Atla

Avukatlık Ve Danışmanlık Çankaya 


Avukatlık Ve Danışmanlık Çankaya 

Avukatlık Ve Danışmanlık Çankaya 

Avukatlık Ve Danışmanlık Çankaya - Ankara Çankaya Sıhhiye Avukat

Ankara Adliyesi,  Atatürk Bulvarı üzerinde Ankara Çankaya ilçesi Sıhhiye köprüsü yakınında bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara barosuna bağlı Avukat bürolarının bir çoğuda Ankara Adliyesine yakın bölgeler olan Strazburg caddesi, Necatibey caddesi, toros caddesi üzerinde yer almaktadır. İlkay Hukuk Bürosuda avukat bürolarının yoğun olduğu Strazburg caddesi üzerinde birlik iş merkezinde hizmet vermektedir.

Ankara Adliyesi bünyesindeki bazı mahkemeler olan İş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri Balgat adliyesinde hizmet vermektedir. Ankara icra müdürlükleri ise eski hal pazarının olduğu yerde ki ek hizmet binasında hizmet sunmaktadır. Mahkemelerin değişik bölgelerde olması ulaşım, duruşmaların takibi gibi zorluklar yaşanmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma Davları Sıhhiye Çankaya Ankara

Aileler toplumun en önemli birimleri ve yapı taşları olarak kabul edilmektedirler. Her bir aile toplum için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple aile içindeki ilişkiler ve durumlar toplumun genel durumlarında belirleyici unsur olarak görülmektedir. Toplumun geneli üzerinde belirleyici bir önemi bulunan ailelerin içindeki ilişkileri düzenleyen hukuki kurallara da Aile Hukuku denmektedir. Bu hukuk dalı içerisinde ailelerin yaşayacakları tüm sorunların çözülmesi ve kararların verilmesi konusunda yasalar oluşturulmuştur.

Aile Hukuki içerisinde birçok farklı durum düzelenmiş ve bunlar konusunda farklı davalar açılabilmektedir. Bu konuda en fazla boşanma davaları görülmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak görülebilmektedir.

Bunların yanında aile hukuku içerisinde evlat edinme izin davaları, evlenme izni davaları, boşanma sonrası bekleme süresi kaldırma davaları, mal rejimleri konusunda davalar, Nafaka davaları, nesebin reddi veya tashihi ile babalık davaları, velayet davaları, yurt dışı boşanmalardan sonra tanıma ve tenfiz davaları ile boşanma sonrasındaki maddi ve manevi tazminat davaları yer almaktadır.

Aile hukuku boşanma davaları içerisinde yer alana Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İş Hukuku ve İşçi Davaları Sıhhiye Çankaya Ankara

İş Hukuku toplumdaki bireylerin iş hukuku konusundaki ilişkilerinin düzenlenmesi ve uyulması gereken kuralların bütünü olarak ifade edilebilmektedir. Bu hukuk dalı işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku hükümlerine bağlı olanlar hükümler dışında belirli bir iş sözleşmesine dayanarak anlaşılmış ücret karşılığında bir başkası adına ve ona bağlı bir şekilde işçi olarak çalışanlar ile bu kişileri çalıştıranlar arasında bulunan iş ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kuralların bütüne iş hukuku denmektedir. İş Hukuku davalarında iş hukuku tazminat ve dava sürecinin anlatıldığı makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Hukuku bir çok farklı anlaşmazlığı ve uyuşmazlığı konu almaktadır. Kanunlarda belirtilmiş olan hükümlere dayanarak işçi tazminatları, iş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davları görülebilmektedir.

Bunların yanında işe iade davaları, kıdem ve ihbar tazminatları davaları da bu konuda çok fazla açılan davalar arasındadır. Ayrıca fazla mesai ücretlerinin alacakları davası, yıllık izin ücret alacağı davaları ve hizmet tespiti davaları da iş hukuku konusuna giren davlardır. Bunlar yanından mobbig davaları, meslek hastalığı tazminat davaları ve iş kazası ceza davaları da iş hukukunun alanına giren davalardır.

Tazminat Hukuku ve Tazminat Davları Sıhhiye Çankaya Ankara

Kanunlarımızda tazminat kavramı bilerek, bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile haksız yere yapılan bir eylemin maddi veya manevi zararlarının karşılanması olarak ifade edilmektedir. Yaşanılan haksız bir durum karşısında zarar gören kişilerin, gördükleri haksızlık nedeni ile oluşan zararının karşılanması adına tazminat davası açabilmektedirler.

Tazminat davalarının açılması konusunda ne tür bir tazminat davasının açılacağı oldukça önemlidir. Uğranılan haksızlık ile kişilik hakları saldırıya uğramış olan bir kişi manevi tazminat davası açabilmektedir. Aynı şekilde yaşanılan bir haksızlık nedeni ile maddi zarara uğramış olan kişide maddi tazminat davası açabilmektedir. Tazminat davası nasıl açılır konusu için makaleye göz atabilirsiniz.

Günümüzde en çok görülen tazminat davaları destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Karayolları Trafik Kanuna göre hukuki sorumluluk ve tazminat davaları, yayın yolu ile kişiliğe saldırı tazminat davaları, hakaret nedeni ile tazminat davaları, haksız şikayet nedeni ile tazminat davaları, öldürme veya yaralama nedeni ile tazminat davaları ve fikir sanat eseri haklarına saldırı nedeni ile tazminat davaları sayılabilmektedir.

İcra Hukuku ve İcra Davaları Sıhhiye Çankaya Ankara

Hukuk sistemimizde bulunan İcra ve İflas Hukukuna aynı zamanda Cebri İcra Hukuku veya Takip Hukuku da denebilmektedir. Cebri icra, borçların devlet kuvvetinin kullanılması ile yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Devletin kuvvetinin kullanılması ile ödenmeyen alacakların ne şekilde alınacağına karar veren ve bu konudaki düzenlemelerin yapıldığı hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denmektedir.

İcra ve İflas Hukukunda görülecek olan davalar içerisinde ilamsız veya ilamlı kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri, icra takibine itiraz veya itirazın iptali davaları, iflas davaları, iflasın ertelenmesi davaları, icra ceza davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, ihalenin feshi davaları, tasarrufun iptali davaları ve ihtiyati haciz davaları bu hukuk dalının alanına girerek İcra Mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Miras Hukuku ve Miras Davaları Sıhhiye Çankaya Ankara

Miras bırakan kişinin ölmesi ile mirasın intikale uygun olan özel hukuk ilişkileri Medeni Kanun gereğince otomatik bir şekilde mirasçılara intikal etmektedir. Mirasçıların kalan mirası kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarında veya farklı bir işlem yapmalarına gerek kalmadan mirastan paylarını alabilmektedirler.

Ölen kişinin mirasçıları, mirası bırakan kişinin ölmesi ile mirası bir bütün olarak kanunlar gereğince kazanmış olmaktadırlar. Mirasçılar kanunlarda belirtilmiş olan ayrık durumlardan doğan hakları saklı olmak üzere miras bırakan kişinin ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetlerini direkt olarak kazanmış olmaktadırlar. Aynı zamanda miras bırakanın borçlarının da kişisel olarak sorumluluğunu almış olmaktadırlar.

Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gaipliğine dair bir karar verilmesi durumunda, bu kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğinin düzenlenmesini yapan hukuk dalına miras hukuku denmektedir.Miras Hukuku Davası hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

İlkay Hukuk Bürosu - Çankaya Ankara

İlkay Hukuk Büromuz Ankara Çankaya Sıhhıye Adliyesi yakınında bulunan birlik iş merkezinin üçüncü katın tamamında hizmet vermektedir. Konularında uzman avukatlar, bilgi işlem, idari personel olmak üzere 15 kişilik kadrosuyla hizmet kalitesini artırmaktadır. Hukuk büromuz, Alanlarında deneyimli Avukatlar, çeşitli ofis personeli ve İcra Takip memurlarından oluşan başarıya inanmış  bir ekip ile her geçen gün büyüyen ve gelişen bir hukuk bürosu olarak hizmet sunmaktadır.

İlkay hukuk Bürosu Davalarda departmanlara ve bölümlere ayrılarak  organize olmuştur. İş hukuku departmanı, İcra Hukuku Departmanı, Tazminat Hukuku Departmanı, Aile Boşanma Hukuku Departmanı, Şirket ve Ticaret Hukuku Departmanı olarak bölümlere ayrılmıştır. Avukat İlkay UYAR KABA Arabuluculuk eğitimi alarak büromuzda ayrıca Arabulucu Avukat olarak hizmet sunmaktadır. Arabuluculuk ilerde zorunluluk ve ihtiyaç haline gelecek bir sistemdir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU

İLETİŞİM ADRES TELEFON RANDEVU BİLGİLERİ

Adres          : Strazburg Caddesi 10/9-10-11-12  PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

Telefon       : +90 312-229 25 05 -+90 312 229 25 03 +90 312 229 25 01

GSM CEP   :     0  532 540 93 50

Faks            : +90 312-229 25 03

E-Mail          :   avilkayuyarkaba@gmail.com

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI ÇANKAYA ANKARA

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT HATİCE ŞİRİN SAĞLAM
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT ZEYNEL ŞAHİN
 7. AVUKAT EDANAZ YAYLA
 8. AVUKAT BÜŞRA ALTIN

"Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir." Aristo - Ankara Çankaya Sıhhıye Avukat İLK-AY HUKUK BÜROSU   KIZILAY SIHHIYE ÇANKAYA ANKARA  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MUHAMMET ZORLU -
  15 Ağustos 2016

  Ankara Çankaya Sıhhıye Avukat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • ALARA DÜZEN -
  22 Ağustos 2016

  Ankara Çankaya Sıhhıye Avukat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • İlay -
  4 Mart 2017

  Ankara adliyesinde davalarım mevcut. Bu nedenle adliye yakınında bulunan sıhhıyede ki avukatlık bürolarını araştırırken size rastladım. Davalarım hakkında bilgi alış verişi yapmak istiyorum. Sizin işin uygunsa bana dönüş yaparsanız sevinirim.

  Cevapla
Yorum Bırak