Kira Hukuku Davaları | Ankara Avukat

Kira Hukuku Davaları

Kira Sözleşmesi Kaç Adet Düzenlenir?

Kira Sözleşmesi Kaç Nüsha Düzenlenir?

Kira Sözleşmesi Kaç Adet Düzenlenir? Kira sözleşmesi en az 2 adet düzenlenmek zorundadır. Kira sözleşmesinin bir nüshası kiracıda, diğer nüshası ise kiraya veren kişide kalır. Ayrıca tarafların tercihine göre 2’den fazla adet kira sözleşmesi de düzenlenebilir. Fakat kira sözleşmesi hazırlanırken kaç adet düzenlendiği sözleşmede belirtilir. Dolayısıyla 2’den fazla kira sözleşmesi düzenlenmesi durumunda bu sözleşmede belirtilmelidir. Eğer belirtilmez ise; kira sözleşmesinden 2 adet düzenlenmiş gibi kabul edilir ve durumda kira sözleşmesinin diğer nüshaları geçersiz sayılır. Kira Sözleşmesinin Düzenlenme Masrafları Nelerdir? Kira sözleşmesi için damga vergisi adı altında bazı vergiler alınır. Bu vergi binde 1.89 oranında ödenir ve hazırlanan her kira sözleşmesi…

Kira Sözleşmesi Kiminle Yapılır?

kira sözleşmesi kimler arasında yapılır

Kira Sözleşmesi Kiminle Yapılır? Kira sözleşmesi, mülkünü kiraya verecek olan kişi ile kiracı arasında yapılır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesinin yapılma şartları açıklanmıştır. Kira sözleşmesi yapabilmesinin önünde hukuken bir engel olmayan kişiler şunlardır: 18 yaşını doldurmuş kişiler Akli dengesi yerinde olan kişiler Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Feshedilir? Kira sözleşmesi yapmış olan kişilerin kira sözleşmesinin süresi dolmadan kira sözleşmesini feshedebilmeleri için gerçekleşmesi gereken durumlardan bazıları şunlardır: Mülkünü kiraya veren kişinin ölmesi durumunda mirasçıları kira sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olurlar. Mülkünü kiraya veren iflas etmesi ve borcunu bir şekilde ödeyememesi durumunda, mülkünü borcuna teminat olarak göstermek amacı…

Kira Sözleşmesi Nereye Bildirilir?

Kira Sözleşmesi Nereye Bildirilir?

Kira Sözleşmesi Nereye Bildirilir? Kira sözleşmesinin bir yere onaylatılması şartı bulunmaz. Tarafların talebine göre noter huzurunda imzalanabilir ancak bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Tarla ve arazilerin kiralanması durumunda imzalanan kira sözleşmelerinde ise, arazi veya tarlanın 100 dekarın üzerinde olması durumunda sözleşmenin noter onaylı olması gerekmektedir. Şayet, mal sahibinin kira geliri belli bir miktarın üzerinde ise vergi dairesine kira beyannamesi vermek zorundadır. Çünkü bu kira geliri, gelir vergisi kapsamına girmektedir. Bu rakam 2019 senesinde 4.400 TL olarak belirlenmiştir. 5 Yıllık Kira Sözleşmesi Yapılabilir mi? Kira sözleşmelerinde süreyi taraflar belirlemektedir. İster 6 aylık ister de 5 yıllık kira sözleşmeleri yapılabilmektedir. Kira…

Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi Mümkün Mü?

Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi Mümkün Mü?

Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi Mümkün Mü? Türk hukuk sistemi içinde kiralarını ödemeyen kiracıların borçlarını ödemeleri veya borçları nedeniyle evden tahliye edilmelerine imkân tanıyan bazı uygulamalar bulunmaktadır. Yeni satın alınan evde mevcut kiracının tahliye edilmesi için hukuki olarak süreç daha farklı işleyebilir. Herhangi bir gayrimenkulün satın alınmasının ardından, yeni ev sahibi ayni malik, eski ev sahibi ile aralarında kira sözleşmesi olan kiracının doğal olarak tarafı haline gelmektedir. Yeni Satın Alınan Evden Kiracının Tahliyesi Mümkün Mü? Eski ev sahibi ile kiracı arasında herhangi bir kira sözleşmesinin olması halinde yeni ev sahibi için de söz konusu sözleşme bağlayıcı olmaktadır. Fakat yeni…

Kira Hukuku, Tahliye Davası, Kira Sözleşmesi, Nedir?

Kira Hukuku, Tahliye Davası, Kira Sözleşmesi, Nedir?

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesinin tanımı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde yer alan hükümlere göre şu şekilde düzenlenmiştir: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanılma işlemiyle birlikte ondan istifade edilmesini kiracıya bırakmayı, kiracının da bu duruma karşılık olarak kararlaştıran kira bedelini, kiraya verenin tarafına ödemeyi üstlendiği sözleşmeye” kira sözleşmesi denilmektedir. Her ne kadar kiraya verilen örneğin bir ev üzerinde kiracı ve kiralayan en başta mutabakata varmış gibi görülse de zaman içinde bu taraflar arasında birtakım hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması ihtimaller dâhilindedir. Dolayısıyla kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemelerde kesin olarak sonuçlandırılmasında sözleşme sayesinde net yaklaşımlar kurulmuş olmaktadır. Öte…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri