazlık meydana gelirse bu aşamada anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma davası sürecini basit adımlarla açıklamak gerekirse, süreç aşağıdaki şekilde yürütülür.

HAZIRLIK AŞAMASI

1. **Ön Görüşme ve Anlaşma Metni Hazırlanması**: Tarafların boşanmaya karar vermesi ve boşanma şartlarında anlaşması. Bu aşamada, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konular karara bağlanır.

DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI

2. **Dilekçe ve Ek Belgelerin Hazırlanması**: Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma dilekçesi ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması.

MAHKEME AŞAMASI

3. **Mahkemeye Başvuru**: Hazırlanan dilekçe ve belgelerin, tarafların ikametgahının bulunduğu yerdeki aile mahkemesine sunulması.

4. **Duruşma Gününün Belirlenmesi**: Mahkeme, başvurunun ardından tarafları duruşmaya çağırmak üzere bir gün belirler.

KARAR AŞAMASI

5. **Duruşmada Anlaşmanın Onaylanması**: Duruşma gününde, taraflar mahkeme huzurunda anlaşma şartlarını onaylar. Mahkeme, anlaşmanın tarafların ve varsa çocukların menfaatine uygun olduğunu değerlendirir.

6. **Karar ve Kararın Kesinleşmesi**: Mahkeme, anlaşmanın şartlarını uygun bulursa boşanma kararını verir. Karar, taraflara tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde kesinleşir.

NÜFUS KAYITLARIN GÜNCELLENMESİ

7. **Nüfus Kaydının Güncellenmesi**: Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından, tarafların nüfus kayıtlarının güncellenmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne başvurması gerekir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ne kadara mal olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi ne kadara mal olur sorusu anlaşmalı boşanma açacak eşlerin öğrenmek istediği önemli bir husustur. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, dava açılırken mahkemeye hazırlanıp sunulması gereken önemli belgedir.

Bu nedenle eşler isterse boşanma dilekçesini kendileri hazırlayacağı gibi, isterlerse avukat desteği alarak dilekçe hazırlata bilirler.

1 Büroda Sözlü Danışma 7.400 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

2 Yazılı Danışma 14.800 TL

3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 14.800 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

4 Sesli ve Görüntülü İletişim Araçları ile Danışma 7.400 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

5 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 12.500 TL

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma süreci eğer tüm şartlar yerine getirilmiş ise boşanma davası 1- 2 ayda sonuçlanmaktadır.

Eşlerin anlaşmalı boşanma evrakları ile dava için başvurmaları gerekir. Gerekli görüldüğü durumlarda iki tarafta da aynı ya da farklı avukatla çalışabilir. Boşanma süreci şu şekilde ilerlemektedir:

  • Tarafların boşanma protokolünü imzalamasının ardından anlaşmalı boşanma davası açılır.
  • Ardından uzman avukat boşanma için duruşma günü alır ve iki tarafında hazır olarak duruşmada bulunması gerekir.
  • Hazırlanan boşanma protokolünü inceleyen hakim iki tarafı da dinleyerek serbest iradeleri ile boşanmak isteyen çiftin durumunu analiz eder. Durumu kabul ederse boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin hakları konusunda tamamen anlaşmış olması gerekmektedir. Aksi halde dava, çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası 2019 olarak Türk medeni kanununun ilgili maddesi gereği şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan davalardır.

Anlaşmalı boşanma davasının amacı evlilikleri bozulmuş eşlerin davalarını uzatmadan kısa sürede anlaşarak boşanmalarını sağlar.

Anlaşmalı Boşanma Dava Açma Şartları

Tarafların en az 1 yıl süreyle evli olması yani 1 yıl şartı tamamlanmış olması gerekmektedir. Tarafların her türlü konuda karşılıklı olarak anlaşmaya varmış olması gerekiyor. Yani mal dağılımı, çocuğun velayeti gibi her türlü konunun taraflar tarafından belirlenmesi gerekiyor. Anlaşmalı boşanma davasından tarafların mahkemenin olduğu gün ve saatte mahkeme odasında olması gerekiyor. Eğer taraflardan bir tanesi dahi mahkeme gününde ve saatinde bulunmaması durumunda mahkeme herhangi bir sonuca bağlanmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nasıl Verilir?

