Kira Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları

Kira Hukuku Davaları

Mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Kir hukuku alanında ki uyuşmazlıklar tahliye davası, kira alacağı, kira hukuku tespit davaları, kiranın artırılması davaları olarak sayabiliriz.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kiralama süreci hukuki olarak sözleşmeye dayanıyor olsa da özellikle kira tahliye konusunda çoğu kez davalık olabiliyorlar. Kiracısını iletişim yoluyla tahliye edemeyen ev sahipleri kira tahliye davası ve kira alacağı tahliye davası açmak zorunda kalıyor.

Kiracıların, kiralamış oldukları evi mülk sahibine teslim edeceği süreyi yazılı olarak belirttiği tahliye taahhütnamesine kira tahliye taahhütnamesi denir.  Bir bakıma, kiracının istenen sürede itirazsız, kendiliğinden tahliye edeceğine ilişkin verdiği sözün yazılı halidir. Ancak bu süre geçtikten sonra ya da dolmadan önce gelişen anlaşmazlıklarda sürecin hukuki yöntemle çözülmesi gerekebiliyor.

Kiracı Hukuku ve davalarda ki uyuşmazlıklarda dava sürecin başlatılması, kiracı tahliye masrafları  ve kiracı tahliye aşamaları, kira uyarlama, kira tespit ve kira alacağı konusunda bir dava açmadan önce kira avukat ve danışmanlık almakta fayda vardır.

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 | Avukatlık ücreti hukuksal uyuşmazlıkları bulunan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bir dava açma veya bir dava kendisinin savunulmasında profesyonel meslek olan avukatlık hizmetleri ile başlangıç yapılması kendileri açısından faydalı olacaktır...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Bilindiği gibi, Türkiye’de “kira hukuku” adını verdiğimiz hukuk dalı, son derece yaygın ve geniş bir kullanım alanına sahiptir. Konutlar İçin Yapılan Kira Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Unsurlar Türk vatandaşlarının büyük bir bölümü, yaşantıları boyunca en azından bir defa kira sözleşmesi kurmaktadırlar. Bu da...

Devamını Oku

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır?

Evden Çıkmayan Kiracıya Ne Yapılır? | Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir? Türkiye’deki evlerin büyük çoğunluğu bir kira sözleşmesine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle, günlük yaşamda pek çok defa “kira sözleşmesi”, “kiracı”, “tahliye” gibi kavramlarla karşı karşıya kalırız. Git gide daha çok önem arz eden kira hukuku, bu yönde Türk Borçlar...

Devamını Oku

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Erken Fesih | Kiralayan, sahip oluğu taşınır/taşınmaz mal üzerinde kiracı lehine olmak üzere bir irtifak hakkı kurar. Buna göre, mal sahibi olarak kiralayan, kiraladığı şey üzerindeki mülkiyet haklarının kullanımından, kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu müddet ne kadarsa o kadar süre için vazgeçer. Kiracı-Kiralayan...

Devamını Oku

Tahliye Taahhütnamesi Nedir Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir Nasıl Yapılır? | Bilindiği gibi, Türk hukukunda kiralayan-kiracı ilişkilerinde artık güncel gelişmeler rol oynamaktadır; artık pek çok şey kiracı lehinedir. Kiracı, kanunlarımızca koruma altındadır. Bu nedenle, bir kiracının artık kiralayanın keyfiyetine göre konuttan, iş yerinden ya da başka bir yerden çıkarılması söz konusu değildir...

Devamını Oku

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri Tahliye Davası Nasıl Açılır? | Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, bir kira ilişkisinin sonucunda, bu ilişkinin bitiminde görülen aşama olarak karşımıza çıkan bir dava türüdür. Kira ilişkisi ise, asıl olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş; kişiler hukuki uyuşmazlıklarını bu kanunda yer alan hükümlere göre mahkemeye taşımıştır. Kira...

Devamını Oku

Real Estate Lawyers In Turkey

Real Estate Lawyers In Turkey

Real Estate Lawyers In Turkey | The Relationship Between the Owner and the Tenant The owner servitudes his moveable or immovable thing in favour of the tenant. According to this, the owner waives their rights of using the property for a time as rental agreement is in effect. So the tenant gets the right to "use and benefit" the property they rented. Because the topic of the text is the contracts...

Devamını Oku

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye

Sözlü Kira Sözleşmesi Tahliye | YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Alacağın tahsili için başlatılan icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı ise sözlü kira ilişkisine karşı çıkmış ve davacıyla arasında herhangi bir kira ilişkisi bulunmadığını. Davacı olan kardeşi ile dava dışı olan...

Devamını Oku

Kira Davaları Avukatı Ankara

Kira Hukuku Davaları Avukatları Ankara

Kira Davaları Avukatı Ankara | Bir yatırım için ev ya da işyeri alan ve kiraya veren gayrimenkul sahipleri bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Kiracının kirayı geç ödemesi ya da aylarca ödeme yapmaması, daireyi uygunsuz şekilde kullanma, konuta ya da çevreye zarar neticesinde kiracının evden çıkartılması istenebilir. Sebep her ne olursa olsun, çoğu...

Devamını Oku

Kira Davaları Avukatı

Kira Avukatı Ankara

Kira Davaları Avukatı | Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan problemler sebebiyle mahkemeye taşınan pek çok mesele vardır. Bu problemlerin neticelendirilmesi için başvurulan kaynak Borçlar Kanunda çözümler açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kiracı avukatları bakacakları uyuşmazlıklardan doğan problemlerin ortadan kaldırılması için çaba harcamakta, ayrıca yeni kira...

Devamını Oku