Aile mahkemeleri anlaşmalı boşanma şartlarını inceler gerekli görürse değişikliğe gidebilir. Özellikle çocuğun velayeti söz konusu olduğu zaman mahkemeler bu madde de değişiklik yapabilir. Anlaşma Protokol kabul edilmesi ve şartların sağlandığı zaman Aile mahkemesi eşlerin Anlaşmalı Boşanma davalarını kabul edeceklerdir.

Anlaşmalı boşanma diğer boşanma davalarına göre çok daha kısa sürmektedir. Boşanma duruşmasında taraflar mahkemeye usule uygun bir şekilde hazırlıklı gelinmesi durumun da dava tek celsede son bulacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açıldığı zaman davalar genel olarak mahkemelerin yoğunluğuna göre 1 ay içerisinde duruşma günü verilmektedir. Ancak dava bir avukat aracılığı ile açılacak olursa bu durumda mahkemenin yoğunluğuna göre bir haftada duruşma gününüz belli olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Nasıl Kesinleşir?

Anlaşmalı Boşanma davası açılıp sonuçlandıktan sonra mahkeme vermiş olduğu hükmü yazılı olarak her iki tarafa da tebliğ edilir 14 gün içerisinde temyiz etme hakkı olacaktır. Eğer iki tarafta bu hakkından feragat edecek olursa bu durumda bu süreç daha da hızlanacaktır.

İki tarafta bu hakkından feragat ettikten sonra mahkeme eşlerin boşanma süreçlerini hızlandıracak ve eşler arasındaki boşanma işlemi kısa sürede tamamlanacaktır. Eşler boşandıktan sonra uygulanacak bir diğer prosedür ise bunun nüfus cüzdanlarına işlemesidir.

Boşanma Kararı Nüfusa İşlenmesi

Mahkemeler tarafından kesin kararın verilmesinden sonra mahkemeler kararı o bölgede bulunan en yakın nüfus müdürlüğüne yollar. Gerekli olan belgeler nüfus müdürlüğüne yollanması üzerine nüfus müdürlükleri kişilerin kayıtlarına, verilen karara göre düzenleme yapar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma davası açacağınız zaman hangi mahkemelere bu davayı açacağınızı bilmeniz gerekiyor. Boşanma davası açacağınız zaman her zaman Aile Mahkemelerine başvurmanız gerekiyor. Çünkü aile kavramını ilgilendiren her türlü davaya aile mahkemeleri bakıyor. Eğer Aile Mahkemesi bulamıyorsanız o zaman bu davalar için Asliye Hukuk Mahkemelerini tercih edebilirsiniz. Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara Aile Mahkemeleri sıfatıyla bakmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanmanın Amacı Nedir?

Anlaşmalı boşanmanın amacı eğer eşiniz ile kısa sürede boşanmak istiyorsanız ve boşanma sürecinin de hızlandırmak istiyorsanız eşiniz ile karşılıklı olarak anlaşmanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma için gerekli olan evraklar ile avukata müracaat ettiğiniz zaman anlaşmalı boşanma aşamaları daha da hızlandırmış olacaksınız. | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma

Ankara ilinde eşlerin boşanma davası açacakları zaman davanın çabuk ve kısa sürede sonuçlanması istemeleri nedeniyle en çok tercih edilen boşanma nedeni olan anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma bazı merak edilmesi ise medeni kanunumuzda bir değişiklik olup olmadığıdır.

Anlaşmalı boşanma şartları sorusunda ortaya çıkan en önemli şart evlilik birliğinin en az bir yıl tamamlamış eşler tarafından açılabilmektedir. Boşanma davasının hangi eşin açıp açmadığının ise bir önemi yoktur. Boşanma aile mahkemesine hitaben hazırlanmış, dava dilekçesi ile başvurularak anlaşmalı boşanma davası açılır. | Anlaşmalı Boşanma Davası 2019

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur ?

Önemli bir konu anlaşmalı boşanma dilekçe örneği veya anlaşmalı boşanma sözleşmesi örneği bulunan matbu örnekler ile hazırlanmamalıdır. Çünkü her olay ve dilekçe diğer davadan farklıdır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için medeni kanunumuza göre aile mahkemesi hâkiminin anlaşmalı boşanma nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı konularında anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Yukarda anlatılan hususlar dikkate alındığında avukat ve hukuksal destek almanız durumunda dava süreciniz daha sorunsuz ve hızlı ilerleyecektir. Burada öne çıkan konu ise davanın masrafı, anlaşmalı boşanma ücreti 2019 ve anlaşmalı boşanma avukat ücretinin ne kadar olduğudur. Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma davasının açılmasında görevli ve yetkili aile mahkemesine dava dilekçesi ve anlaşma protokolü ile birlikte başvuru yapılarak açılır.

Aile mahkemesi veznesine dava harç ve masrafların yatırılması ile başlangıç süresi tamamlanmış olur. Boşanma davası ön inceleme sonrasında duruşma günün verilmesi ile duruşma günü eşler duruşmada hazır bulunarak dava dilekçesinde belirtilen hususlar ile yapılan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeleri kabul ettiklerini aile mahkemesi hâkimine sözlü olarak beyan ederler.

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim ne sorar sorusunun cevabı ise eşlerin protokoldeki maddelerin eşler kendi hür iradeler ile hazırlayıp hazırlamadığını teyit eden sorular sormaktadır. Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer yılı için geçerli süre nedir sorusu ise anlaşmalı boşanmanın kısa sürede sonuçlanması nedeniyle tercih edilmesi sebeplerindendir.

Anlaşmalı Boşanma sonuçlanma süresi aslında iki cevabı bulunmaktadır. Boşanmanın kanuni olarak sonuçlanıp ve kesinleşmesi sonrasında nüfus kayıtlarına işlendiğini özellikle belirtmemiz gerekmektedir. | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celsede Biter?

Anlaşmalı boşanma davası tek duruşma ile yani tek celsede sonuçlanan davalardandır. Ama bazen eşlerin protokolde anlaşamaması nedeniyle veya eşin duruşmaya katılmaması sebebiyle anlaşmalı boşanma neden uzar sorusunun cevabı olarak verebiliriz. Anlaşmalı Boşanma Davası 2019

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma kaç günde sonuçlanır sorusuna süreçten bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanmada sonuçlanma süreci ortalama 60 gün yasal süresi bulunmaktadır. Bu süreler boşanma kararının gerekçeli yazılması ortalama 30 gün olup, kararın eşlere tebliğ edilmesi ve itiraz süresini doldurulması ise 14 gündür. Bu sürelerin kısaltılması mümkün olup, teknik bilgilere ihtiyaç vardır. Bu teknik bilgileri ise Bu süreler boşanma kararının gerekçeli yazılması ortalama 30 gün olup, kararın eşlere tebliğ edilmesi ve itiraz süresini doldurulması ise 14 gündür. Bu sürelerin kısaltılması mümkün olup, teknik bilgilere ihtiyaç vardır. Bu teknik bilgileri ise ve danışma ve desteği ile sağlayabilirsiniz. | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davasında yukarıda da izah ettiğimiz sürelerde karar verip gerekçeli kararı da yazması gerekmektedir. Yazılan gerekçeli boşanma kararı taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren eşler boşanma kararına 14 gün içerisinde itiraz etmezlerse boşanma kesinleşmiş olur. Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte anlaşmalı boşanma nasıl gerçekleşir sorusunun cevabı bu şekilde vermiş bulunmaktayız. Tebliğ tarihinden itibaren eşler boşanma kararına 14 gün içerisinde itiraz etmezlerse boşanma kesinleşmiş olur. Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte anlaşmalı boşanma nasıl gerçekleşir sorusunun cevabı bu şekilde vermiş bulunmaktayız. Anlaşmalı Boşanma Davası 2019

Anlaşmalı Boşanmadan Nasıl Vazgeçilir?

Anlaşmalı boşanma nasıl iptal edilir veya anlaşmalı boşanma nasıl bozulur şeklindeki merak edilen bir başka cevabı aranan sorulardır. Anlaşmalı boşanma davası açılmış ve duruşması yapılmamış ise, duruşmaya katılarak protokolü kabul etmediğinizi beyan edebilirsiniz. Ya da duruşmaya katılmayarak dilekçe ile anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğiniz belirtebilirsiniz. Aile mahkemesince duruşma yapılmış ve karar verilmiş ise, boşanma kararı size tebliğ edildiğinde 14 gün içerisinde anlaşmalı boşanma beyanınızdan dönebilirsiniz. Bu süreyi kaçırdıktan sonra dosya kesinleşir ve itiraz hakkınız artık kalmamaktadır. | Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanmada Kim Dava Açmalı?

Anlaşmalı boşanma davasında veya diğer çekişmeli boşanma davalarında davanın hangi eş tarafından açılmasının bir önemi yoktur. Anlaşmalı Boşanma Davası 2019

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadara Mal Olur?

Anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvuracak eşlerin en çok merak ettikleri konular ise boşanma davasının kaç para, anlaşmalı boşanmaya ne kadar para gider, anlaşmalı boşanma ne kadar, anlaşmalı boşanma ne kadar tutar şeklinde sorulara cevap ararlar. Anlaşmalı boşanma masrafları iki şekildedir. Birincisi anlaşmalı boşanma dava masrafları ve harçları, ikincisi ise anlaşmalı boşanma avukat ücretleridir. Anlaşmalı boşanma dava masraf ve harçları 2500 TL’dir. | Anlaşmalı Boşanma Davası

AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ:

1 Tanıma ve Tenfiz 51.600 TL

2 Evlat Edinme Davası 37.600 TL

3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 43.100 TL

4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.) 32.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5 Nesebin Reddi, Nesebin Tashihi ve Babalık Davaları 45.200 TL

6 a) Anlaşmalı Boşanma Davaları 45.200 TL

b) Çekişmeli Boşanma Davaları 70.600 TL

c) Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, 70.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7 Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak Davaları (Katkı Payı, Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davaları 70.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Nafaka Davaları 28.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Evlatlık İlişkisinin Kurulması, Bozulması Dâhil Evlatlık İlişkisinden Kaynaklanan Her Türlü Davalar 45.200 TL

10 Velayet Davaları 45.200 TL

11 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce Yapılan İşlemlere Karşı Şikâyet/İtirazlar 28.850 TL

12 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefetten Doğan İş ve Davalar 28.850 TL

a) Hak Sahibi Yönünden 28.850 TL b) Yükümlü Yönünden 25.000 TL

13 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 22.200 TL

Anlaşmalı Boşanmada Nelere Dikkat Etmeli?

Anlaşmalı boşanmada neler gerekli diye sorulan sorularda, anlaşmalı boşanma dava açma şartlarının neler olduğu bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanında anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve boşanma protokolün hazırlanması neden önemli olduğu bilinmelidir. Anlaşmalı boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması için eşlerin duruşmaya katılması gerektiği, anlaşma protokolleri üzerinde anlaşmış olmalarının gerektiği ve duruşmada maddeleri sözlü olarak hakim önünde onaylanması gerektiği unutulmamalıdır. Anlaşmalı boşanmada nelere dikkat edilmeli veya edilmesi gerektiği hususlar kısaca belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanmanın diğer boşanma davalarına karşılık daha teknik konu ve bilgilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle davanın avukat ve danışmanlık desteği ile sürdürülmesi önemlidir. Anlaşmalı Boşanma Davası

Bu haber toplam 1313 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara